vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

21/08/2006 - Mandaten van Affligemse politici.

Een paar weken terug verscheen in het staatsblad een overzicht van politici en topambtenaren met hun mandaten. Jobs, in mensentaal. Wat bij jobs moeilijker lijkt, is bij mandaten schering en inslag : cumuleren; het combineren van verschillende jobs en dus lonen. Dat maakt op een pijnlijke manier duidelijk dat een flink aantal van die “jobs”, mandaten dus, in feite niet meer zijn dan een verdoken manier om langs de kassa te passeren zonder enige echte tegenprestatie. Er staan 8 locale politici op die lijst, al dan niet toevallig leden van de meerderheid. Vier van hen spelen open kaart : De VLD’ers Annemie Van de Casteele, Yvan t’ Kint, Gustaaf Sterckx en Yvette Biesback (die zich voor de gelegenheid wel verschool achter de meisjesnaam die ze ander nooit apart gebruikt – Yvette Schoonjans dus). Hun loon als senator of schepen is publieke informatie; ze combineren het allen met een loon van bediende, gepensioneerde of zelfstandige. Niets abnormaals dus en omwille van de discretie ga ik mijn berekende gok over hun verdiensten dan ook niet publiceren. Daar wordt niemand beter van.
Vier andere sloebers maken het wat moeilijker om te gaan becijferen hoeveel jobs en lonen ze combineren : CD&V-er Paul Geeraerts en VLD-ers Louis Warin, Dominique en (of course) Leo Guns. Hun verhaal kan je heel binnenkort hier lezen.
 

17/08/2006 - Wie bij den hond slaapt ...

Het is een hardnekkige gewoonte waarop Affligem niet fier moet zijn : het bedreigen van kandidaten van een andere partij, om hen zo te overtuigen hun kandidatuur in te trekken en de concurrerende lijst schade toe te brengen. Daarmee ken je ook meteen de reden waarom de lijst van het Vlaams Belang op een paar namen na nog altijd een goed bewaard geheim is gebleven. Waar vroeger vooral de VLD het monopolie had op dit soort praktijken, schijnt die nu zelf het slachtoffer van een sluwe streek geworden te zijn : iemand heeft de politie van Aalst kunnen overtuigen om VLD-kandidate Geraldine Foucquart administratief in te schrijven in Aalst, waardoor ze niet verkiesbaar meer is in Affligem. Vooral de timing verdient enige bewondering : alles werd geregeld op 31 juli, de dag voordat de kieslijsten opgesteld worden. Snel-snel terug verhuizen was er dus niet meer bij. Ze zal nu zelfs ontslag moeten nemen als raadslid ! Exit Geraldine dus. Door wie ze wordt vervangen, is nog niet duidelijk. De naam van Dominique Guns, dochter van haar papa, circuleert hardnekkig.
Wie dacht dat de VLD dit soort praktijken had afgezworen, slaat de bal overigens ook mis. In De Morgen vertelt CD&V-raadslid De Donder dat ook zij iemand zagen afhaken na pressie van bij de blauwen … Poets wederom poets zeker ? CD&V leert kennelijk bij, daar in de coulissen van de macht. Je zou er bijna een aankomende breuk tussen de 2 machtsblokken in zien, ware het niet dat ze een degelijk voorakkoord hebben.
Een Belgisch generaal gaf de pers net na de onafhankelijkheid van Kongo zijn mening en zei koudweg “avant l’ indépendance = après l’ indépendance”. Hier wordt dat dus “voor de verkiezingen = na de verkiezingen”. De generaal werd voor zijn uitspraak overigens op pensioen gestuurd.