vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

09/04/2007 - Agenda gemeenteraad

De voorzitter verzoekt de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis te vergaderen op dinsdag 17 april 2007 om 20.00 uur.
AGENDA :
Openbare zitting
PUNT 1 : mededelingen
PUNT 2 : ocmw-affligem – budget 2007 en meerjarenplanning 2007-2009
PUNT 3 : rekening van de kerkfabriek Sint-Michiel voor het dienstjaar 2006
PUNT 4 : begroting van de kerkfabriek O.L.Vr.-Bezoeking voor het dienstjaar 2007 – correctie
PUNT 5 : PWA - aanduiding van de vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
PUNT 6 : Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting Cvba – aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
PUNT 7 : wijze en voorwaarden aankoop van een aanhangwagen
PUNT 8 : wijze en voorwaarden aankoop schuilhuisjes
PUNT 9 : wijze en voorwaarden asfalteringswerken wijk Bellekouter en Ternatsestraat
PUNT 10 : wijze en voorwaarden gezamenlijke aankoop door de gemeente en ocmw van aardgas
voor hun installaties en gebouwen
PUNT 11 : grondinnemingen in der minne in de Mazitsstraat
PUNT 12 : aankoop grond in de Vogelzangstraat – princiepsbeslissing
PUNT 13 : aankoop gronden Bellekouter – princiepsbeslissing
PUNT 14 : eindafrekening heraanleg wegenis Aalsterse Dreef (deel tussen Molenstraat en Abdij Affligem)
Besloten zitting
PUNT 15 : aanvaarding van het ontslag wegens pensioen van de heer Antoine Baeyens met ingang
van 01 maart 2008.
 

25/03/2007 - Het lijkje uit het kastje van Wendy'tje

Straf verhaal : de nieuwe meerderheid "ontdekte" dat er een pak niet te meer te innen belastingen al jaren in de begroting meegesleept werden. Het gaat om ongeveer € 430.000 die we verloren zijn. Een kleine 17 miljoen frank kwijt. Da's ongeveer 60% van wat Affligem jaarlijks aan belastingen int. Oeps !
Maar pas op, 't is hun fout niet, 't is die van Guns. Dat zal wel voor een deel kloppen, maar van krommen aas gebaren als je jarenlang in 't zelfde schepencollege hebt gezeten, da's er wat over. De afgelopen jaren wisten alle schepenen en meerderheidsleden (en da's dus zo ongeveer de hele huidige meerderheid) perfect wat er aan de hand was. Alleen, het was niet zo handig om zo met verkiezingen in aantocht te zeggen dat je 17 miljoen frank kwijtgeraakt bent. En dus zweeg men voor mekaar. Maar dat nog eens zes jaar verstoppen, da's moeilijk. Daarom brengt men 't nu naar buiten. Een paar meerderheidsleden omschrijven het als een "lijkje", alsof het om een akkefietje gaat. Laat ons wel wezen : € 430.000 is géén akkefietje meer. Dus geen lijkje dat uit een kastje is gevallen en een klein impactje zal hebben op het budgetje van ons gemeenteke.
't Lijkt verdorie Wendy Van Wanten wel. Neen, ze zijn een pak geld kwijt en dat zal op één of andere manier moeten gerecupereerd worden. En wie zal dat weer mogen betalen ? Juist : de belastingbetaler.
Moh keppe toch !