vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [overzicht] - volgende

17/05/2010 - Studie Gemeentebestuur = Flaterboek

De kans bestaat dat u zonder het te weten in een 19e eeuwse boerenwoning leeft. ’t Zou ook kunnen dat er eentje naast uw woning staat – écht waar. Zelfs al is uw huis gebouwd na 2000 of ligt er enkel een patattenveld naast. Dat is althans wat een nieuwe studie van het gemeentebestuur beweert.

Ik heb het zelf kunnen vaststellen toen ik las dat er op 100 meter van mijn deur een 19e eeuwse woning stond. Ik zou gezworen hebben dat het (overigens mooie) huis er pas een paar jaar geleden was neergepoot, maar als een duurbetaalde consultant van studiebureau Arcadis én zowel CD&V, N-VA, Visie en LDD beweren dat het wel degelijk een dikke 200 jaar oud is, wie ben ik dan om dat tegen te spreken?

Deze ontdekking spoorde me aan (u kent me) om een aantal andere gegevens uit de laatste versie (april 2010) van het Ruimtelijk Structuurplan voor Affligem eens na te kijken. Dat plan mag dan wel een heel technisch dossier zijn, het legt wel (in ’t kort gezegd) de toekomstige lijnen vast voor Affligem wat betreft verkeer (welke straten krijgen wel of geen doorgaand verkeer) of bouwen (waar zal er in de toekomst mogen gebouwd worden, welke gronden zouden in de toekomst bouwgrond kunnen worden, waar mogen er bedrijven komen, waar mag er enkel residentieel gebouwd worden, …). U begrijpt dat dit naast een technisch dossier vooral ook een heel belangrijk dossier is waar voor veel mensen véél geld van afhangt.

En dus besloot ik om niet enkel de conclusies van het plan te bekijken maar ook de premissen. De informatie waarvan de wetgever terecht zegt dat ze in zo’n plan opgenomen moeten worden omdat ze nu eenmaal belangrijk zijn voor het opstellen van je conclusies.

Het bleek een heuse ontdekkingstocht te worden in een dorp waarvan ik dàcht het goed te kennen.

Weet u bijvoorbeeld waar de Hekelgemstraat ligt in Essene? Of de Kerkstraat in Teralfene? Of de Gentsesteenweg in Hekelgem? Ik niet. Meer nog, ze bestaan niet (zoals de Gentsesteenweg) of ze bestaan niet meer (de Kerkstraat en de Hekelgemstraat verdwenen als straatnaam, nu bijna 40 jaar geleden). Qua recente informatie om je (oa verkeers-)plan op te baseren, kan dat dus tellen. Ook qua bouwkundig erfgoed slaat men de bal flink mis. Getuige daarvan de foto’s bij dit artikel of de vermelding van de oude apotheek in Hekelgem, die in de jaren ’80 tegen de vlakte ging.

Wanneer het over de woonbehoeftes in onze gemeente gaat, weet deze studie te melden dat er een oplossing kan liggen in het aansnijden van een stuk grond in Essene, genaamd “de Pelinck” en daar bouwkavels van te maken. Inderdaad, in een studie van april 2010 presteert ons gemeentebestuur het om over het hoofd te zien dat de Pelinck intussen al jaren geleden verkaveld en volgebouwd is.

Ook de lijst met verenigingen die opgenomen werd, geeft niet de situatie van april 2010 weer, zoals de cover van de studie wel belooft – getuige de naam van zeer gekend maar helaas wel overleden dorpsgenoot.

66000 euro. Dat is wat Affligem (u dus) op tafel heeft gelegd om deze studie samen te stellen. En dat lijkt me toch vrij veel voor een boekwerkje dat duidelijk is samengesteld met stukjes oude studies en vol fouten zit. Waar ik me wat ongerust in maak is de conclusies die uit deze studie getrokken worden. Als er in de premissen al zoveel geknoei zit … wat zijn die conclusies dan waard?

Maar wat me echter nog meer verontrust is dat niemand van CD&V, N-VA, LDD of Visie deze fouten heeft gezien bij het instuderen van dit dossier. Het bezorgt me het wat ongemakkelijke gevoel dat ze ’t dossier, dat ze natuurlijk wel goedgekeurd hebben, niet helemaal gelezen hebben.
Van een gemeenteraadslid is dat te verstaan; je kan nu eenmaal niet àlle dossiers opvolgen. Maar van een verantwoordelijke schepen zou je toch mogen verwachten dat hij er de grootste kemels uithaalt. Dat hij dat niet deed is jammer maar levert hem wél de banaan van de maand op. Smakelijk!

Nog even terzake: de komende maanden mogen we overigens een nieuwe - en hopelijk verbeterde - versie van dit plan verwachten. Die nieuwe en definitieve versie zal aangekondigd worden aan iedereen via een brochure (kostprijs daarvan zit niet in die 66000 euro maar ik durf wedden dat er wel een foto van Walter zal instaan) waarna u een 2tal maanden de tijd zal hebben opmerkingen te maken. Doé dat! Ga het plan inkijken, wéét wat er met uw omgeving zal gebeuren en reageer als u het er niet mee eens bent!
http://www.nu.nl/beurs/2242465/arcadis-ziet-winst-en-omzet-toenemen.html
 

02/01/2010 - Microklimaat in Affligem of problemen met strooiplan?

Is 't u ook opgevallen, de afgelopen weken, dat de sneeuw in Affligem wel heel erg lang bleef liggen? Afgaande op de sneeuw- en ijsvrije straten in de ons omringende gemeentes en steden kon dat het gevolg zijn van ofwel een wel zeer locale klimaatswijziging die Affligem in een eigen kleine ijstijd had gebracht, ofwel van iets dat was misgelopen bij het sneeuwruimen. Aan mensen van buiten Affigem krijg ik het niet meer uitgelegd, maar het antwoord op deze vraag is voor een dorpsgenoot al even voorspelbaar als de uitslag van een referendum in Frankrijk met de vraag "Utilisation de l'ail dans la cuisine: oui ou non?". Volg even mee welke scrotumverlammende blunder er nu weer voor gezorgd heeft dat de ergernis dagenlang in mijn hoofd heeft gezoemd, als ware het een slechte TL-lamp.

Ik heb iets met het dossier van het sneeuwruimen in onze gemeente. Meer bepaald sinds 2003, het jaar waarop de straten voor 't laatst volledig wit lagen gedurende enige tijd. Dat wit was natuurlijk sneeuw en ijs in zowat alle straten, behalve een in paar kleinere straten in Teralfene en Essene, waar àlle strooiploegen zich abusievelijk op hadden geconcentreerd en het wit uit een dikke korst zout bestond. Daarom ijverde ik sinds 2004 voor een strooiplan, een formeel plan dat zou gevolgd worden bij een volgende winterprik. Een plan waarop werd aangegeven welke straten prioritair moeten gestrooid worden en welke wanneer nadien een likje zout krijgen. Mijn bedoeling was natuurlijk ervoor te zorgen dat men straten niet berijdbaar zou maken in volgorde van hoeveel kiezers met de juiste politieke kleur er woonden maar eerder het traditionele gebruik van een volgorde volgens hoeveel mensen de straat gebruiken.

Toen ik in januari 2004 voor de eerste keer naar zo'n plan vroeg, in de gemeenteraad, werd me mondeling verzekerd dat zo'n plan bestond. Meer nog: het werd toegepast. Wat volgde was echter een martelgang om het plan ook effectief in handen te krijgen. Pas in 2006, gezegend zij mijn engelengeduld, kreeg ik het plan in handen dat ik hiernaast nog eens weergeef. Voor alle duidelijkheid: als u aan een gele straat woont, zal u de strooiploegen in de vroege ochtend zien passeren. Als u in een groene straat woont, heeft u pech, de gele en roze straten worden -terecht- eerst bediend. Woont u in de Bellekouter, Guchtweg of Groeneweg, dan krijgt u (volgens mij onterecht) géén zout. Nooit. Waarom? Geen idee, maar ze staan niet ingekleurd. Ook niet nadat ik daar om had verzocht.

Soit, met dit plan zou men kunnen denken dat alles klaar staat om het stevigste dat koning Winter op ons kan afsturen, zonder problemen het hoofd te kunnen bieden. Maar om écht zeker te zijn, keurde ik in de verschillende zittingen van de commissie financien en openbare werken, alsook in de gemeenteraad, de aankoop goed van camions, tractoren en zelfs een pekelinstallatie. Zo'n pekelinstallatie is het neusje van de zalm qua sneeuw- en ijsbestrijding. Er wordt dan geen zout meer gestrooid maar een mengeling van zout en water. Pekel dus. En dat heeft veel voordelen: het doet de boel sneller smelten op de weg én je hebt minder zout nodig, wat op zijn beurt beter is voor het milieu en de gemeentelijke schatkist (en dus ook onze eigen portemonnee).

Toen men begin december in zowat alle media aankondigde dat er een dik pak sneeuw op komst was, liet ik daar dan ook geen seconde slaap voor. Als er één gemeente klaar was met zijn strakke strooiplan, zijn weergaloos wagenpark en zijn hoogtechnologische pekelinstallatie, dan was het wel Affligem. Allemaal dankzij de hardnekkigheid van uw dienaar en vooral de dikke pakken geld uit de gemeentelijke schatkist.

En toch liep het mis ... immers, waar het gemeentebestuur niet aan had gedacht was zout kopen. Pas op de dag dat het serieus ging sneeuwen trok iemand van het gemeentebestuur de grote hangars in en zag nog net de strooiploegen uitrijden met wat er voorradig was. Geheel tegen het strooiplan in werd de Boonhof in Essene van 4 lagen zout voorzien en toen was alles op. De dag nadien begon men rond te bellen om ergens zout te kunnen kopen en wat bleek ... overal was het zout op. Ah ja, natuurlijk, weken voordien waren alle overheden aan 't hamsteren geslagen met het oog op wat komen zou. Die ene donderdag dat er een dikke 400 kilomter file stond op de wegen, stonden er ook twee gemeentelijke werkmannen aan te schuiven. Ergens in het Gentse had iemand nog één lading zout te koop en daar was men dan maar omgereden. De mannen waren pas na 20u thuis en die ene lading was natuurlijk amper voldoende om iedereen op het gemeentehuis van zout op de frieten te voorzien.

Goed besturen is vooruitkijken, een stelling waarvan Affligem bij deze nog maar eens een bewijs uit het ongerijmde leverde. Zoveel geld ter beschikking voor materieel en personeel, zoveel steun vanuit de oppositie en dan nog alles in 't honderd laten lopen: ik daag u uit een grotere knoeier te vinden dan de man die hiervoor de eindverantwoordelijkheid draagt. Het is dan ook volkomen terecht dat de banaan van december naar onze schepen van openbare werken, financiën én strooidiensten gaat. Proficiat Paul Geeraerts!