vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [overzicht] - volgende

08/04/2009 - Parking moet dringend parking worden.

Naast het voetbalveld van de Leeuwkens in Teralfene, ligt een lap grond die, God weet hoe (maar zijn wegen zijn dan ook ondoorgrondelijk) toebehoort aan de Belgische staat. Allicht ergens door een erfenis of een inbeslagname of zo, maar dat doet niet ter zake. Die lap grond wordt momenteel gebruikt als parkeerplaats voor buurtbewoners en voor toeschouwers van de matchen van de Leeuwkens. Het ding is dan ook semi-verhard met gemalen asfalt.

Nu heeft de meerderheid, bij monde van spreekbuis Walter De Donder, besloten dat dit stuk grond onteigend moet worden en dus gekocht moet worden door de gemeente. De staat wil immers niet verkopen en wij moeten het kennelijk dringend hebben. Op mijn, toch niet geheel van de pot gerukte, vraag waarom we dat stuk parking dan wel moeten in eigendom hebben en wat de plannen er mee zijn, wist De Donder enkel zijn aloude mantra te herhalen dat er nog geen concrete plannen waren, dat dit in feite enkel de eerste stap was naar een mogelijke onteigening.

Ja, tarara ... geen plannen. Ik ken dat. Officieel misschien, maar achter de schermen zal men wel heel goed weten wat er mee moet gebeuren.

Als ik een gokje mag wagen: de nieuwe kantine van de Leeuwkens wordt op termijn misschien een feestzaaltje en die heeft misschien wel nood aan een beter uitgeruste parking. Of misschien wil men gewoon de bestaande parking voorzien van klinkers voor wat meer comfort, maar kan dat niet gezien we geen eigenaar zijn? Hoewel ... wie heeft er dan nu voor gezorgd dat er een verharding is met gemalen asfalt? De Belgische staat, de eigenaar dus, zeker al niet.

Waar het in alle geval naartoe gaat is dat we voor deze lap grond alweer een flinke som geld gaan moeten ophoesten. Hoeveel precies, dat wist De Donder ook niet, antwoordde hij op mijn toch wel vervelende vraag naar de kostprijs van dit zoveelste project. Ik weet het natuurlijk ook niet, maar ik heb dan ook geen administratie die voor me werkt. Maar ik durf wel een gokje wagen. Als er nog maar 5 huizen op dat perceel kunnen gebouwd worden, dan zouden we hier een parking kopen voor toch minstens 250.000 euro. En dan spreken we nog niet over de kosten om dat perceel te voorzien van een laagje klinkers en eventueel een mooie verlichting (ik weet hoe ze zijn als ze een ander zijn geld mogen uitgeven) ... kortom, we gaan haar al snel over een budget van minstens een 350.000 euro spreken.

Net nu het voor iedereen stilaan duidelijk is dat de meerderheid er de opgebouwde financiële reserves met een sneltrein-vaart aan 't doorjagen is, nu het niet meer te verstoppen valt dat er niet genoeg geld is voor én het beloofde nieuwe rustoord én een nieuwe bibliotheek én een wielerpiste, wil de meerderheid ook nog eens een paar honderduizend euro uitgeven om een bestaande parking om te vormen tot ... een parking.

Zoveel gebrek aan transparantie, zoveel gebrek aan financiële verantwoordelijkheid en zoveel gebrek aan duidelijke antwoorden, dat verdient een banaan. Omdat de grote promotor van deze nieuwe financiële put hier zo flink aan de kar trekt dat hij wel een boottrekker van de Wolga lijkt en hij dus best wat extra suikers kan gebruiken, schenk ik hem bij deze de banaan van de maand. Smakelijk, Walter De Donder!
 

04/03/2009 - Nooit geziene stoelendans in de meerderheid

Met de zitting van de gemeenteraad van maart komt een voorlopig einde aan een nooit eerder geziene stoelendans in de Affligemse politiek. Geloof het of niet, maar zelfs ik heb eens goed moeten nadenken en een paar zaken opzoeken om het hele plaatje duidelijk te krijgen. En u kent me, ik deel graag mijn beperkte kennis om u aldus genante situaties te besparen wanneer u bijvoorbeeld iemand zou aanspreken met meneer de burgemeester, mevrouw de schepen, meneer de voorzitter, mevrouw het raadslid, enz ... terwijl ze dat eigenlijk niet meer zijn. Want als dat je ergens in Vlaanderen kan overkomen, dan is het wel in Affligem. Hierbij dus mijn poging om het kluwen te ontwarren.

In het schepencollege verdween Rik Verhavert als schepen van Vlaamse Zaken, Dierenwelzijn, Jeugd en Feestelijkheden. Rik werd schepen nadat hij met een aantal medestanders de lijst van VLD-Visie verliet en in de meerderheid met CD&V stapte. Zijn vertrek is een gevolg van de deals die toen gesloten werden. Van ontslagnemende schepenen doorgaans niets dan goeds, maar op zoveel clementie hoeft Rik niet te rekenen. Rik keert immers, alweer als gevolg van die deal na het verlaten van de VLD, gewoon terug als schepen en dat in de 2 laatste jaren van de legislatuur.
De opvolger van Rik in het schepencollege is Stijn Stassijns, alweer volgens de deal die werd gesloten na de overstap van bij de VLD. Stijn wordt schepen tot het einde van deze legislatuur en zal dus nog 2 jaar samen met Rik doorbrengen op 't schoon (en goed betaalde) verdiep van het Affligemse gemeentehuis. Enigszins verbazend is dat Stijn niet alleen de bevoegdheden van Rik overneemt, maar er ook de bevoegdheden van communicatie en informatie bijkrijgt van de burgemeester. Wat dat zegt over welke van de betrokkenen, laat ik aan de lezer over.

Gezien Stijn nu schepen is, komt zijn postje van voorzitter van de gemeenteraad vrij. Dat postje gaat naar Karen D'Haeseleer, één van de beloftevolle jonge politici van ons dorp. Ze kan dat echter blijven combineren met haar taak als gewoon gemeenteraadslid, zodat zij niet hoeft opgevolgd te worden.

Niet dat het daarmee gedaan is met de stoelendans, deze legislatuur. Staan nog op het programma: het afscheid van Willy Teirlinck en Wiske Bosteels. Ook zij verlieten na de verkiezingen de lijst van de VLD, waarop ze waren verkozen en vervoegden de alternatieve meerderheid met de CD&V, daartoe allicht aangezet met een financieel interessant mandaat van schepen, iets wat binnen hun oorspronkelijke lijst (de VLD dus - u volgt nog?) en gezien hun score bij de verkiezingen, niet echt een optie was geweest. Na 4 jaar nemen ze beide afscheid van het schepencollege in 2010. Ze worden opgevolgd door Rik Verhavert (zie hierboven) én Yvan T'Kint. Is die dan geen burgemeester, hoor ik u denken ? Jawel ! Althans, nu toch nog. Ook zijn politieke carrièreplanning zag er een stuk beter uit nadat hij de VLD had verlaten om de CD&V te depanneren en kreeg als beloning (naast 40 zilverlingen, naar ik vermoed, het gaat tenslotte om de CD&V en daar verwacht een mens toch al sneller een bijbels referentiepunt) het mandaat van burgemeester ... voor 4 jaar. Hij is dus burgemeester-af wanneer Willy en Wiske het schepencollege verlaten maar blijft schepen tot 2012. Waarna hij, naar eigen zeggen toch, de politiek zal verlaten. Wie er dan burgemeester wordt weet iedereen, zelfs de allerkleinsten onder ons: Walter De Donder, sterkhouder van Studio 100 en de Affligemse CD&V, die tot dan schepen is en na zijn promotie zal vervangen worden door Leen Steenhoudt van de CD&V.

Ook bij de VLD, die sinds er vijf raadsleden overliepen naar de CD&V-meerderheid, nog met 4 raadsleden in de oppositie zit, verdwijnt opnieuw een raadslid. De eerste die verdween was in 2007, wanneer Leo Guns, toen nog waarnemend burgemeester, na zijn afscheid van de burgemeesterssjerp zijn zetel als oppositieraadslid niet opnam. Een beslissing die ik overigens altijd betreurd heb. Hij werd opgevolgd door Armand De Geyseleer. Eerder dit jaar dan, liet Louis Warin, oudgediende en trouw luitenant van Leo Guns, weten dat hij afscheid wilde nemen van de politiek. Hij deed dat onder andere omdat hij 't beloofd had aan zijn opvolgster, Marie-Claire Van Mol. Met haar zou een bekende Affligemse in het strijdperk treden, tevens een versterking voor de vernieuwde Affligemse VLD. Tot verbazing van velen liet Marie-Claire, die nochtans veel over had voor haar eerste stappen in de politiek met de vorige verkiezingen, weten dat ze haar mandaat niet zou opnemen. Exit Marie-Claire dus en dat nog voor ze binnen was. Daardoor maakt Ludwig Berlo nu zijn (allicht ietwat onverhoopte) intrede in de gemeenteraad.

De Nestor van de gemeenteraad, na het vertrek van Louis Warin, is daardoor schepen Paul Geeraerts die voor het eerst verkozen werd in '70. Voor alle duidelijkheid: 1970. Ook hij kondigde al meermaals zijn afscheid van de politiek aan maar dan wel aan 't einde van deze legislatuur, in 2012.

Ook in de ocmw-raad wordt er lekker meegedaan met de mandatendans: CD&V-er Leen Pauwels besloot na de verkiezingen van 2006 op verzoek van de partij immers om haar zetel in de gemeenteraad niet op te nemen. Op die manier kon CD&V Iris Depoorter (pas 2e opvolger na Leen maar professioneel actief in de politiek als fractiemedewerker van de CD&V-fractie in het Brusselse parlement) toch de gemeenteraad worden binnengeloodst. Leen kreeg als beloning een zetel in de ocmw-raad en ... sinds kort ook een job als ambtenaar van de gemeente Affligem. Zowel ocmw-raadslid zijn als ambtenaar: dat hoort niet en dus zou Leen ontslag moeten nemen. Dat heeft ze echter nog altijd niet gedaan, omdat ze nog in proefperiode zit.

Om Hamlet te parafraseren: There is something rotten in the state of Affligem.

In alle geval: om met zo'n onsamenhangende groep zo'n ingewikkelde constructie van postjeswissels op te zetten en uit te voeren zonder dat de onderliggende ruzies bovenkomen, met als resultaat voor Affligem eerder een indrukwekkende naam voor de meerderheidscoalitie dan de aangekondigde ommezwaai naar een vernieuwend en coherent beleid, dat verdient een banaan. Proficiat dames en heren van de meerderheid !
http://www.binnenland.vlaanderen.be/verkiezingen/verkiezingen2006/lijsten.html?type=GE&nis=23105#tabevent_tab_uitslagen_GE