vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

01/08/2007 - Liquiditeit van Affligems financiën

Als start van een reeks over de financiële toestand van Affligem, heb ik het deze keer over de liquiditeit, boekhoudjargon voor de capaciteit die onze gemeente heeft om zijn verplichtingen op korte termijn te kunnen voldoen. Daarvoor kijk ik naar enerzijds het werkkapitaal en anderzijds de ratio van de liquiditeit. Basis voor deze analyse zijn de documenten die ik als lid van de commissie financiën ter beschikking kreeg.
Het werkkapitaal van Affligem zorgt ervoor dat we het verschil kunnen overbruggen tussen betalingen en inningen van respectievelijk schulden en vorderingen. Daarnaast dekken we er het risico mee van te laat betalende debiteuren én financieren we voorraden. Sinds 2004 kent dat werkkapitaal van Affligem een spectaculaire groei. Van 2.4 miljoen euro in 2004 steeg het naar 5.6 miljoen in 2006. Dat lijkt goed nieuws, maar er zijn twee belangrijke bedenkingen bij : enerzijds omdat voornaamste reden is dat de afbetalingen van de lening, waarmee destijds het gemeentehuis werd gekocht, achter de rug is en anderzijds omdat een te hoog werkkapitaal een indicatie is dat er veel gefinancierd werd met leningen op lange termijn en dat is natuurlijk te vermijden wegens gewoon een doorschuiven van de rekening naar latere generaties
De Current Ratio is een ander instrument om de liquiditeit van Affligem te bekijken. Die ratio is de verhouding vlottende activa tegenover het vermogen op korte termijn. Eenvoudig gesteld geeft die ratio aan hoelang je de gemeente kan draaiende houden met de beschikbare activa. Ook deze ratio is flink gestegen : van 1.97 in 2004 tot 3.80 in 2006. Affligem heeft dus zoveel activa dat het 3.8 jaar kan betalen zonder problemen. Ook dat lijkt goed, maar ook een relevante vraag : moet een gemeente zoveel geld oppotten dat het een bank lijkt ? Me dunkt van niet. Ofwel investeer je dat geld ipv het op te potten, ofwel verlaag je de belastingen omdat je zoveel geld niet nodig hebt.
De komende investeringen in een nieuwe bibliotheek en een nieuw rustoord in gedachten, vermoed ik dat de meerderheid het zal houden op meer investeren en zeker niet de belastingen verlagen.
 

31/07/2007 - .VL, de eigen TLD voor Vlaanderen

Eerst effe uitleggen wat een TLD is. Dat is de land-code, achteraan een internet- of emailadres. De meest gekende is .COM, maar er zijn er natuurlijk nog veel andere (zo'n 250 om precies te zijn). Zo is de TLD die ik gebruik voor mijn eigen webstek (.VU) niets anders dan de TLD van het land Vanuatu, net zoals .BE de TLD van België is.
Al een tijdje loopt er een petitie die als bedoeling heeft het Vlaams Parlement stappen te doen zetten om voor Vlaanderen een aparte TLD te laten goedkeuren door de internationale organisatie die hierop toekijkt. Gezien ik hier 100% achter sta, nodig ik de bezoekers van mijn webstek uit om deze petitie mee te ondertekenen en er zo voor te zorgen dat alle Vlamingen een domeinsnaam of emailadres kunnen krijgen dat eindigt op .VL in de plaats van .BE.
Op onderstaande link kan je alles rustig nalezen en/of de petitie ondertekenen. Alvast bedankt voor je steun !
http://www.puntvl.net/