vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

19/08/2011 - Nieuwe peiling kiestintenties Affligem binnenkort online!

Misschien had u het nog niet meteen in de smiezen door die aanhoudende aandacht voor de regeringsformatie, maar we zitten intussen ook op slechts 13 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Jawel, 't is alweer 5 jaar geleden dat u als kiezer tussen 3 kartellijsten kon kiezen: een kartel van VLD en Visie, een kartel van Leefbaar Affligem en Vlaams Belang en een kartel van CD&V, N-VA, Groen en SPA.

Een verrassende uitslag, een ongewoon lange formatie, een pijnlijk schisma binnen de VLD en nu enige jaren later, heeft Affligem een raar samengestelde gemeenteraad. Geen enkel van de kartels bestaat nog en de 21 zitjes worden verdeeld door een bont gezelschap van CD&V (7 zetels), OVLD (4 zetels), Visie (2 zetels) , Leefbaar Affligem (2 zetels)*, LDD (2 zetels), Vlaams Belang (1 zetel), N-VA (1 zetel), OLA (1 zetel) en Onafhankelijk (1 zetel)*.

Dit maar om te zeggen dat u wat begrip moet hebben als een lokaal politicus wat zenuwachtig loopt. De openingszetten op het politieke schaakbord worden nu immers stilaan bedacht en de eerste paringsdansen worden ingezet. Denk aan uw eerste kalverliefde, toen u nog niet wist of zij/hij u, dan wel die andere puistenkop zag zitten en u heeft een idee van hoe een doorsnee gemeenteraadslid zich vandaag voelt.

Net als ik dat vroeger al deed, leek het me dan ook een uitgelezen moment om eens te peilen naar de kiesintenties van de Affligemnaar. En dus werden lukraak 300 mensen in Affligem gebeld met de vraag voor welke partij ze zouden stemmen als het nu gemeenteraadsverkiezingen waren. Ook deze keer pretendeer ik geen wetenschappelijk verantwoorde poll gedaan te hebben, maar met mijn vorige polls zat ik, achteraf bekeken, toch dicht bij de realiteit.

Ik heb hen bewust niét gevraagd voor wie ze zouden stemmen – die oefening hebben we al eens gedaan, in ’t archief van deze site kan u de resultaten opdiepen.
Het zal ook opvallen dat een aantal lijsten niet voorkwamen in de keuzelijst. Geen Visie, OLA en zelfs geen Leefbaar Affligem. De reden is eenvoudig: de kans dat Visie en Leefbaar Affligem zelfstandig naar de kiezer trekken in 2012 is klein. Beide worden nu al benaderd door andere partijen om samen te werken of ze zijn zelf met gesprekken begonnen – zelfs een fusie van de 2 is niet uit te sluiten. Wat OLA betreft: de kans dat die op de kiesbrief staat in 2012 is nog minder waarschijnlijk dan dat La Esterella postuum bezwangerd wordt door Jimmy van Get Ready.

Voor welke partij de Affligemse kiezer nu zou stemmen, kan je hier binnenkort en netjes in procenten gegoten, lezen. Wat die scores in zetels wil zeggen, ga ik daar niet bij vertellen. Da’s immers niet eenvoudig te vergelijken met vorige verkiezingen omdat er in 2012 geen 21 maar 23 gemeenteraadsleden verkozen zullen worden (er zijn meer dorpsgenoten, vandaar) en 't is een heel ingewikkelde berekening waar ik niet meteen zin in had.

Maar dat het een interessant artikeltje gaat worden, dat kan ik u nu al beloven.

* = Leefbaar Affligem en Vlaams Belang vormden een kartel bij de vorige verkiezingen en gingen nadien hun eigen weg. Recent liet één van de twee raadsleden van VB weten de partij te verlaten en voorlopig als onafhankelijke te zetelen. Indien hij echter de gemeenteraad zou verlaten, wordt hij omwille van de kartelformule in 2006 opgevolgd door iemand van Leefbaar Affligem dat daarmee 3 ipv 2 zetels in de gemeenteraad zou innemen.
 

21/06/2011 - Oudste gemeentehuis Hekelgem gekocht door Affligem. Goed maar ...

Onze gemeente heeft een speciaal huis kunnen aankopen: het oudste gemeentehuis van Hekelgem.

Ik zeg wel degelijk het oudste en niet het oude. Met “het oude gemeentehuis” of “ ’t aad gementjenoës” bedoelt men immers veelal de huidige bibliotheek waar tot de fusie (1976) de gemeentelijke diensten van deelgemeente Hekelgem ondergebracht waren. Over dit oude gemeentehuis heb ik het dus niét.
(Even terzijde: Hekelgem, de grootste deelgemeente van Affligem, werd toen bediend door 2 bedienden, de gemeentesecretaris, de veldwachter en een 2 “werkmannen”. Tegenwoordig zijn we met 77 – politie niet meegerekend en we hebben naar ’t schijnt dringend extra volk nodig.)

Het huis dat we gekocht hebben staat naast de kerk van Hekelgem en was het Hekelgemse gemeentehuis van 1832 tot 1872. Ook daarna kende het een bewogen geschiedenis. Mocht je vooral willen weten wat er met dat Hekelgems patrimonium gaat gebeuren, kan je gewoon de volgende paragraaf overslaan – ik vertel er nog één en ander over de rijke geschiedenis van dit huis.

Laat ik beginnen met hoe het komt dat dààr het gemeentehuis werd gevestigd. Wel, dat is onrechtstreeks de fout van Léopold von Saxen Coburg und Gotha die in 1831 koning werd van het kakelverse België. De toenmalige burgemeester, Jozef De Doncker stond in de zomer van 1831 op de steenweg de nieuwe koning op te wachten terwijl die met zijn gevolg van de kust naar Brussel reed. Léopold had echter zo maar eventjes 5 uur vertraging en toen hij eindelijk aankwam in Hekelgem, zakte de burgemeester ineen, vlak voor de koning. Afgaande op de gazettenpraat, zou dat ten gevolge van de emotie zijn, maar ’t is natuurlijk veel waarschijnlijker dat hij een beroerte heeft gekregen door een dikke 5 uur lang in de zomerzon te staan wachten op de vorst die maar niet afkwam. De burgemeester werd afgevoerd en zou zijn bed niet meer uitkomen – hij overleed kort nadien.
Hij werd opgevolgd door burgemeester Benoit Clauwaert die meteen besloot dat het gemeentebestuur voortaan zou samenkomen in café “Het Bijl”. En dat café, dat was het oude huis naast de kerk van Hekelgem. Café “Het Bijl” bleef 40 jaar lang het gemeentehuis van Hekelgem, tot 1872. Toen was het nieuwe gebouw klaar dat we nu kennen als bibliotheek.
De geschiedenis van dit huis blijft ook boeiend nà het vertrek van het gemeentehuis. Rond 1872 nam ene Theofiel Meermans het café over van zijn ouders. Theofiel was een avonturier zoals we die nu niet meer kennen. Hij was een paar jaar voordien immers Pauselijk Zoeaaf geworden. Dat waren buitenlandse vrijwilligers die in Italië dienst namen in het leger dat de Pauselijke Staat ging verdedigen tegen de troepen van onder andere Garibaldi, die Italië wilden verenigen. Theofiel was één van de streekgenoten die van 1869 af meevochten - tevergeefs. Italië werd één staat, de Pauselijke Staat verschrompelde van een grootte van ongeveer 3 keer Vlaanderen tot de halve vierkante kilometer die we nu als Vaticaanstad kennen en de Zoeaven keerden terug naar huis. Zo ook Theofiel die dan maar cafébaas van “Het Bijl” werd en de naam veranderde naar “In de Pauselijke Zoeaaf”.
De laatste eigenaar was de familie Carion, die het al een 100 jaar in bezit had. Toen de laatste huurders er vertrokken, vorig jaar, werd het gebouw te koop aangeboden.

Het op ‘t eerste zicht eerder onopvallende gebouw heeft een voor zijn tijd knap versierde gevel met een soort gekleurd stukwerk. Het maakt overigens ook deel uit van het beschermde dorpszicht. De Vlaamse overheid staat dus niet toe dat het vervangen wordt door iets in een andere stijl.
Gezien Affligem zinnens is om na Teralfene en Essene nu toch ook de dorpskern van Hekelgem aan te pakken leek het een goeie kans om dit gebouw voor de gemeente te verwerven. Met 120.000 euro’s van uw belastingeld werd de zaak beklonken. Het gebouw, met zijn rijke geschiedenis, is nu van ons allemaal en staat dus naast de kerk in het centrum dat binnenkort zal opgefrist of zelfs heringericht worden. Tot daar volg ik en steun ik het gemeentebestuur zelfs.
Maar wat gaat men nu met het huis doen? Restaureren en er gemeentelijke ruimtes van maken voor cultuur of verenigingsleven? Er een gemeentelijke dienst in onder brengen? Gewoon laten staan tot we weten hoe het nieuwe centrum er zal uitzien en we een gefundeerde keuze kunnen maken over een bestemming? Neen. Het college van burgemeester en schepenen heeft de intentie om het gebouw te slopen. Afbreken dus. Zo ongeveer de meest ingrijpende en onherstelbare daad die je kan stellen met een gebouw. Een gebouw dat deel uitmaakt van een beschermd dorpsgezicht en je dus enkel kan vervangen door een copie …

Alweer een bizarre invulling van “goed bestuur” …