vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

06/03/2007 - Affligemse ambtenaren moeten Nederlands spreken

Na een zoveelste klacht over gemeentelijke ambtenaren die zich in het Frans richten tot de bevolking, besloot ik volgende punt toe te voegen aan de agenda van de volgende gemeenteraad :

Gebruik van enkel en alleen het Nederlands door de gemeentelijke administratie en diensten in de interne en externe communicatie.
Gezien Affligem in het ééntalige gebied Vlaanderen ligt,
gezien de wet heel duidelijk stelt dat een gemeente in Vlaanderen enkel en alleen mag communiceren met zijn bevolking in het Nederlands,
gezien deze wet slechts oppervlakkig en in een tekst met taalfouten is geafficheerd op een paar plaatsten in het gemeentehuis,
gezien diezelfde bepalingen ook zijn opgenomen in richtlijnen die de gemeente Affligem opgesteld en gecommuniceerd heeft voor en naar zijn personeel,
gezien het helaas al meerdere keren is voorgevallen dat anderstaligen toch nog worden verder geholpen door het gemeentelijk personeel in een andere taal dan het Nederlands, voornamelijk dan het Frans, zoals bijvoorbeeld bij de dienst bevolking op 13 februari om 9u30,
gezien men hiermee de andertalige inwoners de indruk geeft dat Frans of een andere taal in ieder geval wel kan gebruikt worden in mondelinge communcatie met de gemeentelijke administratie,
gezien deze manier van handelen helemaal niet strookt met de wens die de gemeenteraad al meermaals heeft uitgedrukt om andertalige inwoners van Affligem aan te zetten Nederlands te leren,
stel ik voor om
1) De gemeentelijke ambtenaren en werklieden nog een keer met klem te verzoeken enkel en alleen Nederlands te gebruiken tijdens hun omgang met de bevolking.
2) Bij een overtreding van deze richtlijn een sanctie te voorzien voor de betrokken ambtenaar of werkman.
3) De mededeling dat enkel Nederlands gebruikt mag worden duidelijk aan te kondigen aan alle balies en diensten waar de administratie of werklieden in contact komen met de bevolking en dat via een affiche waarop dit staat geschreven in de meest courante Europese talen : Duits, Engels en Frans.
4) Die teksten voor die affiche te laten opstellen door iemand die de voornoemde talen grondig beheerst, om zo taalfouten te voorkomen.

Voor de volledige agenda van de gemeenteraad : klik op onderstaande link
http://www.tim.vu/nl/?pg=blikvangers_overzicht&blikvanger=81
 

06/03/2007 - Agenda gemeenteraad

Openbare zitting (om 20u in de raadszaal)
PUNT 1 : mededelingen
PUNT 2 : bekrachtigingen besluiten van de burgemeester houdende vaststelling van tijdelijke maatregelen
PUNT 3 : resolutie staten-generaal burgemeesters en schepenen van Halle-Vilvoorde
PUNT 4 : kerkfabriek Sint-Michiel Hekelgem – restauratie van de pastorie van Hekelgem – advies
PUNT 5 : concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen – dienstjaar 2006
PUNT 6 : wijze en voorwaarden verplaatsen terrein VC De Leeuwkens
PUNT 7 : aanduiding van de vertegenwoordigers van de gemeente in de algemene vergadering van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
PUNT 8 : Intergem – goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 22 maart 2007
PUNT 9 : Haviland – goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 29 maart 2007
PUNT 10 : Fingem – goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van 22 maart 2007
PUNT 11 : Intergem – aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering van 22 maart 2007
PUNT 12 : Intergem – voordracht van een kandidaat-bestuurder bij de raad van bestuur en tevens kandidaat-lid van het regionaal adviescomité
PUNT 13 : Haviland – aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering van 29 maart 2007
PUNT 14 : Haviland – voordracht van een kandidaat-bestuurder bij de raad van bestuur
PUNT 15 : Fingem – aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2007
PUNT 16 : Fingem – voordracht van een kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur
PUNT 17 : Tmvw – aanduiding van vertegenwoordiger en een plaatsvervangende vertegenwoordiger
in de algemene en buitengewone vergadering
PUNT 18 : Tmvw – voordracht van een vertegenwoordiger in het gewestelijk directiecomité voor distributieaangelegenheden
PUNT 19 : Tmvw – voordracht van een vertegenwoordiger in het regionaal directiecomité voor zuiveringsaangelegenheden
PUNT 20 : Tmvw – voordracht van een kandidaat-bestuurder, vertegenwoordiger van de T-vennoten
in de raad van bestuur
PUNT 21 : Tmvw – voordracht van een kandidaat-vertegenwoordiger van de FT-vennoten
in het directiecomité voor financieringsaangelegenheden
PUNT 22 : Tmvw – voordracht van een kandidaat-vertegenwoordiger van de FD-vennoten
in het directiecomité voor financieringsaangelegenheden
PUNT 23 : Tmvw – voordracht van een kandidaat-vertegenwoordiger van de FZ-vennoten
in het directiecomité voor financieringsaangelegenheden
PUNT 24 : Havicrem – aanduiding vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering van 27 maart 2007
PUNT 25 : Havicrem – voodracht kandidaat-bestuurder voor de raad van bestuur
PUNT 26 : Vvog– aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
PUNT 27 : Solva – aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in het
beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming
op het Werk
PUNT 28 : Waterschap Bellebeek – aanduiding vertegenwoordiger in de stuurgroep
PUNT 29 : toetreding tot de Interlokale Vereniging voor een streekgericht bibliotheekbeleid –
Regio Pajottenland
PUNT 30 : verwijdering foto’s Albert en Paola van Saksen Coburg Gotha (toegevoegd punt
door raadslid Tim t’Kint)
PUNT 31 : emailadressen @ affligem.be voor de gemeenteraadsleden (toegevoegd punt
door raadslid Tim t’Kint)
PUNT 32 : onkostenvergoeding internetgebruik gemeenteraadsleden (toegevoegd punt
door raadslid Tim t’Kint)
PUNT 33 : gebruik van enkel en alleen het nederlands door de gemeentelijke administratie en diensten
in de interne en externe communicatie (toegevoegd punt door raadslid Tim t’Kint)
PUNT 34 : motie voor behoud Nederlandstalig karakter van Affligem en Rand (toegevoegd punt door raadslid Tim t’Kint)
PUNT 35 : gemeentelijke vertoning van de film “An inconvenient Truth” (toegevoegd punt door
raadslid Tim t’Kint)
PUNT 36 : oprichting Kindergemeenteraad (KGR) te Affligem (toegevoegd punt door raadslid Chris Troch)
PUNT 37 : antwoorden op de mondelinge vragen in vorige zitting gesteld