vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

15/12/2006 - Tijdelijk kleiner aanbod op TIM.VU

Omwille van werken aan deze webstek, zal het aanbod in het menu tot een minimum beperkt zijn. Zolang de menubalk niet verschijnt, kan je enkel de blikvangers (her)lezen en de banaan van de maand. Heel binnenkort zal de site opnieuw volledig toegankelijk zijn, met een nog breder aanbod !
 

29/11/2006 - agenda gemeenteraad

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt (eerste oproeping) de gemeenteraad in de raadzaal vanhet gemeentehuis te vergaderen op :
donderdag 30 november 2006 om 20.00 uur
DAGORDE :
Openbare zitting
PUNT 1 : mededelingen
PUNT 2 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeesterdd. 08 september 2006 houdende tijdelijke maatregelen tergelegenheid van werken in de Driesstraat – onderhoudswerken spoorwegbrug
PUNT 3 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 13 september 2006 houdende tijdelijke maatregelen tergelegenheid van werken in de Brusselbaan (N9) – slopen van een woning
PUNT 4 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeesterdd. 14 september 2006 houdende tijdelijke maatregelen tergelegenheid van werken op het kruispunt Brusselbaan/Fosselstraat – vervangen ondergrondse tv-kabel
PUNT 5 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 14 september 2006 houdende tijdelijke maatregelen tergelegenheid van werken in de Fosselstraat – nieuwe ondergrondsetv-kabel
PUNT 6 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 14 september 2006 houdende tijdelijke maatregelen tergelegenheid van werken in de Lombeekstraat – nieuwe ondergrondse tv-kabel
PUNT 7 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 14 september 2006 houdende tijdelijke maatregelen tergelegenheid van werken in de Guchtweg – nieuwe ondergrondsetv-kabel
PUNT 8 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 14 september 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van werken in de Kerkweg – nieuwe ondergrondse tv-kabel
vervolg dagorde gemeenteraad dd. 30 november 2006
PUNT 9 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 21 september 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van werken in de Kleine Heideweg – herstellingswerken
spoorwegbrug
PUNT 10 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 21 september 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van werken in de J.B. Callebautstraat – aanleg nieuwe
ondergrondse telefoonkabel
PUNT 11 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 21 september 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van werken in de Kleine Heideweg – herstellingswerken
spoorwegbrug – wijziging data
PUNT 12 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 10 oktober 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van Allerheiligen 2006
PUNT 13 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 16 oktober 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van verbouwingswerken Potaardestraat 53
PUNT 14 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 24 oktober 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van de kerstmarkt op zondag 10 december 2006
PUNT 15 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 25 oktober 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van het leegmaken van een woning Driesstraat 64
PUNT 16 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 27 oktober 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van de organisatie van de “Week van het Paard 2006”
PUNT 17 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 06 november 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van een verhuis – Pastorijweg 40
PUNT 18 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 06 november 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van de Sint-Antoniusviering – zondag 21 januari 2007
PUNT 19 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 08 november 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van cyclo-cross in de Abdijstraat op zaterdag
13 januari 2007
PUNT 20 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 09 november 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van verbouwingswerken Kapruinweg 5
PUNT 21 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 09 november 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van onderhoudswerken aan het mobiele telefoonwerknet
Mobistar – kerkplein Teralfene
PUNT 22 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 09 november 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van werken in de Driesstraat – werken aan antenne – kerktoren
vervolg dagorde gemeenteraad dd. 30 november 2006
PUNT 23 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 10 november 2006 houdende
tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van chapewerken – Daalstraat 97
PUNT 24 : vaststelling van drie voorlopige twaalfden voor het dienstjaar 2007
PUNT 25 : begroting van de kerkfabriek Sint-Jan over het dienstjaar 2007
PUNT 26 : rekening van het ocmw-Affligem over het dienstjaar 2005
PUNT 27 : wijze en voorwaarden aankoop zoutstrooiinstallatie
PUNT 28 : onderhandse verkoop van een grondoverschot aan de Spoorweglaan – bedding van het
afgeschaft gedeelte van de Maaimeersbeek
PUNT 29 : retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
PUNT 30 : Haviland- buitengewone algemene vergadering dd. 14 december 2006
goedkeuring agenda – aanvulling
PUNT 31 : Intergem – buitengewone algemene vergadering dd. 21 december 2006
goedkeuring agenda
PUNT 32 : Havicrem – buitengewone algemene vergadering dd. 12 december 2006
goedkeuring agenda
PUNT 33 : Fingem – buitengewone algemene vergadering dd. 21 december 2006
goedkeuring agenda
Besloten zitting
PUNT 34 : Intergem – buitengewone algemene vergadering dd. 21 december 2006
aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger
PUNT 35 : Havicrem – buitengewone algemene vergadering dd. 12 december 2006
aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger
PUNT 36 : Fingem – buitengewone algemene vergadering dd. 21 december 2006
aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger