vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

07/10/2006 - Lees en huiver mee ...

Vandaag breng ik u het verhaal van iemand die recent werd "aangepakt" door Guns. Ik ken tientallen van dit soort verhalen, maar die zijn zelden "hard te maken" gezien de slachtoffers de aandacht schuwen en/of nog bang zijn. Bij dit verhaal hoort een naam, wat maakt dat niemand nog kan twijfelen aan de authenticiteit. Het verhaal van Fernand :
"Toen Chris Troch in 2000 besliste om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen met een eenmanslijst zegde ik hem als goede vriend onmiddellijk mijn steun toe om hem te helpen bij zijn kiescampagne. Het resultaat is bekend: 457 stemmen werden uitgebracht op zijn lijst CTroch, jammer genoeg net onvoldoende om verkozen te zijn. Dit resultaat wekte bij sommigen wraakgevoelens op en het natrappen kon dus beginnen.
Ik ben als fiscaal deskundige tewerkgesteld bij FOD Financiën, BTW-controle Ternat, en een brief aan de Heer Minister van Financiën waarin sprake van bedreigingen, intimidaties en machtsmisbruik tegenover mensen van Affligem, hierbij misbruik makend van mijn functie, zou wel volstaan om mij te laten overplaatsen en mij in de toekomst koest te houden. Deze brief kwam er dan ook, ondertekend door Alex CORNAND, toen schepen te Affligem. Wie die brief opstelde mag u zelf raden. Cornand alvast niet, want hij verklaarde achteraf de inhoud ervan niet te kennen. (!)
Mijn antwoord en verantwoording had ik nog maar net opgesteld en er werd al een nieuw tuchtonderzoek opgestart, deze keer voor belangenvermenging. Dat is even slikken want indien bewezen kan dit een onmiddellijk ontslag als gevolg hebben.
Toen ik op 13/2/2001 vernam dat onze BURGEMEESTER LEO GUNS PERSOONLIJK deze zware beschuldiging tegenover mijn Directeur had geuit, heb ik onmiddellijk klacht ingediend onder PV_Nr 100187/01 van 13/2/2001, verklaring van benadeelde persoon BR52.71.100187/01 van 15 maart 2001. Merkwaardig genoeg is naar aanleiding van deze klacht nooit een onderzoek opgestart, meer nog, het proces-verbaal blijkt spoorloos verdwenen. Toeval? Of niet?
Gelukkig werk ik op een administratie waar objectieve feiten, vaststellingen en bewijzen de basis vormen van een onderzoek zodat bij het ontbreken daarvan de tuchtprocedure werd stopgezet.
Het recht op vrije meningsuiting is in België grondwettelijk bepaald, als onze burgervader daar anders over denkt zegt dat veel over hem. En dan denk ik ook aan de Affligemse ambtenaren die momenteel ook ernstige problemen hebben, hoe gaat hun dossier afgehandeld worden, wetende dat aanklager en rechter dezelfde persoon zijn.
In elk geval, kandidaat gemeenteraadsleden, sympathisanten en medewerkers: laat jullie niet afschrikken of intimideren en dien bij het minste vermoeden van bedreigingen of intimidatie klacht in bij de bevoegde diensten, samen zijn wij sterk !
Ferdinand DeBacker
Boonhof 19 te 1790 Affligem"
 

05/10/2006 - De laatste loodjes ...

Over de verkiezingen van 8 oktober kan ik heel kort zijn : zondag is ’t erop of eronder voor Affligem.
Het Nieuwsblad onderzocht de afgelopen weken het beleid van alle Vlaamse gemeenten en duwde ons nog maar eens met de neus op de feiten : we zitten met een score van 56% in de staart van ‘t peloton. Een paar keer zelfs in het “tjoepke” van die staart, wanneer we nog amper 2 van de 307 gemeenten achter ons lieten.
Dat beschamende resultaat is volledig toe te schrijven aan het barslechte beleid van de burgemeester en zijn ploeg, die al 30 jaar onze gemeente gebruiken als een wingewest voor de eigen vrienden en familie.
Dat maakt dat deze verkiezingen neerkomen op een stem voor of tegen de burgemeester en zijn manier van werken.
Affligem hoort niet thuis bij de laatsten van het klassement en verdient beter. Maar dan hebben we wel een nieuwe bestuursploeg nodig. Een ploeg die met kennis van zaken voor Affligem wil werken, die zich voor het algemeen belang wil inzetten en niet alleen voor eigen profijt.
Voor zo’n nieuw bestuur wil ik graag mijn ervaring en creativiteit ter beschikking stellen.
Als u ook opnieuw in een dorp wil wonen met goede wegen, een degelijk seniorenbeleid, betaalbare woningen, aandacht voor milieu, jeugd, sport, cultuur en het Vlaamse karakter van Affligem, kortom : een Leefbaar Affligem, dan durf ik u vragen mij te steunen.
Denk erom, enkel uw sympathie volstaat niet.
Alleen met uw stem kan ik na 8 oktober het verschil maken in Affligem !
Mag ik op u rekenen ?