vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

22/04/2007 - Superman werkt in de Affligemse sportzaal !

De vloer van de sportzaal is kapot. Al een jaar. De vorige meerderheid deed zijn best om dat dossier niet aan te pakken, de nieuwe (die quasi dezelfde is dan de oude) gaat nu rustig verder op dat élan. Het probleem is in ‘t kort : de aannemer van de sportzaal heeft de vloer door een onderaannemer laten leggen en die deed dat op zijn eentje om op personeel te besparen en dus meer te verdienen. Daardoor heeft hij de “chape” niet in één keer kunnen leggen, maar in stukken. Daar waar die stukken mekaar raken, ontstonden sindsdien scheuren. Daarom leggen de meeste aannemers “chape” in één keer.
Sinds 18/08/2006 is er in dit dossier niets meer gedaan. Noppes. De advocaat van de gemeente, Johan (zoon van Leo) Guns presteerde het om 10 maanden niet te bougeren in dit dossier.
Sinds ik op de vorige gemeenteraad een stand van zaken vroeg, is het gemeentebestuur wél in actie geschoten maar wel op een pijnlijk slechte manier : men gaat verderwerken met een advocaat waar men niet tevreden over was én men gaat met een “dading” werken. Dat is een juridische formule waarbij beroep niét meer mogelijk is, zelfs al worden er nog een keer fouten gemaakt. Die eerste keuze is dom (maar domheid is verschoonbaar), het tweede is juridische zelfmoord en gaat ons nog (letterlijk) duur te staan komen.
Want hoe zit het nu met de vloer ? We gaan de verantwoordelijke aannemer niét verplichten de vloer uit te breken en te herleggen, wat juridisch perfect kan én bouwkundig de beste oplossing is. We gaan ook niet zeggen dat er een zwevende sportvloer moet komen bovenop de oude, om ’t uitbreken te voorkomen en zo tijd te winnen (ook een te verdedigen stelling). Wat gaan we dan wel doen ? De vloer dààr uitbreken waar hij gescheurd is en daar nieuwe stukken leggen en vervolgens een nieuwe coating opgieten, waarvan de gemeente de helft gaat betalen. Dat is absolute waanzin want die vloer was net op die plaatsen gescheurd omdat “chape” nu eenmaal zonder breuklijnen moet gegoten worden. Een nieuw stuk inleggen kàn dus helpen, maar kan evengoed de oorzaak zijn van nieuwe scheuren. En gezien we dit met een “dading” regelen, is bij nieuwe scheuren geen verhaal meer mogelijk. Gevolg : als ’t weer fout loopt, en da’s dus helemaal niet denkbeeldig, dan draaien we zelf op voor alle kosten.
Maar het strafste moet nog komen : de bron waarop schepen Geeraerts zich baseert om deze keuzes te maken is niemand minder dan de bouwkundig allicht bijzonder onderlegde … zaalwachter ! Die heeft immers beweerd, dwars door de vloer heenkijkend (tiens, superman zélf werkt dus in onze sportzaal) dat de scheuren gestabiliseerd zijn en er geen problemen meer te verwachten zijn !
Affligem heeft dus nog maar eens de slechtst mogelijke oplossing gekozen om een probleem aan te pakken, betaalt daarvoor een advocaat waarvan men niet tevreden is, geeft zijn juridische wapens uit handen voor toekomstige problemen en dat alles voor de hoogst mogelijke prijs.
Vergis u niet, dit zijn beslissingen van het niéuwe bestuur.
Zelfs met de hulp van superman blijft het een trieste copie van de vorige legislatuur ...
 

16/04/2007 - Een oude vlag en nieuwe zakken

Sinds nu al meer dan 2 jaar werk ik in mijn vrije tijd aan een boek over de impact van de twee wereldoorlogen in Affligem. Tijdens de research voor dit boek, kwam ik begin vorig jaar uit op een wel heel bijzonder overblijfsel uit WO1, met name de vlag van de Hekelgemse oudstrijdersbond. Daar staat namelijk een (al dan niet opzettelijke) fout op waardoor ze een unicum is. De Hekelgemse oudstrijders, waarvan de laatste begin jaren ’80 overleed, hadden op hun vlag namelijk de jaren 1914 – 1919 staan.
De vlag werd, toen ik ze “ontdekte”, bewaard door de heemkundige kring Belledaal, die ze van de Hekelgemse oudstrijders had gekregen. Belledaal kon echter nauwelijks meer dan de vlag bewaren. Ermee uitpakken, letterlijk en figuurlijk, was heel riskant geworden omdat de tand des tijds het ding zwaar had aangewreten. De vlag was lettelijk tot stof aan het vergaan en dreigde verloren te gaan. Nu had ik tijdens andere opzoekingen voor het boek in het legermuseum van Brussel gezien dat oude vlaggen gerestaureerd konden worden. Nadat ik hiervoor toestemming had gevraagd en verkregen van de mensen van Belledaal, stelde vorig jaar op de gemeenteraad voor om de vlag te laten herstellen en daar de nodige fondsen voor uit te trekken. Tot mijn aangename verbazing werd het voorstel aangenomen en werd het dossier overgedragen aan de cultuurdienst van de gemeente die samen met Belledaal schitterend werk leverde en een de vlag liet herstellen door een gespecialiseerd atelier. In juli 2006 is men dan effectief begonnen met het restaureren van de vlag en vandaag is de vlag opnieuw in al zijn glorie klaar om getoond te worden aan het grote publiek op de erfgoeddag van 22 april. De vlag zal dan te zien zijn in de tenstoonstelling die doorgaat op de Bellekouter.
Vanzelfsprekend ben ik daar bijzonder tevreden mee en ik wens nog eens uitdrukkelijk de cultuurdienst en de mensen van Belledaal te bedanken voor hun inzet en werk waardoor dit unieke stuk niet alleen is bewaard gebleven, al die jaren, maar nu ook weer volledig is hersteld.
Als gemeenteraadslid heb ik er echter wel één kleine bemerking en dat is devolgende : Tijdens zijn eerste gemeenteraad als burgemeester, liet burgemeester Ivan t’ Kint in zijn speech weten dat één en ander zou veranderen nu. Zoals bijvoorbeeld de kansen voor gemeenteraadsleden om erkend te worden voor hun initiatieven. (“Een goede burgemeester is een goede coach, meer nog de spelverdeler van een ploeg die ervoor zorgt dat de leden van zijn team zich profileren en kunnen scoren. En dat laatste hoeft zich niet te beperken tot de leden van het college, ook alle gemeenteraadsleden verdienen de kans om hun prestaties in de kijker te zetten.”)
Het voelt dan ook wat vreemd aan om zo kort na deze uitspraken te vernemen dat de vlag zal voorgesteld worden door schepen De Donder tijdens een persconferentie en dat ik daar niet bij betrokken zal worden. Meer nog : ik ben niet eens uitgenodigd om aanwezig te zijn. Da’s een beetje jammer en haalt natuurlijk de sérieux van de uitlatingen van onze nieuwe burgemeester onderuit.
De nieuwe meerderheid vervalt daarmee wel héél erg snel in de gewoontes van de vorige jaren, ondanks alle uitgesproken voornemens.
Een oude vlag dus, met oude wijn in nieuwe zakken.
http://www.tim.vu/pers/34.JPG