vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

05/03/2007 - Vakbonden in 't ongelijk gesteld !

In De Tijd van 3 maart stond een interessant artikel over een arrest van het Europees Mensenrechtenhof in Straatsburg. In Groot-Brittannië bepaalt de wet dat een vakbond geen leden mag uitsluiten vanwege lidmaatschap van een politieke partij; de spoorvakbond werd dan ook tweemaal veroordeeld door Britse rechters wegens uitsluiting van een lid van de rechtse partij BNP. De vakbond eiste voor het Hof van Straatsburg het recht op om te discrimineren, en het Hof vond dat gegrond. Op het eerste zicht lijkt dit arrest de stelling van Vlaams Belang tegen te spreken dat vakbonden niet zomaar leden mogen uitsluiten vanwege hun politieke mening.
Het Hof brengt echter een belangrijke kanttekening aan en zegt dat zijn oordeel heel anders zou zijn indien de vakbond overheidstaken zou uitvoeren. Dat is cruciaal voor de Belgische context, waar de vakbonden met de uitbetaling van werkloosheidssteun een overheidstaak uitvoeren, en daarvoor jaarlijks van de staat een "administratieve vergoeding" van liefst € 160 miljoen belastinggeld krijgen. Ook werkloze Vlaams Belang-leden worden door de vakbonden schaamteloos uitgesloten. Een werkloos Vlaams Belang-lid dat zijn uitsluiting aanvecht, zou dus wel eens meer kans op succes kunnen hebben, wegens de rol van de vakbond als uitbetalingsinstelling.
Dit arrest bevestigt dan ook impliciet dat de uitsluiting van Vlaams Belang-leden door de vakbonden een grove inbreuk is op de fundamentele rechten en vrijheden van de werknemer. Ik ben dan ook benieuwd hoe deze uitspraak zal wegen op de momenteel in het parlement ter bespreking voorliggende antidiscriminatiewet.
De link hieronder toont in alle geval al hoe deze uitsluitingen een Affligems vakbondslid troffen.
http://www.tim.vu/pers/24.jpg
 

04/03/2007 - Gevaarlijke situatie op de Abdijstraat te Hekelgem

Enige jaren geleden heeft men in de Abdijstraat te Hekelgem asverschuivingen gebouwd zodat de snelheid van de auto’s lager zou liggen in die straat. Ik heb daar destijds in de gemeenteraad over gezegd dat het een zeer goed idee was maar dat er een ernstige fout was gemaakt bij het ontwerp : men had nagelaten een doorgang voor fietsers te voorzien zodat die ook de asverschuiving moeten volgen, met alle gevaren van dien. Men zou, kreeg ik destijds als antwoord, daar rekening mee houden bij een eventuele vernieuwing van de obstakels. Die vernieuwing is ondertussen doorgevoerd maar opnieuw heeft men geen rekening gehouden met mijn opmerking van destijd, hoewel die niets meer is dan de normale en gangbare praktijk die normaal gehanteerd wordt bij het bouwen van dit soort asverschuivingen. Op de laatste gemeenteraad heb ik dan ook gevraagd aan de schepen van openbare werken van destijds (die ook nu weer de Bob De Bouwer van dienst is in de nieuwe meerderheid) hoe dat in godsnaam kon gebeuren. De man sloeg zich, bewust van schuld, op het hoofd en zou nakijken wat er nog kon gebeuren. Ik hoop dat er nu inderdaad iets aan gedaan wordt, want anders is de gemeenteraad écht wel een praatbarak geworden.