vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

21/03/2012 - PMD ophalen - niet eenvoudig ?

Laat ik het maar bekennen: ik durf al eens fanatiek te zijn.

Handdoeken moeten rechts van me hangen aan de wastafel of ik word ongelukkig, groenten horen links op mijn bord en het accent in mijn familienaam staat nà de "t", niet voor. Al moet ik daar uren voor zagen, ik zal mijn goesting krijgen.

Zo ook in afval selecteren. Al jaren ben ik daar zodanig mee bezig dat sommigen me niet zo zeer een gedrevene maar een sorteernazi noemen. Zoals altijd zal de waarheid wel in 't midden liggen (of net iets over 't midden, meer naar mijn kant toe) maar één en ander heeft als gevolg dat ik zo iemand ben die wéét wat er in pakweg een PMD zak mag gegooid worden en waarvoor de letters GFT staan. Het maakt ook dat ik nog altijd een dik pak oude blauwe stickers over heb voor het restafval. Zo weinig moet ik dat buitenzetten, dankzij mijn sorteerdrift.

Deze week slaagden de afvaldiensten er echter in om op zowat al mijn rooie knoppen tegelijk te duwen: mijn blauwe PMD zak was op de stoep achtergelaten door de ophaaldienst en voorzien van een rode sticker. Die sticker geeft aan dat iemand zijn PMD-zak gevuld heeft met dingen die daar niet in thuis horen zoals bv kranten (hoort bij papier), motorolie (KGA-box), gekookte groenten (GFT), gevulde pampers (restafval!) of autobanden (containerpark). Ik ben, voor alle duidelijkheid, voorstander van dit soort controles. Als iedereen oplet is dat selecteren zo gepiept! Zo'n rode sticker krijg je overigens niet zomaar als er eens per ongeluk een boterpotje tussen de blikjes geraakt in die blauwe zak. Voor de occasionele fout krijg je geen rode sticker. Er is een foutenmarge toegelaten.

Het mag dan ook niet verbazen dat de rode sticker op mijn PMD-zak een gelijkaardig effect vertoonde op me als grind op de knieën van een kind dat leert fietsen: pijn. Immers, in mijn PMD-zak zit niéts verkeerds.
En toch werd de zak niet meegenomen.

Ten bewijze: ik heb er alles eens uitgehaald, gefotografeerd en dan weer in de zak gestoken (fanatiek, ik zegde het al).

Ik was zo lastig voor die onterechte beschuldiging van slecht selecteren, dat ik de zak geen dag langer in mijn huis wilde houden. Dus nam ik een restafvalsticker van mijn steeds groeiende hoop van restafvalstickers, plakte die op de PMD-zak en zette hem naast mijn gewone vuilniszak met restafval.

Immers, als de zak niet meegenomen werd als PMD-afval, was het restafval en dan diende er dus zo'n sticker op te plakken. Ja toch?

Helaas ... ook de mensen die het restafval kwamen halen, lieten hem staan. Ondanks die sticker.

Ik weet het niet echt meer nu ... kan iemand met helpen? Wat is dit nu? Restafval? PMD? En belangrijker: hoe geraak ik er vanaf? Vuurtje maken in de tuin mag immers ook niet meer.

En kan iemand de ophaaldiensten eens een opleiding geven? Daar betalen we toch belastingen voor hé?
http://www.fostplus.be/sorti_correctly/Pages/PMD.aspx
 

19/02/2012 - Jagers contra wandelaars en omwonenden in Affligems natuurgebied?

In het bekendste natuurgebied van Affligem, het GNOP tussen Bleregem en Doment, worden de afgelopen maanden steeds meer problemen opgetekend doordat jagers en wandelaars of spelende kinderen er botsen over wie zich waar mag bevinden. Jagen in een druk bewandeld gebied blijkt niet evident te zijn. Om ongelukken of de verdere escalatie van deze conflicten te voorkomen, zal ik een voorstel doen op de volgende gemeenteraad.

Ik ken de situatie daar immers bijzonder goed. Ik heb mijn hele jeugd in de velden en bossen gespeeld die nu het GNOP vormen en stond jaren geleden als jong gemeenteraadslid al mee aan de wieg van het beleid waarmee de gemeente alle daar op de markt komende groengebieden opkoopt om er en aaneensluitend natuurgebied van te maken. Ik wil maar zeggen, dit is een realisatie en een project waar ik trots op ben. Temeer daar we, na al die jaren in de luwte, eindelijk resultaten beginnen te zien van een volgehouden aankoop-strategie en investeringen in wandelpaden. Sinds enige jaren waren er niet alleen veel meer wandelaars maar ook duidelijk meer dieren te zien in dit gebied, gaande van buizerds tot reeën.

Het probleem is het oplopende conflict tussen wandelaars en de jagers, die actief zijn in en om het natuurgebied. De laatste maanden duiken steeds meer voorbeelden op van mensen die bang zijn omdat er geschoten wordt in de buurt van de wandelpaden. Jagers vonden het al nodig om spelende kinderen naar huis te sturen en hingen al borden op met data waarop er gejaagd zal worden en je best dus niet gaat wandelen. Daarnaast zijn er ook de verhalen van bewoners van Bleregem of Doment die de jagers wel héél dicht bij hun huizen zien jagen en bang zijn dat zij zelf, hun huisdieren of vee geraakt worden. De politie werd er al meermaals bijgehaald, maar die staat voor het probleem van vaststelling van de feiten. Wanneer ze aankomen is het dikwijls niet meer mogelijk een probleem aan te tonen. En daar wil ik dus iets aan doen.

Eerst en vooral moeten we ons afvragen of het zinvol is om enerzijds te investeren in de aankoop en vervolgens wandelaars aan te trekken terwijl er in precies hetzelfde gebied gejaagd kan worden. Ik ben niet tegen de jacht an sich (ook mijn familie staat toe dat er op hun weides gejaagd wordt) maar de vele conflicten en de verhalen van elementaire regels van de jacht die overtreden worden (wat reeën betreft is het GNOP alweer leeggeschoten), maken dat ingrijpen nodig is om erger te voorkomen.

Optie 1 die ik zal voorstellen is dan ook het verbieden van de jacht in en om het natuurgebied.

Optie 2 is subtieler en bestaat er uit dat er een gemeentelijk reglement wordt gemaakt voor het natuurgebied waarin we duidelijk aangeven waar er niet mag gejaagd worden. Binnen de 50 meter van een wandelpad of een weide waar dieren staan, bijvoorbeeld. Een aantal regels die de jagers zelf (zouden) moeten volgen, kunnen er ook in opgenomen worden, zoals de minimale afstand die bewaard moet blijven tussen de jagers en de tuinen van de huizen op de aanpalende straten en het verbod op uitzetten van wild zoals fazanten en beperkingen voor het neerschieten van dieren.
Het grote voordeel van dit soort reglement is dat overtredingen veel makkelijker te bewijzen zijn. Als een jager actief is net naast je paarden of net naast een wandelpad staat te schieten, dan hoef je niet langer de politie te bellen maar kan je gewoon een foto nemen met je gsm om de feiten aan te tonen en daarmee rustig naar de politie trekken. Of het reglement voorziet in een paar dagen waarin er geen wandelaars toegestaan zullen worden omwille van de veiligheid, laat ik in het midden. Me dunkt kan de milieuraad daar een advies in geven, na consult met de jagersverenigingen.”

Ik leg mijn voorstel voor op de zitting van de volgende gemeenteraad in maart en bezorg het nu alvast aan de gemeentelijke milieuraad voor advies. Wordt ongetwijfeld vervolgd …
http://www.rlzzz.be/projecten/poelen/gnop-is-hot-in-affligem-155/