vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

16/08/2006 - Invloed stemrecht vreemdelingen in Affligem

Er is een tijdje geleden veel poeha geweest - en terecht - over het toekennen van stemrecht aan vreemdelingen die niet uit de EU komen. In Affligem blijkt de invloed van deze wet alvast heel goed mee te vallen. Er zijn welgeteld 23 niet-Belgen ingeschreven voor de stembusslag van 8 oktober. Daarvan zijn er precies 4 van buiten de EU : één Amerikaan, één Roemeen en twee Albanezen.
Niets om je dus ongerust over te maken; hooguit eerder een leuk weetje om aan de toog van je stamkroeg eens mee uit te pakken.
http://www.standaard.be/Meningen/Commentaar/
 

15/08/2006 - Citaat van de week

Whenever I get gloomy with the state of the world, I think about the arrivals gate at Heathrow Airport. General opinion's starting to make out that we live in a world of hatred and greed, but I don't see that. It seems to me that love is everywhere. Often it's not particularly dignified or newsworthy, but it's always there - fathers and sons, mothers and daughters, husbands and wives, boyfriends, girlfriends, old friends. When the planes hit the Twin Towers, as far as I know none of the phone calls from the people on board were messages of hate or revenge - they were all messages of love. If you look for it, I've got a sneaky feeling you'll find that love actually is all around.
(Hugh Grant als Brits premier in de film “Love Actually”)

[Telkens ik wat depri raak over de hoe de wereld er aan toe is, denk ik aan de aankomsthal in de luchthaven van Heathrow. De algemene opinie stelt dat we in een wereld van haat en hebzucht leven, maar ik zie dat niet zo. Mij schijnt het dat liefde alomtegenwoordig is. Dikwijls is ze niet speciaal verheven of nieuw, maar ze is er altijd – vaders en zoons, moeders en dochters, mannen en vrouwen, vriendjes en vriendinnetjes, oude vrienden. Toen de vliegtuigen op de Twin Towers invlogen, waren de telefoontjes van de passagiers, voor zover ik dat weet, niet vervuld van haat of wraak; het waren allemaal boodschappen vol liefde. Als je er dus echt naar zoekt, heb ik een donkergrijs vermoeden dat je zal vaststellen dat liefde inderdaad alomtegenwoordig is.]