vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

24/05/2007 - Latijn voor elke dag !

Vandaag een leuke voor al die saaie momenten in 't leven : de dagelijkse file richting werk, wachten op het perron als je trein vertraging heeft, moeten luiteren naar een beleidsverklaring in de monotone stem van schepen De Donder, ....
Net als vele Star Trek fans denk ik dan in stilte (of roep ik luid, als de gelegenheid zich daartoe leent)
ME TRANSMITTE SURSUM, CALEDONI !
Voor de Trekkies onder ons : da's Latijn voor "Beam me up, Scotty".
 

15/05/2007 - Werken aan de Mazitsstraat

Op 14 mei was er een infovergadering over de werken aan Mazitsstraat. Voor wie er niet bij was, of één en ander graag wil herlezen, kan je hier een samenvatting terugvinden. Wie vooral geïnteresseerd is in ‘t gratis vat Affligem dat beloofd werd : gewoon helemaal naar beneden scrollen !
Firma De Winne uit Gijzegem zal de werken zal uitvoeren op een termijn van 135 werkdagen. De werken vangen aan op 15 augustus. Het totale kostenplaatje voor deze werken bedraagt € 1300000 hiervan neemt de gemeente 35% voor zijn rekening de overige 65% is voor rekening van Aqaurio. In juni worden de akte’s getekend voor de onteigeningen die gebeurden en worden de mensen betaald.
Er zal iedere week op een vaste dag een werfvergadering zijn waar de inwoners met hun vragen terecht kunnen. Voor dringende problemen kan men altijd terecht bij de werfleider, de technische dienst of natuurlijk één of ander gemeenteraadslid dat uw sympathie heeft.
De werken zullen starten aan de Langestraat omdat hier de aansluitingsputten al zitten. De Mazitsstraat krijgt een gescheiden rioleringsstelsel (te herkennen op de plannen aan volle pijltjes (vuil water), holle pijltjes (regenwater) en halve maantjes (straatklokken – ik vraag me overigens of wie dit symbool heeft gekozen). Elke woning krijgt 2 aansluitingen; recente gebouwen kunnen aansluiten op beide, oudere woningen worden aangesloten op het vuil water. Bij grote verbouwingen of nieuwbouw worden de inwoners wel verplicht van met 2 afwateringssystemen te werken. De minimale breedte van de straat zal 5 meter bedragen, er komen 2 lagen funderingen en 2 lagen asfalt. De goot word in beton gegoten net zoals de boordsteen, inritten worden met de eigenaar van de woningen besproken.
Het kruispunt Langestraat – Mazitsstraat komt volledig in beton net zoals het kruispunt Mazitsstraat – Steenpoelweg en dit om verzakkingen tegen te gaan. De voetpaden komen in klinkers en aan huisnummer 40 komt een wegversmalling. Ook zijn er verschillende zebrapaden en plantzones voorzien : kruispunt Mazitsstraat - Langestraat (zebrapad); kruispunt Heuvel (zebrapad); kruispunt Hulstbos (zebrapad + plantzone); kruispunt Terlindenstraat (zebrapad); huisnummer 12 (plantzone); kruispunt Mazitsstraat – Steenpoelweg (zebrapad) en kruispunt Mazitsstraat – Brusselbaan (zebrapad). De werken die nu al aan de gang zijn, worden door Eandis uitgevoerd voor nutsleidingen zoals internet, gas, water, electriciteit, ... Eens de werken begonnen zijn, zal gepoogd worden om iedereen toegang te garanderen tot zijn woning, maar in sommige gevallen kan dat enige dagen onmogelijk zijn.
Als alles volgens plan verloopt, zouden de werken klaar moeten zijn rond kerstmis. Schepen Geeraerts beloofde in een gulle bui een drink met een gratis vat Affligem bij het einde van de werken en beloofde als ervaren politicus ook dat de aannemer ook een vat zou geven, zonder dat die van iets scheen te weten.
En daarmee zijn we vertrokken voor een lange reeks openbare werken die al veel te lang waren uitgesteld. Aansluitend op deze werken zou men eindelijk ook beginnen met de heraanleg van de Langestraat. Maar daar volgt later zeker nog meer nieuws over.
Op de webstek van de gemeente is hier helaas niets over terug te vinden ...