vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

26/04/2011 - jij lezen dit brief - nodigen ons jij uit om feest te doen!

Charles Picqué, minister president van Brussel en burgemeester van Sint-Gillis, stuurde recent een briefje naar de Nederlandstalige kinderen van zijn gemeente.

Altijd weer ontroerend hoe de grote promotoren van België en tweetaligheid hun idealen in de praktijk brengen.

Krijgt da thuis ...

"Sint Gillis, 15 february 2010

Jij woont Saint Gilles en jij heeft tussen 3 en 10 jaar. Nodigen ons je uit op de heruitgave van Het Feest van de Kinderen dat op zaterdag 27 maart 2010 op het thema van de dieren zal plaatsvinden.

Bij deze gelegenheid zal het Stadhuis van gangmakers en acteurs binnengedrongen zijn om je erg de diensten te laten ontdekken die aan de burgers worden aangeboden door het feest te doen.

Verschillende verrassingen wachten je : verschillende werkplaatsen, van de spelen en een voorstelling definitief alles in kleuren ... de Plaats van Meenen zal zelfs de dieren van de boerderij ontvangen.

Wachten ons je vanaf 13.30 en tot 17030 voor de inschrijvingen op zaterdag 27 maart op het stadhuis (Plaats van Meenen 39 - Saint Gilles)

Om niet de rij aan de toegang te doen kan jij de inschrijvingsfiche vullen die aan de rug van deze uitnodiging en het aanbrengen op 27 maart aan de ontvangst van het stadhuis is. Hij eveneens wordt je aanbevolen om te komen gepaard gegaan (e) met een verantwoordelijke volwassene.

Hopend je te ontmoeten er, verzoek ik je om in de uitdrukking van mijn zeer bijzondere hoogachting te geloven.

De Burgemeester

Charles Picqué"
 

13/04/2011 - Affligem voert milieu-onderscheiding in: de "Groene Pluim"

Op de gemeenteraad van 12 april stelde raadslid Chris Troch van Leefbaar Affligem voor om een jaarlijkse milieuprijs in te voeren in Affligem: de “Groene Pluim”. Zijn voorstel werd door de meerderheid, bij monde van de schepen van milieu, enthousiast onthaald en gesteund.

Chris Troch: “Het bewust en duurzaam omgaan met het leefmilieu neemt een steeds belangrijkere plaats in in het leven van iedereen. Daar waar het de voorbije jaren toch vooral de overheid was die een voortrekkersrol speelde om iedereen te sensibiliseren, zijn nu steeds meer mensen, verenigingen en bedrijven op eigen initiatief en veelal op beperktere (maar daarom niet minder efficiënte) manier met het milieu bezig. Op die manier hebben ze voor hun directe omgeving een zéér belangrijke voorbeeldfunctie. ’t Is in dat kader dat je dit initiatief moet zien: het aanmoedigen of in de bloemetjes zetten van zo’n kleinschalig initiatief dat niet van de overheid komt. Een schouderklopje als aanmoediging, zeg maar.”

Die aanmoediging zal dus de Affligemse “Groene Pluim” zijn die de winnaar op zijn spreekwoordelijke hoed kan zetten.

Eender welke Affligemnaar kan iemand, een buur bijvoorbeeld, voordragen als mogelijke winnaar. Maar ook verenigingen kunnen voorgedragen worden, evenals bedrijven. Het is de milieuraad die de kandidaturen zal bekijken en er een laureaat zal uithalen. Die mag dan op de gemeenteraad zijn prijs in ontvangst gaan nemen.

“Het is niet de bedoeling om er een dure geldprijs of zo aan te verbinden,” verduidelijkt Chris Troch. “De winnaar van de “Groene Pluim” zal een duurzaam geschenk krijgen maar vooral een oorkonde waarin zijn/haar initiatief wordt erkend als belangrijk voor het milieu in Affligem.”

De gemeenteraad stuurt het voorstel van Leefbaar Affligem door naar de milieuraad, waarna het – eventueel geamendeerd – zal terugkeren op de agenda van de volgende gemeenteraad om daar dan goedgekeurd te worden.

Chris Troch zal dat overigens niet zelf meemaken, gezien hij zich net als vorig jaar voor enige maanden laat vervangen in de gemeenteraad wegens een verblijf in het buitenland. Zijn opvolgster bij Leefbaar Affligem, Veerle Huysmans, zal hem tot eind september 2011 vervangen.