vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [overzicht] - volgende

04/03/2008 - Anna mush fahim, ismee Rik Verhavert !

Vorige maand attendeerde de oppositie er op dat de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) een agenda voor 2008 ter beschikking had gesteld van de ocmw- én gemeenteraadsleden. De ocmw-raadsleden kregen hun exemplaar maar wij, van de gemeenteraad niet. Een via het ocmw bemachtigd exemplaar leerde dat de VVSG wel héél creatief was omgesprongenmet de taalwetgeving en ons belastingsgeld. De agenda, ik herhaal, van de Vlààmse Vereniging voor ..., bestemd voor de Vlààmse raadsleden, geeft de dagen van de week weer in verschillende talen zoals daar zijn : Frans, Engels, Spaans, Arabisch en ook nog Nederlands.
Noem me een azijnpisser, maar ik vind dat een agenda die betaald wordt met Vlaamse belastingen en bestemd is voor Vlaamse locale politici, de dagen van de week en de feestdagen toch voornamelijk zou mogen opsommen in onze eigen taal. Niet dus. Integendeel : er staat dus ook nog eens Arabisch bij. Heb ik ergens iets verkeerd begrepen toen het over inburgering ging ? Moeten de Vlaamse raadsleden nu al Arabisch leren ?
Hierover geïnterpelleerd reageerde Rik Verhavert, schepen van Vlaamse zaken, in alle rust dat hij meteen doorhad wat er gebeurd was. De VVSG had het Engels, Frans, Spaans en Arabisch gebruikt omdat dat nu eenmaal officiële werktalen zijn in de EU. Het gejoel van de oppositie en de pijnlijke manier waarop zijn collega's in de meerderheid in mekaar krompen, deed Rik snel het geweer van schouder wisselen (hij kan dat) en hij bralde er meteen achteraan dat hij bedoelde dat men de officiële landstalen van België had gebruikt. Jaja ... Spaans, Engels en Arabisch ...
Nu zijn we van Rik al één en ander gewoon (de uitdrukking "een Rikske doen" betekent niet voor niks dat je een bocht van 180° maakt), maar als schepen van Vlaamse zaken zoiets laten passeren en het nog eens goedkeuren ook met 2 onvoorstelbare blunders, dat was nog nooit gezien en dus krijgt Rik een nieuwe banaan van de maand, met de welgemeende felicitaties van de geamuseerde jury !
http://www.vvsg.be
 

06/02/2008 - Tenenkrullend toneel in opdracht van de (onder)voorzitter

De eerste gemeenteraad van 2008 zette zich goed in. Iedereen was duidelijk nog wat in feeststemming en er stonden niet echt “moeilijke” punten op de agenda. Iemand beweerde zelfs dat hij Walter De Donder bij wijze van begroeting had zien knikken naar de oppositie. Ik wil maar zeggen : de sfeer was goed. Zoals dikwijls echter, bleek het venijn in de staart te zitten. En de staart van de gemeenteraad, dat is het vragenuurtje, het moment waarop de schepenen lastige vragen voor de voeten geworpen kunnen krijgen over een bepaald dossier. Maar ook het vragenuurtje leek voorspoedig te verlopen. Tot op het moment dat CD&V meende om creatief met het vragenuurtje te moeten omspringen en een tenenkrullend stukje toneel ten beste gaf dat voor de goede sfeer hetzelfde betekende als de ijspiste voor de ribbenkast van Greet Rouffaer.

Dit is wat er gebeurde : CD&V ligt al een tijdje onder vuur van de VLD omwille van het al dan niet verbrassen van de gemeentelijke schatkist en reageerde daar al op met een aandoenlijk aandoend pamflet dat vrijwel overal meteen de papierbak is ingegaan en mijn sarcasme-meter de hoogte in joeg.

Allicht daarom dat de aanwezige pers op de vorige gemeenteraad als een gans werd gedwangvoederd met de CD&V-propaganda ter zake. Tot mijn verbazing greep de voorzitter van de gemeenteraad niet in en dat terwijl hij mijn eigenste speech bij de eedaflegging onderbrak omdat het teveel “eigen programma voorlezen” was. Neen, de oranje fractievoorzitster, Iris Depoorter, moest en zou spitsroeden lopen en vroeg in openbare zitting aan haar partijgenoot, de schepen van financiën hoe dat nu zat met de begroting, daarmee een onvoorstelbaar niveau van onwetendheid demonstrerend.

Wordt Iris als fractieleider dan niet uitgenodigd op de fractievergaderingen van CD&V ? Of bespreekt men daar de begroting niet en moest ze alles vernemen uit het pamflet van de VLD ? Was ze dan niet betrokken bij de opmaak van de begroting, als raadslid uit de meerderheid ? Was ze enkel fysiek en niet geestelijk aanwezig op de commissie financiën waar alles nog eens herkauwd werd ? Had ze teveel mosselen gegeten ? Neen, natuurlijk niet. Iris is een zeer competent raadslid en kende vooraf al de antwoorden op de vraag die ze “spontaan” stelde aan haar partijgenoot, die overigens al even “spontaan” een antwoord gaf op de vraag die hij allicht zelf had voorbereid. Iris moet gewoon de ondankbare taak hebben gekregen dit soort zottigheid naar voor te brengen.

Als CD&V-ers hun eigen partijprogramma willen debiteren voor mekaar, heb ik daar natuurlijk niets in te zeggen. Maar als ze dat willen doen tijdens een gemeenteraad en de voorzitter laat dat toe, dan hoef ik daar wel niet naar te luisteren. Dààrom ben ik weggegaan. Ik hàd die vraag al gezien én ik kende het antwoord al. Ik zit namelijk samen met Iris in de commissie financiën. Met het al dan niet respecteren van de democratie heeft dat dus niet te maken. Hooguit met het belachelijk maken ervan.

Omdat Iris naar mijn aanvoelen dus in opdracht handelde (befehl ist befehl, nietwaar) en duidelijk geen acteertips had gekregen van Walter De Donder, lijkt de banaan van de maand me eerder thuis te horen bij het bestuur van de CD&V. Ik dacht daarom de voorzitter van CD&V Affligem te bedenken met een banaan toen iemand van het genootschap der bananen me wees op het feit dat enkel Affligemnaren in aanmerking komen voor deze onderscheiding. Gezien de huidige voorzitter van CD&V uit Liedekerke komt én gezien zijn ondervoorzitter ook eens wat tijd in de spotlights verdient schenk ik de banaan van de maand januari aan Harry De Rijck, dorpsgenoot én ondervoorzitter van CD&V Affligem. Proficiat Harry !
http://www.tim.vu/pers/46.JPG