vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [overzicht] - volgende

16/11/2009 - The King of the Copy Paste!

Een gemeentelijk invulformulier waar lang over nagedacht zou zijn maar dat eigenlijk gewoon een kopie is van een buurgemeente waar men vergeten was "Liedekerke" te vervangen door “Affligem”; een jeugdbeleid dat door de Vlaamse administratie wordt teruggestuurd met de vraag om een nieuw exemplaar op te sturen ipv een kopie van 2 jaar geleden ... we zijn van deze meerderheid al één en ander gewoon als het over hun inspiratiebronnen gaat en de manier waarop ze daar mee omgaan. Maar telkens je denkt het allemaal gezien te hebben, duikt er echter iemand met het gemak van een lenige limbodanser onder de laatst vastgestelde dieptegrens. Lees en lach mee wat er nu weer misliep ...

Op deze eigenste webstek plaatste ik op 6 oktober de agenda van de volgende gemeenteraad, waarbij ik de lezer wat extra informatie meegaf over de precieze inhoud van elk te stemmen punt. Het is geen geheim dat ik me daarvoor baseer op een document dat de secretarie van de gemeente hiervoor aanmaakt. Het is echter verkeerd te denken dat het zomaar een copy-paste is van dat document. Hier en daar schrap ik eens iets, omdat ik het te wollig of verwarrend vind en soms voeg ik eens iets toe, bijvoorbeeld hoe hopeloos vervelend een punt gaat zijn, of nog: waarom ik ergens twijfels bij heb en dat ik nog niet goed weet hoe ik zal stemmen, voor of tegen.

Eén van mijn trouwe lezers, schepen van communicatie (I shit you not) Stassijns, leek die manier van werken wel te appreciëren. Meer nog, hij vond dat hij op zijn webstek ook zoiets moest hebben. En dus kopieerde hij mijn artikel, allicht in de veronderstelling dat ik ook een copy-paste had genomen van het document van de secretarie, en gooide ’t zo op zijn eigen webstek, dus zonder na te lezen.

De niets vermoedende bezoeker van diens webstek (zie bijgevoegde screenshots) zou daar vervolgens de conclusie aan kunnen vastknopen hebben dat onze specialist communicatie (en wroede vader van ons nieuwe gemeentelijke informatieblad) niet bepaald uitkijkt naar de discours van zijn burgemeester, zich kennelijk net dezelfde vragen stelt als ik dat doe bij een punt van de CD&V en een 4 blz lange tekst van het Vlaams Belang op precies dezelfde manier heeft samengevat als ik dat deed. Straf is dat! Als daar maar geen kartels van komen bij de volgende verkiezingen!

Op 2 november mag hij dan zelf de blunder ontdekt hebben en de tekst alsnog aangepast, toch haalt Stijn "the king of copy-paste" Stassijns, wiens ster de laatste maanden toch al aan 't crashen is met een snelheid die pijn doet aan je oren, hiermee zijn derde banaan op rij binnen, voorwaar een prestatie. Smakelijk!
http://www.tim.vu/nl/?pg=blikvangers_overzicht&blikvanger=284
 

06/09/2009 - Hoe een nieuw infoblad onbedoeld grappig kan zijn.

Er mag al eens gelachen worden, moeten ze gedacht hebben op 't Schoon Verdiep van 't gemeentehuis, toen ze het nieuwe gemeentelijke informatieblad gemaakt hebben. Qua lay out ziet het er allemaal bijzonder mooi uit en naar men zegt is het zelfs goedkoper gemaakt dan wat we voordien in de bus kregen, maar wie de moeite genomen heeft om het blad eens met een kritische blik te bekijken (en trouwe lezers wéten dat ik dat kan), herkent de humor van de bedenkers. Zo heeft het blad een vrij duidelijke naam "Affligem" met als ondertitel "gemeentelijk infoblad" met daarnaast ook nog eens het gemeentelijke logo. Mooi zo, da's duidelijk en zorgt ervoor dat je het niet weggooit met al die andere reclame die in je brievenbus terechtkomt. Maar wat wil geestelijke vader van dit boekje, Stijn Stassijns, nu? Die naam veranderen. Meer nog, hij roept ons allen op om voorstellen te lanceren. Daarmee bestaat de kans dat we van een mooie, duidelijke titel en dus een vlag die perfect de lading dekt, zullen afglijden naar iets als "den Belleman", “de Weetjeskrant” of, godbetert, “’t Roddelaartje”. Laat er ons dan maar meteen de “Pravda” maken.

Naast de verhelderende foto’s van jubilarissen, die voordien ook al te zien waren in pakweg alle kranten, betaalt uw belastingsgeld ook een merkwaardig hoofdstukje dat naar waarheid best te betitelen valt als “Utopia”. De zetduivel speelde dit nieuwe blad echter parten want er staat abusievelijk “overzicht openbare werken” bij. Onder die titel echter geen concrete data en prijzen van de verschillende werken of suggesties om hinder te voorkomen, maar korte vrijblijvende dooddoeners en natuurlijk weer foto’s van vrolijke, propere werklui (met van die gele helmen à la Bob De Bouwer), gigantische rioleringsbuizen, en ter illustratie van de werken in de Langestraat een foto van een geasfalteerde baan, voorzien van mooie voetpaden en (helaas, maar er wordt tenslotte toch gewerkt) wat zand over het asfalt. Het verhaal dat op Walter De Donder na (die in augustus naar men zegt meer dan 10 minuten in de nabijheid van de werken aan de Langestraat heeft gewandeld) nog niemand van het schepencollege de laatste maanden tot aan de plek is geweest waar er al lang geen asfalt meer ligt, zou dus kunnen kloppen. De Langestraat ziet er al een aantal maanden niet meer uit zoals de foto in het infoblad aan de rest van ons dorp wil doen geloven. Ten bewijze ben ik dan maar zelf in een kloeke 4x4 gekropen en ben ik een goeie 100 meter door de Langestraat gereden, van bij mij thuis tot aan de woning die eigendom is van de burgemeester. Het filmpje van die rit (zie hiernaast) zal u duidelijk maken dat het opzet van ons nieuwe infoblad voornamlijk scherts moet zijn.
Ontbreekt ook volledig in het hoofdstukje Brusselbaan: de woede van velen over de gang van zaken in het dossier van de komende werken aan de Brusselbaan. Of zijn al die bewoners die er nu een zwarte vlag uithangen en de 2600 ondertekenaars van de petitie tegen die manier van werken slechts een detail, het vermelden niet waard? Zou daardoor teveel plaats opgeofferd worden die nu kan ingenomen worden door foto’s van trots glimmende schepenen met een paar gelauwerde bejaarden als achtergrond?

Jaja, hoor ik u denken, maar is dat allemaal al een banaan van de maand waard? Ligt de lat voor deze beruchte trofee niet nét iets hoger?

Gelijk heeft u. Laat ons meteen doorbladeren naar de laatste pagina’s van onze Affligemse Rode Vaan. Daar staat immers een extra poging om u crossmediaal, zoals dat tegenwoordig heet, te betrekken bij het infoblad. Een deel van uw belastingsgeld gaat kennelijk ook naar het organiseren van een behoorlijk dwaze wedstrijd. De inspiratie moet ter hoogte van de laatste bladzijden stilaan op geweest zijn, want verder dan een zoek-de-foto prijsvraag kwam men niet. Nu ja, mij niet gelaten. Meer nog, ik keek zelf ook eens van wat dichter naar de foto en meende één en ander te herkennen. Wat me verbaasde, gezien de prijsvraag. Die is namelijk: waar in onze gemeente is deze foto genomen? Wat je op de foto ziet, is dan wel de muur van de abdij van Affligem, met op de voorgrond de lampjes van café Gasthof Affligem, een afspanning waar uw dienaar al eens een durft te verpozen. Maar dat café, vanwaar de foto duidelijk werd genomen, staat op het grondgebied van de stad Aalst. Dat maakt dat het enige correcte antwoord op de vraag “waar in onze gemeente werd deze foto genomen” het enigszins rare “in Aalst”. Een blunder van intergalactisch formaat, lijkt me, vooral omdat er ook geen plaats voorzien werd voor een antwoord op de vraag. Noem mij een traditionalist, maar ik dacht dat een correct antwoord op een prijsvraag is essentieels is ...

De hele prijsvraag is dus zeker een banaan waard, met andere woorden.

Gezien de fotograaf onbekend is en deze onderscheiding toch vooral politici en hun “prestaties” in het licht wil zetten, mag Stijn Stassijns, schepen voor communicatie en de caudillo van dit nieuwe prestigeproject, zijn nieuwe banaan komen ophalen. Smakelijk!
http://www.affligem.be/attachments/1251292993701/info%20augustus.pdf