vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

03/08/2007 - Barbertje moet hangen (of de Nieuw Politieke Graai-Cultuur in Affligem)

Na amper 7 maanden lijkt de nieuwe meerderheid al bijzonder arrogant met de macht om te springen. De kliek van CD&V, Visie en ex-VLD’ers besloten om één van de werklieden van de gemeente te dumpen en zijn plaats te laten innemen door ene Hubert. Daar lijkt misschien niets mis mee, maar de werkman wordt opzijgezet om een wel heel flauwe reden en is mijns inziens niet eens de verantwoordelijke voor wat hem wordt aangewreven. Daarenboven is Hubert de broer van onze schepen van openbare werken, Paul Geeraerts ... qua nepotisme kan dat tellen. Maar ’t wordt erger. Volg even mee :

Eerst moeten we even terug naar de periode dat de onstlagen bij Volkswagen in Vorst werden aangekondigd en CD&V met een paar overlopers van de VLD een nieuwe meerderheid vormde. Die beloofde brutaal te breken met de slechte gewoontes van de vroegere meerderheid en men zou beginnen met een grote kuis. Ik dacht toen verkeerdelijk dat men procedures en wantoestanden zou gaan aanpakken. Wat men kennelijk bedoelde was niet meer dan het weghalen van het bureau van de vorige burgemeester om het te vervangen door een nieuw exemplaar. Daarbij werden ook nieuwe zonneblinden geïnstalleerd door een familielid van Paul Geeraerts die discreet even het schepencollege verliet toen daarover beslist werd. Het oude bureau, dat helemaal niet stuk was of zo, werd gedumpt op het containerpark. Het werd daar opgehaald door iemand die er nog iets kon mee doen. Een weggegooide zaak is immers juridisch een “res nullius” en mag je dus meenemen; daarenboven kan je, als je een recyclagepark hebt, moeilijk ontkennen dat hergebruik een beter alternatief is dan het ding in een pers proppen of te vermalen en te storten. En toch ...

De pers kreeg weet van het weghalen van het bureau en de schepenen voelden zich wat belachelijk gemaakt. Ik had nog maar net in de gemeenteraad gezegd dat ik hoopte dat geen kleine garnalen zouden boeten voor dit voorval of ’t was kort al prijs. De werkman die verantwoordelijk is voor het containerpark werd op het matje geroepen. Reden : weggeven van eigendommen van de gemeente. Die eigendommen waren niets meer of minder dan ... juist, het bureau dat op last van het schepencollege op het containerpark was gezet. De fout die gemaakt was, was dat men het bureau had weggegeven. Men had het moeten vernietigen door het in een vuilnispers te stoppen.

Helaas voor de schepenen had de betichte werkman het bureau helemaal niet weggegeven. Dat had een collega van hem gedaan, wiens zus intussen schepen was geworden voor CD&V. Ai ...

Maar Barbertje moest en zou hangen. Onlangs deed het college een nieuwe poging en kwam er een tuchtprocedure tegen de werkman omdat hij zijn werk niet naar behoren zou doen. Een 15-tal getuigen die voor de man wilden spreken en zijn advocaat kwamen tevergeefs langs; de zaak werd meteen verdaagd. De werkman bleek plots zo’n onbekwaamheid ten toon te hebben gespreid, dat hij weg moest of gesanctioneerd moest worden. Van begeleiding, coaching, management en dergelijke was geen sprake. De man moest weg. Dat men daarmee een persoonlijk drama creeerde (twee van zijn dichte familieleden vechten momenteel tegen een zware ziekte), was ook al geen argument.

En dan duikt Hubert in ons verhaal op.

Vakbondsman Hubert werkte bij VW in Vorst. De ACV-er koos, naar verluidt, voor de aangeboden gouden handdruk en werd dus werkloos ten tijde van het dumpen van het bureau van Leo Guns. Daarop maakte het schepencollege (waar Paul Geeraerts weer even discreet ging plassen op het juiste moment) devolgende redenering : als we een vacature hebben voor een leidinggevende op het containerpark, waar we best iemand hebben die ook weet hoe om te gaan met klanten (de vele bezoekers) en waar je de milieuwetgeving donders goed moet kennen, wie kan er dan beter geschikt zijn dan een 50-jarige werkloze plaatsslager uit de autoassemblage ? Men was zelfs zo overtuigd van Huberts optimale geschiktheid, dat men het niet eens nodig vond een selectieproef te organiseren voor ander werkzoekende kandidaten. Neen, CD&V-er Hubert was de man en daar was niets aan te doen. Dus : exit de man die ’t werk al jaren deed en welkom Hubert – broer van Paul – Geeraerts. Faut le faire.

Voor alle duidelijkheid : ik val hier niet de persoon van Hubert Geeraerts aan, die zo'n aanbod begrijpelijkerwijze zal aannemen. Heel velen zouden hetzelfde doen en misschien brengt hij er het niet slecht van af. Maar zijn entrée is wat ongelukkig.

In heel deze situatie weet ik niet eens wat me het meest verontrust : het feit dat het gebeurt of het feit dat de coalitiepartners van CD&V, die hun overlopen destijds rechtvaardigden door te pleiten voor een correcte en nieuwe politiek cultuur, dit zomaar laten gebeuren.
Je bijt niet naar de hand die je eten geeft, zeker ?
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=G7P15AJMV
 

02/08/2007 - De vos is terug !

Ik had het al van een paar mensen gehoord, maar gezegend met een stevige portie achterdocht als ik ben, geloofde ik 't pas sinds gisteren : de vos is terug in Hekelgem. Gisteren zag ik er namelijk eentje dicht bij huis. Hij vluchtte meteen weg in een maisveld, maar toch kon ik hem duidelijk zien.
Voor alle duidelijkheid : vossen zijn veel minder schadelijk dan door velen beweerd wordt en eten nogal wat diertjes die we sowieso liever niet in onze buurt hebben zoals muizen en ratten.
http://www.webvos.com/