vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

08/02/2007 - Agenda gemeenteraad 13/02

De voorzitter verzoekt (eerste oproeping) de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis te vergaderen op :
dinsdag 13 februari 2007 om 20.00 uur.
AGENDA :
Openbare zitting
PUNT 1 : mededelingen
PUNT 2 : vaststelling van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
PUNT 3 : aanduiding van de fractieleiders
PUNT 4 : bekrachtiging van de besluiten van de burgemeester houdende vaststelling van tijdelijke maatregelen
PUNT 5 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Bellekouter - tonnenmaatbeperking
PUNT 6 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer – wijk Bocht - tonnenmaatbeperking
PUNT 7 : verlenen van een beperkt mandaat voor vervanging armaturen en palen door slijtage of herstelling schadegevallen met onbekende dader
PUNT 8 : gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 37 in de deelgemeente Hekelgem
PUNT 9 : goedkeuring gratis grondafstand en aanleg wegenis en uitrusting - verkavelingsaanvraag Stuikberg
PUNT 10 : vaststellen van het plannenregister
PUNT 11 : aanduiding van een effectief lid en een plaatsvervanger in de bestuurscommissie van de Academie voor Muziek, Woord en Dans "August De Boeck" Asse
PUNT 12 : ERSV Vlaams-Brabant vzw – aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 08 maart 2007
PUNT 13 : gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2007
PUNT 14 : gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing – dienstjaar 2007
PUNT 15 : oprichting commissie openbare werken
PUNT 16 : oprichting commissie financiën
PUNT 17 : bepalen van de samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro)
PUNT 18 : eindafrekening collector Kleine Wijtsbeek – deel A – gemeentelijk aandeel
PUNT 19 : Toerisme Vlaams-Brabant vzw – aanduiding van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering
PUNT 20 : Toerisme Pajottenland en Zennevallei vzw – aanduiding van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de raad van bestuur
Besloten zitting
PUNT 21 : kennisgevingen in het kader van artikel 70 van het gemeentedecreet
 

23/01/2007 - Op TV met de Touareg Trail !

Sinds ik vorig jaar een maand in een 2PK door Afrika reed, kan ik over dat avontuur vertellen tot je oren er van bloeden. Voor al degenen die dachten dat het wel zou overgaan heb ik slecht nieuws. Vanaf vandaag en dat gedurende 10 weken, kan je het verhaal van de Touareg Trail volgen op Jim TV. 4 keer per week kan je op Jim de avonturen zien van Nicolas en Fritz, die met ons meewaren. Wil je weten of de sympathieke Nicolas ooit zijn petje afneemt, of Fritz inderdaad zo'n grote piemel heeft als Evi Hansen beweert, wil je zien door wat soort landschappen we gereden zijn, wil je weten hoe geschikt oude 2PK's zijn om Afrika mee te bereizen of hoop je gewoon dat ik in de montage van het programma ben geportreteerd als een vervelende zak, kijk dan naar het programma "Led Lenser Touareg Trail" op Jim. Iedere dinsdag om 17u, 20u en 23u30, iedere woensdag om 21u30 en iedere zaterdag om 21u30.
Voor wie dat allemaal teveel werk is gauw nog effe de antwoorden op de vragen van hierboven : neen - belange niet - duizelingwekkend mooie - 't zijn perfecte wagens daarvoor - ik hoop van niet maar 'k ben niet zeker gezien de regisseur en ik nu niet bepaald goed konden opschieten.
http://partners.hebbes.be/touareg/default.asp