vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

24/12/2006 - Installatievergadering nieuwe gemeenteraad !

Op 2 januari, om 20u, zal uittreden voorzitter Leo Guns de nieuwe gemeenteraad voor het laatste voorzitten en zo de nieuwe (al dan niet her-) verkozen raadsleden "installeren". Op de agenda staan amper 8 punten, die ik hieronder weergeef.
punt 1 : mededelingen
punt 2 : onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging van de gemeenteraadsleden
punt 3 : vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden
punt 4 : verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
punt 5 : verkiezing en eedafleggin van de schepenen
punt 6 : vaststelling van de fracties
punt 7 : verkiezing van de leden van de ocmw-raad
punt 8 : verkiezing van de leden van de politieraad
 

22/12/2006 - Uittredende OCMW-raad deelt contracten voor 3 jaar uit !

De OCMW-raad van Affligem is voor de laatste keer bijeengekomen in deze legislatuur. Die raad is samengesteld door de gemeenteraadsleden en daardoor "regeert" in het ocmw ook dezelfde coalitie als in de gemeenteraad. Dat wil dus zeggen dat er op 2 januari een nieuwe coalitie zal zijn en dat sommige ocmw-raadsleden zullen verdwijnen. Zo heeft de VLD vanaf 2 januari (na het overlopen van 5 van hun 9 gemeenteraadsleden naar CD&V) allicht geen enkel ocmw-raadslid meer.
Nu stond er op de agenda van die laatste zitting iets dat niet door de beugel kan : de toewijzing van contracten waardoor het ocmw de komende 3 jaar vastzit aan leveranciers allerhande. Dat een uittredend bestuur daarmee de nieuwe ploeg voor 3 jaar opzadelt, dat hoort niet.
De fractie van Vlaams Belang - Leefbaar Affligem zal vanaf 2 januari ook zetelen in het OCMW en zal ook daar doen wat u van ons gewoon bent : controle, positieve oppositie maar ook het ongenadig blootleggen van alle onfrisse praktijken. 't Is uw belastingsgeld, dus ook uw recht om te weten wie er van profiteert.
Oh ja ... de agenda van deze bewust zitting stond tot gisteren te bekijken op de webstek van de gemeente maar sinds vandaag krijg je er enkel een foutmelding te zien. Toeval ?
http://www.affligem.be/ocmw/Bestuurlijk/Dagorde_raad_voor_maatschappelijk_welzijn/Dagorde_van_22_december_2006