vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

14/02/2007 - Valentijn in de raadszaal ?

Als fanatiek tegenstander van de commerciële hype rond de heilige Valentinus ofte Sint Valentijn, leek het me leuk om het minder gekende werk van de de heilige bisschop eens toe te lichten. Sint Valentijn is immers de patroonheilige van bijvoorbeeld de imkers, reizigers, schippers, de molenaars en natuurlijk ook verliefden, verloofden en getrouwden. Je kan zijn hulp volgens de kerk inroepen voor een goed huwelijk maar ook voor (en ik verzin het niet) gunstige winden.
Je kan Valentijns hulp echter ook inroepen tégen iets : oogaandoeningen, jicht, vallende ziekte, pest, stuipen en machteloosheid. Vooral dat laatste is natuurlijk interessant voor sommige politiekers. Misschien moeten we een afbeelding van Sint Valentijn in de gemeentelijke raadszaal ophangen ?
http://www.heiligen.net
 

12/02/2007 - Albert van Saxen-Coburg en Gotha uit raadzaal ?

Met een drie oud VU-ers en een paar zelfverklaarde republikeinen in de nieuwe meerderheid lijkt het me eindelijk het gepaste moment om te pogen de foto's van Albert van Saxen-Coburg en Gotha en zijn vrouw Paola uit de raadszaal te laten verwijderen. Met dit symbolische punt begin ik graag de nieuwe legislatuur in de gemeenteraad. Met al die leden van de meerderheid die in 't verleden als dikwijls hebben verteld dat ze de foto's weg wilden en met de stemmen van onze fractie moet het mogelijk zijn. Tenzij een aantal mensen natuurlijk iets anders doen dan ze al jaren beweerd hebben. We zullen eens zien, zie !

Hierbij de tekst van mijn toegevoegd punt :
Gezien het nieuwe gemeentedecreet er voor gezorgd heeft dat de regels voor een gemeentebestuur bepaald worden door de Vlaamse overheid,
gezien de wetgevende en de uitvoerende tak van de Vlaamse overheid bij opneming van het ambt geen eed meer dient af te leggen aan de koning der Belgen,
gezien in gevolge het nieuwe gemeentedecreet de eedaflegging der gemeenteraadsleden ook is aangepast en wij ook geen eed meer dienen af te leggen aan de koning der Belgen,
gezien het koningshuis bezwaarlijk een democratische instelling kan genoemd worden,
gezien de leden van de familie von Saxen Coburg Gotha meermaals bewijs heeft geleverd van onwil om Nederlands te leren spreken op het niveau van een verstandelijk normaal begaafde volwassene,
gezien de kroonprins de afgelopen jaren al meermaals te kennen heeft gegeven niet hoog op te lopen met de eis naar Vlaamse zelfstandigheid in welke vorm dan ook en zelfs de persvrijheid aan banden zou willen leggen,
gezien, kortom, de band tussen de familie von Saxen Coburg en Gotha en de gemeente Affligem bijzonder klein dan wel onbestaande is,
gezien hun portretten niet van die aard zijn dat ze esthetiek van de anders strakke architectuur van de raadzaal ten goede koment,
stel ik voor om de portretten van Albert van Saxen Coburg en Gotha, koning der Belgen en zijn vrouw Paola uit de raadszaal te verwijderen en te schenken aan de heemkundige kring opdat die ze zou kunnen bewaren in haar archieven.
http://en.wikipedia.org/wiki/Saxe-Coburg_and_Gotha