vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

13/10/2011 - Het Verdwenen Affligem - boek tvv Kom Op Tegen Kanker

Rond 1900 waren Hekelgem, Essene en Teralfene nog zelfstandige, half ingedommelde plattelandsdorpjes op het grondgebied van wat nu Affligem is. Enkel Hekelgem dankte enige bekendheid aan de destijds alom vermaarde zandtapijten en de beroemde abdij Affligem op zijn grondgebied.

Elk dorpje was een kleine agrarische gemeenschap op zich, eerder arm en klein, met een beperkte infrastructuur. Sindsdien, en dan vooral sinds de tweede wereldoorlog, evolueerden de drie dorpen snel naar de half verstedelijkte, welvarende en dichter bevolkte gemeente die Affligem nu is.
Hoe groot die verandering wel niet geweest is, kunnen we nauwelijks vatten. Woorden en cijfers uit rapporten blijven nu eenmaal vrij abstract.

Voor wie écht wil weten hoezeer Affligem verschilt van de drie oude dorpen van vroeger, gaat er niets boven de kracht die uitgaat van beelden.

De fotografie kwam dan ook net op tijd om Hekelgem, Essene, Teralfene en de abdij Affligem vast te leggen op de gevoelige plaat vooraleer de leefwereld van de dorpelingen aan een steeds sneller tempo begon te veranderen. De eerste foto's die bewaard zijn gebleven, tonen ons nog de manier van leven en wonen zoals die een paar eeuwen lang nauwelijks was veranderd. Recentere foto's laten zien hoe veldbanen in straten veranderden en hoe auto's opdoken in het straatbeeld.

Eén ding hebben al deze foto's gemeen: ze lijken in een ander tijdperk genomen. De wereld van de ernstige of lachende gezichten op deze foto's bestaat niet meer. Het is een "verdwenen Affligem".

Voor de allereerste keer zijn de oudste foto's van Hekelgem, Essene, Teralfene en de abdij Affligem samengebracht in één kijkboek. Het resultaat is een unieke collectie met daarin de zeldzaamste foto's uit privé collecties van particulieren en verzamelaars, telkens met wat uitleg van wie of wat je ziet en soms ook aangevuld met een foto van dezelfde plek in 2011.

Het boek is een luxueuze, gebonden uitgave met harde cover en stofwikkel, telt meer dan 200 pagina's en is rijkelijk geïllustreerd. Kostprijs bedraagt 36 €, maar wie voor 5 december 2011 intekent, betaalt slechts 32 €. Voor de snelle beslissers : achteraan het boek verschijnt een lijst van personen die voor 16 november inschrijven. Een bijzonder eindejaarsgeschenk !

Het verdwenen Affligem wordt voorgesteld op vrijdagavond 16 december 2011 om 19.30 u in Gastof d'Oude Brouwerij - Abdijstraat 6, Hekelgem. De voorintekenaars kunnen het boek daar afhalen.

Bestellen kan via de folder die binnenkort in de bus valt of op onderstaande link.

De royalties van dit boek gaan 100% naar Kom Op Tegen Kanker!
http://www.flyingpencil.be/nl/publicaties/61
 

31/08/2011 - Poll kiesintenties Affligemse gemeenteraad

Over een slordige 13 maanden wordt er een nieuwe gemeenteraad verkozen. En dus organiseerde ik nog eens een telefonische enquête bij 300 dorpsgenoten. (Over het waarom van deze poll, over het ontbreken van een aantal partijen in de vraagstelling e.d. verwijs ik naar een eerder artikel op deze webstek – te vinden via op de link onder deze tekst.)

Voor welke partij zou de Affligemnaar kiezen, indien het nu gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn? Da’s wat gevraagd werd en dit zijn de resultaten.

CD&V: 23,33%
OVLD: 22,33%
N-VA: 10,66%
VB: 5.33%
SPA: 4,33%
Groen: 2,33%
LDD: 0,33%
weet niet /andere: 31,33%

Wat betekent dat nu? Wel, geen idee. Politiek en zeker dit soort polls: 't is geen exacte wetenschap. En zelfs àls het dat was geweest ... ik ben daar nooit goed genoeg in geweest om er iets ernstigs over te zeggen. Daarom geef ik hieronder dan maar gewoon mijn gedachten bij deze resultaten.

Weet niet /Andere: 31,33%
Zo maar eventjes 31,33% koos voor deze optie. Wat betekent dat? Om te beginnen dat er veel mensen ofwel niet weten voor wie kiezen, ofwel aangaven voor een partij te willen kiezen die niet in de lijst stond. Dat is vervelend voor de andere partijen, want die 31,33% zou dus wel eens kunnen de doorslag geven bij de volgende verkiezingen! De enigen die tevreden mogen zijn met deze 31,33% zijn de kleinere, lokale partijen waarvan de kandidaten allicht op een andere lijst zullen staan. Hun stemmenpotentieel lijkt intact gebleven.

CD&V: 23,33%
Laat ons beginnen met het goede nieuws voor de “seedeeënveeërs”. CD&V is voor het eerst sinds tijden groter dan de OVLD. Het scheelt maar een percentje, maar toch, dit zal goed doen in het oranje kamp. Wat wel een tegenvaller moet zijn, is de toch beperkte winst voor een partij die naar eigen zeggen het roer helemaal omgegooid heeft in het Affligemse bestuur en dat gezien de samenstelling van de meerderheid eigenlijk ook volledig naar eigen goesting heeft kunnen doen. Zelfs een bekende burgemeester lijkt toch niet echt voor een grote bonus aan populariteit gezorgd te hebben. De combinatie van de koers van CD&V nationaal en het feit dat Affligem in BHV ligt, waar de mensen ondervinden zelf hoe de verfransing oprukt, zal ook geen goed gedaan hebben. Zeker nu het kartel met N-VA in Affligem aan diggelen ligt, is CD&V kwetsbaar op zijn “Vlaamse” flank. De kans dat CD&V van de groep “weet niet/anderen” veel stemmen haalt is daarenbovenklein. Die zullen eerder naar de kleine partijtjes gaan of protestpartijen zoals VB. Als je alles optelt kan je dus niet anders dan concluderen dat CD&V het niet slecht doet maar eigenlijk ook niet verder geraakt dan waar ze al jaren zit: op de onzekerheid tussen mogen meedoen in de volgende legislatuur of niet. Met 23,33% zit CD&V immers ver een absolute meerderheid. Met wie kan CD&V dan een coalitie vormen en zo aan de macht blijven? N-VA? Dat kan, maar dat het kartel niet meer bestaat in Affligem, heeft allicht zijn redenen. N-VA en CD&V samen halen trouwens in deze poll geen ook meerderheid. De enige met wie CD&V in zee kan gaan en een comfortabele meerderheid kan vormen is de OVLD. En laat de liefde tussen die 2 partijen nu net euhm … koeltjes zijn. CD&V heeft dus nog wat denkwerk voor de boeg.

OVLD: 22,33%
De Open VLD kende na de vorige verkiezingen een pijnlijk schisma toen 5 van de 9 verkozenen van de lijst VLD-Visie wegtrokken om met CD&V een meerderheid te vormen. Dat de OVLD de daaropvolgende jaren vooral energie heeft gestoken in het blijven opjagen of zwartmaken van de “overlopers” heeft hen kennelijk geen deugd gedaan. De cijfers geven aan de OVLD voor het eerst in tijden kleiner geworden is dan CD&V. Het scheelt niet veel, maar ’t moet toch een opdoffer zijn voor het blauwe kamp. Het goede nieuws is dat de achteruitgang de situatie voor OVLD niet hopeloos heeft gemaakt. Grote concurrent CD&V is groter maar niet groot genoeg geworden om zonder VLD een meerderheid te kunnen vormen. Dat OVLD eindelijk een nieuwe generatie naar voor wil schuiven kan een mooie wissel op de toekomst zijn en ’t kan een compromis tussen OVLD en CD&V makkelijker maken, daar de oude krokodillen mekaar nog steeds rauw lusten. Er zijn trouwens al grotere vetes vergeten, eens de macht en de bijhorende fondsen in bereik kwamen.

N-VA: 10,66%
Je zou het met de huidige politieke toestanden op Vlaams en federaal vlak vergeten, maar in Affligem bezet de N-VA slechts 1 zetel van de 21 in de gemeenteraad. Eén en ander is het gevolg van de implosie van de Volksunie. De 5 raadsleden van de VU, die in Affligem heel succesvol was, trokken verschillende richtingen uit. Zo mogen naast N-VA, zowel Visie als Leefbaar Affligem, waarvoor ook uw dienaar zetelt, zich erfgenamen van VU Affligem noemen. Hoewel de resultaten van deze poll met 10,66% voor N-VA lijken tegen te vallen, als je ziet wat de partij bij huidige polls nationaal haalt, is dit toch geen slecht resultaat. N-VA kan zich niet echt profileren als meerderheidspartij en heeft buiten hun ene raadslid weinig gekende namen om mee naar de kiezer te trekken. Hun resultaat in deze poll is dus waarschijnlijk het gevolg van enerzijds de harde kern die trouw op post is gebleven en nu een nieuwe lokale werking uitbouwt, en anderzijds natuurlijk de golf van populariteit van de partij op nationaal vlak. N-VA liet enige tijd geleden weten apart naar de kiezer te zullen trekken in 2012. Daarmee rekent de partij er op om aan een andere partij de nodige zetels te kunnen leveren om een meerderheid te vormen. Voorlopig schijnt dat nog niet te lukken. Om daaraan te verhelpen zijn er niet zo gek veel keuzes. Je sterker gaan profileren betekent immers ofwel CD&V ofwel OVLD meer tegen de schenen stampen dat is niet makkelijk als je volgend jaar met beide wil praten over een meerderheid. Meer stemmen halen via extra kandidaten blijft een optie maar is zeker geen evidentie. Zowel CD&V als OVLD azen immers op de kleintjes uit de gemeenteraad in de hoop hen binnen te halen en zo zelf een absolute meerderheid te halen. N-VA zal dus tevreden zijn met deze score, vermoed ik. Ze gaan vooruit in vergelijking met voorheen. Dat het nog wat meer zou moeten zijn, zullen ze zonder deze poll ook al wel geweten hebben.

VB: 5,33%
Het Vlaams Belang zit in Affligem, net als de N-VA in de lift, maar die van VB gaat wel naar beneden ... In 2006 trokken Vlaams Belang en Leefbaar Affligem samen naar de kiezer en samen haalden ze een dikke 20% van de stemmen. De twee gingen kort nadien een eigen weg en recent kreeg VB een nieuwe klap te verwerken. Voorzitter en sterkhouder Johny Vermoesen stapte uit de partij en twijfelt nog aan zetelen als onafhankelijke of zelfs stoppen met politiek. VB staat daarmee weer waar het 7-8 jaar geleden stond. Terug naar af dus en zonder sterk bestuur of een nationale hype om op mee te surfen. De 5,33% in de poll klinkt allicht wel dramatischer dan wat de realiteit zal zijn. In de grote massa van mensen die ’t nog niet weten, zitten meer dan waarschijnlijk meer stemmen voor VB dan voor pakweg CD&V of N-VA. De kiesdrempel ligt dus toch nog binnen het bereik voor VB. Indien ze er in slagen om het laatste jaar van de legislatuur goed te presteren, halen ze misschien toch die ene zetel binnen. Meer lijkt me in de huidige omstandigheden moeilijk haalbaar.

SPA: 4,33%
4,33% haalt de SPA in deze poll. Daarvoor hadden we de poll niet moeten organiseren. Iedereen die de politiek in Affligem wat volgt, had zo’n gokje gewaagd. De SPA heeft in Affligem, met zijn eerder economisch liberaal denkende en Vlaamsgezinde bevolking, nooit echt voet aan de grond gekregen. De SPA heeft dat overigens altijd goed ingeschat en koppelde zijn wagon telkens aan een andere partij. Dat was in het verleden al eens de OVLD, waardoor de SPA ondanks zijn laag potentieel telkens een belangrijke stempel op het sociale beleid van Affligem kon drukken. In 2006 waren de sossen terug te vinden op de lijst van de CD&V met – en dat is raar, als je weet dat CD&V in Affligem vooral van ACV-strekking is – weinig merkbare invloed op het beleid. Dat SPA ondanks alles toch al generaties lang een kleine maar vaste waarde is, zal de partij ook deze keer wel weer proberen te verzilveren. Gezien de huidige situatie, zou het me niet verbazen dat de partij ook nu weer overal “offertes” zal opvragen.

Groen: 2,33%
Wat voor de socialisten geldt, is ook waar voor de Groenen in Affligem, maar dan met half zoveel gewicht. Electoraal stellen ze met 2,33% weinig voor. Apart naar de kiezer trekken is dan ook pure zelfmoord en zal enkel ten koste gaan van linkse kandidaten op andere lijsten. De kans is dus groot dat op een andere lijst een Groene opduikt, zoals dat in 2006 het geval was. De Groene van dienst was toen terug te vinden bij CD&V. Waar dus ook N-VA en SPA stonden. Voor zover ik weet is er momenteel geen Groen-afdeling in Affligem. Mocht die er wel zijn en ze willen een jaar hard werken, dan zit er volgens mij toch meer in dan die 2,33%. Overigens, en dat is meteen mijn gratis tip voor de groenen en de sossen (zeg nu nog dat ik een rabiaat tegenstander ben die iedere morgen een Sos en Groene tussen de boterham leg): als SPA en Groen samen zouden op een lijst gaan staan, dan komen ze dicht bij de kiesdrempel. Samen opkomen en het komende jaar keihard werken en de eigen zetel is binnen bereik. En wie weet zit je daar dan mee op de wip, zoals dat heet. Dan kan Affligem zijn eerste Rood-Groene burgemeester hebben. ’t Is maar een gedacht …

LDD: 0,33%
Over LDD kan ik kort zijn. Met amper 1 op 300 ondervraagden die voor hen zou stemmen, is het “game over” voor de lichtblauwen. Ze hebben de nationale tendens vreselijk tegen en ook lokaal schijnen ze alle glans te hebben verloren. LDD kampte van in het begin met een probleem doordat hun 2 mandatarissen nooit het imago van “overloper van OVLD” hebben kunnen afschudden. De afgelopen parlementsverkiezingen bleek dat al duidelijk toen de Affligemse kopman van LDD in het hele kanton Asse minder stemmen bleek gehaald te hebben dan in 2006 in Affligem, toen hij nog op de OVLD lijst stond. Dat hij de afgelopen jaren nooit echt uitblonk door dossierkennis, zal dat niet vreemd aan geweest zijn. LDD was echter nodig in deze meerderheid en daarom zal LDD voor altijd zichtbaar blijven: de prijs voor hun steun aan de meerderheid was, naast de 2 schepenportefeuilles, een heuse wielerpiste voor ons dorp. Die is bijna klaar en staat waar ooit een druk bespeeld voetbalveld lag. Tips voor wat we met dat gedrocht gaan doen, eens iedereen heeft toegegeven dat het geen volk trekt, zijn nu al welkom op ’t schoon verdiep van de Bellekouter.
http://www.tim.vu/nl/?pg=blikvangers_overzicht&blikvanger=327