vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

31/08/2006 - Vrouwen maken het verschil !

Het aantal vrouwen op de lijsten van de 2 machtsblokken in Affligem was voorspelbaar : 10 oftewel het wettelijke minimum. Veel poeha dus over vrouwen in de politiek, maar als ’t er op aankomt … wij van Vlaams Belang & Leefbaar Affligem hebben bij de lijstvorming een tandje bijgestoken en zijn daardoor de enige lijst in Affligem met méér vrouwen dan mannen. Een belangrijk statement, vonden we dat. De namen van onze kandidaten krijg je overigens binnenkort op deze webstek te zien.
Zie ook het krantenartikel op onderstaande link.
http://www.tim.vu/nl/?pg=pers
 

30/08/2006 - Agenda gemeenteraad 05/09

Op 05/09 is er een gemeenteraad en ’t zal meteen een speciale zijn, om verschillende redenen. Om te beginnen is het de laatste voor de verkiezingen. De volgende keer dat we bijeen komen, zullen we weten wie er eind dit jaar verdwijnt en wie er weer zal bijzijn. En natuurlijk of het voorakkoord tussen CD&V en VLD ook uitgevoerd wordt. Dat geeft altijd wat een speciale sfeer.
Daarnaast is het een speciale zitting omdat er één en ander gaat veranderen. Jordy De Coster, gekozen op de lijst van VU-ID, is verhuisd naar Aalst en wordt vervangen door Gustaaf Arys. Die vervanging heeft overigens nogal wat voeten in de aarde gehad : hoewel Jordy al op de zitting van 4 juli officieel ontslag nam als raadslid, had men tot op vandaag nog niets laten weten aan zijn vervanger Gustaaf Arys. Officieel omdat men wachtte tot Jordy afgeschreven was in Affligem. Dat heeft er natuurlijk niets mee te maken. Iemand kan rustig ontslag nemen als raadslid en toch blijven wonen … Enfin, een telefoontje van uw dienaar en men beweert Gustaaf dan toch te zullen uitnodigen voor een eedaflegging.
De laatste reden waarom het een speciale raad zal worden, is dat ook een VLD-raadslid moet vervangen worden. Ook hier is echter geen sprake van in de agenda zoals die nu opgesteld is. Zoals je wel weet is raadslid Gérladine Foucquart niet langer in Affligem gedomicilieerd. Dat betekent niet alleen dat ze kan kandideren met de komende verkiezingen, ze kan ook niet langer zetelen als raadslid. Benieuwd wat men daar gaat op vinden ? Verhuis Géraldine officieel terug naar Affligem of komt er een vervanger in de gemeenteraad ?
De agenda zelf dan : vooral een eindeloze reeks korte besluiten en nadien een paar begrotingswijzigingen (huiswerk niet goed gedaan bij de opmaak van de begroting) en de voorstelling van het zoveelste plan van een nieuw rustoord dat niet zozeer aan de nood van de bejaarden tegemoet moet komen, maar vooral, naar ik vermoed, aan de komende verkiezingen en de beloftes van 6 jaar terug die nog altijd niet zijn ingelost.
Hieronder de agenda :

Het college van burgemeester en schepenen verzoekt (eerste oproeping) de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis te vergaderen op :
dinsdag 05 september 2006 om 20.00 uur
DAGORDE:
Openbare zitting
PUNT 1 : mededelingen
PUNT 2 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd.- 08 juni 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van gehoorzaamheidswedstrijden ingericht door de Affligemse Hondenschool op zondag 13 augustus 2006
PUNT 3 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 15 juni 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van werken in de Bosstraat – onderboring leggen van kabel
PUNT 4 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 20 juni 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van werken in de Nieuwe Kassei - sonderingen verschillende locaties
PUNT 5 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester cid. 20 juni 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van werken in de Kasteelstraat/Kruisweg - vernieuwing TV-kabel
PUNT 6 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 20 juni 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van werken in de Geukenshage Diepestraat - vernieuwing TV-kabel
PUNT 7 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 20 juni 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van werken in de Brusselbaan - vernieuwing TV-kabel
PUNT 8 : bekrachtiging van herbesluit van de burgemeester dd. 21 juni 2006holIdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van de inrichting van een wielerwedstrijd voor elite zonder contract op 05 augustus 2906
PUNT 9 : bekrachtigingvan het besluit van de burgemeester dd. 22 juni 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid¬van het s hoolfeest- basisscrwol Be Klimming- 25 juni 2006
PUNT 10: bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 22 juni 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van werken in de Brusselbaan - herstellingswerken wegdek ¬
PUNT 11 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd 23 juni 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van werken in de Dokkenstraat - aanleg laagspanning
PUNT 12 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 23 juni 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van werken in de Steenbergstraat - Klapstraat¬Portugeesstraat - Krekelweg - Kleine Heideweg - Berkenlaan - Wilgenlaan - Eikenlaan ¬Populierenlaan - Esdoornlaan - ondergrondse uitbreiding lage druk gasnetwerk
PUNT 13 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 26 juni 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van de zomervakantie juli en augustus - Hauwijkstraat
PUNT 14 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 26 juni 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van werken in de Kasteelstraat - aanleg telefoonkabel
PUNT 15 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 26 juni 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van werken in de Fosselstraat - aanleg telefoonkabel
PUNT 16 : bekrachtiging van het besluit van de -burgemeester dd. 26 juni 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van werken in de Kerkweg - uitbreiden gasnetwerk
PUNT 17 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 29 juni 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van de inrichting van een wielerwedstrijd VWF op 27 augustus 2006
PUNT 18 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 29 juni 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van werken in de Lombeekstraat/Paddeput - aanleg kabel Telenet
PUNT 19 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd 29 juni 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van werken in de Stationsstraat - heraanleg N208
PUNT 20 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 04 juli 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van een verhuis in de Potaardestraat 84
PUNT 21 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 04 juli 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van werken in de Krekelweg en Kleine Heideweg - aanleg kabel Telenet
PUNT 22 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 04 juli 2006 houdende tijdelijke maatregel.en ter gelegenheid van werken in de Brusselbaan - aanleg telefoonkabel
PUNT 23 : bekrachtiging van het-besluit van de bu gemeester dd. 05 juli 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van plaatsen van een container - Bleregemstraat 33/A
PUNT 24 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 05 juli 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van het wijkfeest in de Kaaistraat - 29 en 30 juli 2006
PUNT 25 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 05 juli 2006 houdende -tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de invoering van een tonnenmaatbeperking max. 3.50 ton in de-wijk Bellekouter
PUNT 26 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 11 juli 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van werken in de Boekhoutstraat - vervangen kabel
PUNT 27 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 11 juli 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van de inrichting van een wielerwedstrijd "Expert Ladies Tour" ¬elite op 29 augustus 2006
PUNT 28 : bekrachtiging van het besluit van de -burgemeester dd. 14 juli 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van werken in de Kruisstraat - De Mattein en Fosselstraat¬aanleg telefoonkabel
PUNT 29 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 14 juli 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van werken in de Brusselbaan - aanleg telefoonkabel
PUNT 30 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 18 juli 2006 houdende tijdelijke maatregel-en ter gelegenheid van een verhuis in de Bleregemstraat 42/A
PUNT -31 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 18 juli 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van een verhuis in de Brusselbaan 116
PUNT 32 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 25 juli 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van het leggen van een oprit - Potaardestraat 71
PUNT 33 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 27 juli 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van kerkelijke activiteiten - verboden parkeren voor vrachtwagens op het kerkplein te Essene
PUNT 34 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd.- 31 juli 2006 houdende -tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van de O1 ganjsatie van een Vlaamse Kermis ¬KAJ Essene op 05 en 06-augustus 2006
PUNT 35: bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 31 juli 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van de Zotfeesten en-activiteiten Scouts Ter Alwina op 02 en-Q3 september 2006
PUNT 36 : bekrachtiging van het besluit van de -burgemeester dd. 04 augustus 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van werken aan het dak - woning Guchtweg 9
PUNT 37 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 04 augustus 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van een verhuis in de Potaardestraat-84
PUNT 38 : bekrachtiging van het besluit van de burgemeester dd. 07 augustus 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter gelegenheid van een verhuis in de-Langestraat 12
PUNT 3-9 : begroting van de kerkfabriek Sint-Michiel over het dienstjaar 2007
PUNT 40 : begroting van de kerkfabriek SintJan over het dienstjaar 2006
PUNT 41 : begrotingswijziging nr. lll- gewone dienst - gemeentebegroting - dienstjaar 2006
PUNT 42 : begrotingswijziging nr. IV-buitengewone dienst - gemeentebegroting - dienstjaar 2006
PUNT 43 . wijziging van bestemming van leningsoverschot nr. 1549
PUNT 44 : wijze en voorwaarden rioleringswerken langs de Driesstraat/deel in de deelgemeente Teralfene
PUNT 45 : wijze en voorwaarden aanleg weg- en rioleringswerken in de Mazitsstraat
PUNT 46 : weg- en rioleringswerken in de Mazitsstraat - grond innemingen in der minne
PUNT 47: gemeentelijke stedenbouwkundige verordening met betrekking totvergunningsplichtige bestemmingen en bestemmingswijzigingen inzake nachtwinkels
PUNT 48 : jaarverslag 2005
PUNT 49 : haalbaarheidsstudie nieuw rustoord -toelichting door Athena Consulting