vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

01/08/2006 - misdaadcijfers Affligem bekend

De politiezone TARL (de A staat voor Affligem) en zijn voorzitter Leo Guns (jawel …) gaf in 2005 een jaarverslag uit. Op gebied van criminaliteitsbestrijding had men 2 prioriteiten in 2004 : inbraak & diefstal in woningen én diefstallen uit auto's. En het moet gezegd, in de TARL-zone is hierop een dalende trend te zien. Mààr … als je er de cijfers voor Affligem uitlicht, krijg je een heel ander beeld : het aantal inbraken in woningen steeg in 2004 met 14%, het aantal diefstallen uit auto’s steeg zelfs met 220% !! Ondertussen zijn er recentere cijfers bekend en die geven aan dat voor de hele politiezone het aantal inbraken in huizen en auto's énorm gestegen is. Laat ik héél duidelijk zijn : dit is geen verwijt aan de mensen van de politie, die met de beperkingen die ze kennen, toch hun uiterste best doen. Degenen die hen aansturen daarintegen mogen toch eens werk maken van wat aandacht voor Affligem ook, me dunkt. Voorzitter ?
http://www.tarl.be/lips/presentation/?path=ptarl/Criminaliteit_in_de_vier_gemeenten
 

21/05/2006 - Geld teveel? Koop een vuilniswagen!

PMD, glas, papier & GFT wordt door Fostplus opgehaald maar het restafval haalt Affligem zélf op, met eigen personeel en vuilniswagen. Nu is er een vuilniswagen aan vervanging toe en opnieuw laait de discussie op over het al dan niet uitbesteden van de vuilnisophaling. De meerderheid heeft ook nu weer besloten om (o verrassing) alles te laten zoals het is. Dat betekent heel concreet dat we €200.000 zullen betalen voor een nieuwe vuilniswagen. Na wat aandringen geeft men wel toe dat de werklieden die nu die wagen bedienen ook allemaal stilaan aan pensioen beginnen te denken en dat we dan allicht toch alles zullen uitbesteden. Maar intussen moet er dus een nieuwe vuilkar komen. Dat men de politiek benoemde werklieden niet voor het hoofd wil stoten in een verkiezingsjaar kan ik nog begrijpen maar dat dat €200.000 moet kosten, dat wil er bij mij niet in. Hoewel men verklaarde alle mogelijke andere opties overwogen te hebben, had men over het hoofd gezien dat je een vuilniswagen ook zou kunnen leasen. Op korte termijn misschien iets duurder, maar je kan er dan ook jaarlijks mee stoppen én je hebt geen dure onderhoudskosten. Als we over een paar jaar toch gaan uitbesteden is het dus veel voordeliger om nu gewoon nog te leasen : goedkoper en goed voor 't personeel. Men zou er nog eens over denken. Wedden dat mijn idee het toch niet haalt?