1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

02/03/2015 - In Bange Tijden - WO1 in onze streek

Sinds enige tijd loopt op Ring TV de documentaire reeks "In Bange Tijden" over wat er tijdens WO1 in onze regio gebeurde.
Deze reeks heeft het dus niet over de grote veldslagen of de jaren aan het IJzerfront, maar brengt stilaan bijna verloren gegane verhalen terug onder de aandacht.
We brengen het verhaal van helden en gewone mensen, van de ellende die de oorlog meebracht voor Halle-Vilvoorde en voor de vluchtelingen die hier terechtkwamen. In Bange Tijden stelt je ook voor aan fotografen uit die tijd, aan de Duitse bevelhebber die in onze regio verbleef, aan wereldberoemde schrijvers die in Duits uniform bij ons inspiratie vonden voor hun werk, aan gewone burgers die hun leven riskeerden, aan mensen die hun hele vermogen spendeerden om gesneuvelden een deftig graf te geven, maar evengoed aan onderwerpen als de misdaad tijdens de bezetting, het werk van het verzet, het lot van de paarden die opgeëist werden, de impact van de oorlog op dagdagelijkse activiteiten zoals bijvoorbeeld koken, ...
Ik heb met heel veel plezier meegewerkt aan deze reeks én werk er nog steeds aan mee. De reeks herneemt immers eind dit jaar met nieuwe afleveringen. Mocht je dus zélf nog een boeiend verhaal kennen, aarzel vooral niet om ons iets te laten weten op 1418@ringtv.be.
http://www.ringtv.be/bange-tijden
 

23/05/2014 - Constructieve oppositie werkt niet voor veiligheid fietsers.

Soms denk ik dat iemand te lang in de gemeenteraad kan zitten. Concreter: soms denk ik al langer in de gemeenteraad te zitten dan goed is voor mijn hart.

Zo verscheen er maanden geleden een proefopstelling van een asverschuiving, beneden in de Bleregemstraat. Die dingen dienen om het verkeer af te remmen en zijn volgens mij uitstekend alternatief voor verkeersdrempels.

Kort nadien besloot de burgemeester overigens om de voorrangsregels van een aantal zijstraten van Bleregem aan te passen waardoor de auto's er net weer wat sneller kunnen, maar in Affligem is zoiets normaal. Soit ...

Voor wie de Abdijstraat kent: toen de dieren nog konden spreken, Louis Warin nog schepen van openbare werken was, de VLD nog CTL was en ikzelf reeds oppositieraadslid, werd ook daar zo'n asverschuiving gebouwd.
Toen reeds, en nu spreek ik echt over meer dan 10 jaar geleden, maakte ik de meerderheid er op attent dat ze door die asverschuiving de fietsers dwongen om ook naar het midden van de straat te rijden en dus in gevaar brachten. Men was namelijk vergeten om tussen de asverschuivingen en de rand van de stoep een strook vrij te laten zodat fietsers gewoon rechtdoor konden rijden.
En hoewel zo'n doorgang voor fietsers bij asverschuivingen toén al een normale gang van zaken was in de wereld buiten Affligem, kregen wij die dus niet. Ook de politie die in dat soort zaken advies geeft, heeft dat toen over het hoofd gezien. Mogelijks teveel mosselen gegeten toen het advies gemaakt werd ... hoe gebeuren zo'n dingen, nietwaar?

Wat bleek nu bij die proefopstelling van de asverschuiving op Bleregem? Juist ... alwéér de doorgang voor fietsers vergeten. Politie,politici, technische dienst, ... niémand herinnerde zich mijn opmerkingen van destijds en niémand was er zelf op gekomen door pakweg het woord asverschuiving eens te googelen en dan op "afbeeldingen" te klikken. Probeer het zelf maar eens: je hoeft niet eens te scrollen om te zien wat ik bedoel.

Maar goed, een mens verbijt zijn colère en neemt zich voor om als constructief lid van de oppositie de aandacht van de meerderheid op deze lapsus te wijzen zodat men bij de definitieve opstelling toch nog het nodige kan doen om de veiligheid van de fietsers te garanderen. Vergeet immers niet: de snelheid van de wagens op Bleregem zal omhoog gaan eens de nieuwe voorrangsborden niemand meer doen afremmen voor zijstraten.

Een paar gemeenteraden geleden haalt uw dienaar dus eens diep adem en kom ik tussen wanneer het over deze asverschuiving gaat. De schepen van openbare werken was helaas verhinderd die zitting, dus richtte ik het woord tot de man die voor hem inviel: Walter "Wartaal" De Donder.

Nu ken ik Walter al enigszins van toen we nog samen in de oppositie zaten en ik het al over de asverschuiving in de abdijstraat had, en dus wist ik dat ik aan het begin van mijn betoog meteen moest duidelijk maken dat hetgeen ik wilde vertellen geen aanval was maar een constructief voorstel. Kwestie van zijn aandacht niet te verliezen. En dus prees ik vooraf - gezegend zij mijn engelengeduld - de meerderheid op een toon die enkel door politici niet als overdreven wordt gepercipieerd.
Op slag verdween op het voorhoofd van Walter de frons die haast automatisch verschijnt wanneer mijn stemgeluid waarneembaar is.

Ter zitting had ik voorwaar de indruk dat Walter mijn argumenten wel kon smaken en dat hij begreep dat wat ik voorstelde effectief de veiligheid voor fietsers zou vergroten, zonder meerkost én zonder dat hij of de meerderheid er gezichtsverlies door zouden leiden. Een indruk die werd versterkt door de reactie van Walter die er op neerkwam dat hij het geen slecht idee vond (dat is "as good as it gets" bij Walter, wanneer ik er iets mee te maken heb) en dat hij het zou doorgeven zodat er rekening mee gehouden kon worden bij de bouw van de definitieve asverschuiving.

Wie al eens op Bleregem rijdt weet waar ik heen wil en de rest zal het hier wel al aan zijn water voelen. De definitieve asverschuivingen werden gebouwd en dat zonder plaats voor fietsers om veilig rechtdoor te kunnen rijden.

Mijn opmerkingen van jaren geleden blijken zinloos geweest, mijn constructieve houding en opbouwende voorstellen eerder dit jaar ook al. Gevolg: Bleregem laat verkeer van de Brusselbaan naar de Langestraat sneller doorstromen door het afschaffen van de voorrangsregels, recht naar een asverschuiving waar fietsers door een trechter moeten, samen met alle andere verkeer.

Ofwel is Walter een bijzonder goed acteur en heeft hij mijn voorstel bewust niet doorgegeven. Ofwel heeft Walter het zo druk dat hij het vergeten doorgeven heeft.

Het heeft mij alvast geleerd dat constructieve oppositie in Affligem een utopie is.

Wat een mooi voorbeeld had kunnen zijn van samenwerking tussen meerderheid en oppositie, van het ontdekken van fouten en die samen aanpakken, van het nog beter maken van een goed idee door te luisteren naar de inbreng van anderen, is verzand in een zure ervaring. Constructieve opmerkingen zijn koudweg genegeerd en de onveiligheid is alleen maar groter geworden.

Ik kan alvast in de spiegel kijken en zeggen dat ik het geprobeerd heb ... en ervaren heb dat het niet werkt.

Constructieve oppositie ... mijn kl**ten - vanaf nu laat deze waakhond zijn tanden opnieuw zien.