vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

30/06/2010 - Speudo-vogelgriep vastgesteld in Affligem!

Gisteren werd bekend dat een veearts bij een zieke Affligemse duif pseudo-vogelgriep heeft vastgesteld.

Vanaf vandaag is er dan ook een schutkring ingesteld in Hekelgem. De duif heeft een virale ziekte die bekend staat als NCD (afkorting van Newcastle Disease) en is zeer besmettelijk voor vogels. Vooral gevoelig voor NCD zijn kippen, kalkoenen, kwartels, duiven, struisvogels, kanaries en papegaaien. Ganzen en eenden zijn minder gevoelig voor de ziekte (maar zeker niet immuun) en kunnen het virus dragen en doorgeven zonder zelf echt ziek te worden.

Hoewel anders vermeld in de pers is NCD volgens mijn bronnen wel degelijk een ziekte die overgezet kan worden van dier op mens. Mensen die zijn blootgesteld aan besmette vogels kunnen licht ontstoken ogen en griepachtige symptomen krijgen. Gevaarlijker dan dàt is het echter niet voor de mens. Ook het eten van pluimveeproducten brengt geen enkel gevaar met zich mee.

De ziekte van Newcastle is voor het eerst ontdekt in Azië maar ontleent haar naam aan het Britse Newcastle upon Tyne omdat daar de ziekte voor het eerst in Europa is geconstateerd. NCD staat op de A lijst van de Wereldorganisatie voor Dierengezondheid. Deze lijst vermeldt besmettelijke ziekten die zich zeer snel kunnen verspreiden. Deze ziekten kunnen ook socio-economische gevolgen hebben of gevolgen voor de volksgezondheid. Bovendien is de kennis over deze ziekten belangrijk voor de handel in dieren en dierlijke producten. Staan, naast NCD, ook op deze A-lijst: Blauwtong, Runderpest, Mond- en Klauwzeer en de klassieke Vogelpest.

De schutkring die vanaf 30/06/2010 in ons dorp geldt, strekt zich uit tussen de Boekhoutstraat, Kruisstraat, Nieuwe Kassei, Bleregemstraat, Langestraat, Weimeersweg en Abdijstraat. Alle vogels en pluimvee moeten worden opgesloten. De pluimveehokken en volières mogen enkel worden betreden door de vaste verzorgers. Zij moeten bij het verlaten de voorgeschreven ontsmettingsmaatregelen nemen. Het pluimvee moet ook binnen de 48 uur worden ingeënt.

Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht op de milieudienst van de gemeente op 053 / 64.72.22 en bij het Federaal Voedselagentschap op 016 / 39.01.38 of via de onderstaande webstek.
http://www.favv.be
 

11/06/2010 - Stem niet op Den Baard!

Geert Noels. We zullen niet zover gaan te beweren dat hij een verstandig man ís, maar hij ziet er wel zo uit. Heeft in het weekend een druk bekeken videoboodschap op Kanaal Z, en in tegenstelling tot veel andere stations kom je daar niet binnen zonder een aanzienlijke portie intelligentie.

Wij schrijven het onverbloemd, iemand moet het doen: de verkiezingsprogramma’s op Kanaal Z zijn de beste van de kabel. Op het einde van de uitzending heb je iets vernomen, en dat is bijvoorbeeld op de VRT bijzonder ongebruikelijk. Iemand zou daar eens moeten bedenken dat het geen zin heeft om politici met elkaar te laten discussiëren. Politici zijn per definitie onbeleefde mensen. Ze luisteren niet naar een ander, ze luisteren niet naar de moderator, ze kwaken. Ze kwaken zolang je ze laat kwaken, en nog net iets langer. Over om het even wat. En met evenveel volume en overtuiging als ze wit kunnen verdedigen, verdedigen ze zwart.

Vorige week stond in Knack een interview met Geert Noels, hoofdeconoom van de denktank Econopolis, en Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van de denktank Itinera. We mogen wel zegen dat de fine fleur van de denktanks hier vertegenwoordigd was. Er zijn weinig tanks waar zo hard wordt gedacht als in die twee. En daarvan dus de hoofdeconoom. Dat klinkt als meer dan een gewone econoom, al zouden wij niet precies weten wat. Laten we het zo proberen: een hoofdeconoom onderscheidt zich van een gewone econoom door zijn hoofd, de rest is gemeenschappelijk.

Wat beweren die twee hoofdeconomen? ‘De benodigde besparingen brengen aan het licht welke dramatische politiek er door Paars is gevoerd tussen 2000 en 2007. Het ging ons toen economisch voor de wind, toen hadden we een spaarpot moeten aanleggen, maar dat geld werd uitgegeven. En wat het nog erger maakt: het werd niet geïnvesteerd in zaken die ons vandaag iets zouden opbrengen, maar het werd kwistig uitgedeeld en verspild.’

Pas op: dit wordt niet gezegd door Janneke of Mieke, maar door de hoofdeconomen van de belangrijkste twee denktanks van ons land. En het was eerder in ditzelfde blad al onderstreept door Johan Van Overtveldt, de hoofdeconoom van VKW Metena, de derde belangrijke denktank van ons land. De dag dat ze aan een denktanktaks denken, zijn we zo uit de problemen.

Ook Guy Quaden, huidig gouverneur van de Nationale Bank, ook Luc Coene, toekomstig gouverneur van de Nationale Bank én ex-kabinetschef van de premier onder Paars I, hebben het met evenveel woorden en iets te weinig ootmoed toegegeven: de Open VLD en de SP.A hebben onze welvaart naar de knoppen geholpen. Het kan trouwens niet worden tegengesproken: het is in Knack van bij het begin van Paars elke week voorspeld en aangeklaagd door hun chef-Wetstraat.

Er is geen weg omheen: de hoofdschuldige van de catastrofale toestand van ons land is Johan Vande Lanotte – Den Baard. Die heeft ons niet alleen met zijn begrotingen en zijn Zilverfonds bedrogen. Ook met zijn basketbal. En met zijn parkeermeters. En met zijn vismijn. En met zijn luchthaven. En met zijn provinciale kieskringen (overigens de oorzaak van de hele BHV-heisa). En met zijn spoorwegen. En met zijn Electrawinds, waar hij rijkelijk laat en dan nog louter pro forma ontslag heeft genomen als voorzitter. En met de verkoop van Electrabel aan de Fransen, want ondanks al het geblaat van de socialisten hebben zij zelf Electrabel verpatst aan Suez. Met even weinig garanties in de verkoopakte als drie jaar eerder in het ‘hotelakkoord’ over Sabena met Swiss Air, wat de Belgische belastingbetaler toen al 54 miljard frank had gekost.

Dacht u dat zo’n broddelaar zich gedeisd houdt, blij dat hij niet zit waar hij in een normale rechtsstaat zou moeten zitten: achter de tralies? Verkeerd gedacht: het hoge woord voeren, dat doet hij, zonder veel journalistiek weerwerk overigens, je gelooft je oren niet. Heeft samen met de CD&V de portefeuilles in de volgende regering al verdeeld.

Luister nu goed: wie ondanks alle waarschuwingen nóg op Vande Lanotte stemt, is persoonlijk verantwoordelijk voor de miserie van miljoenen landgenoten. Aan gij die zijt en gij die waart: stemt geen van allen op den Baard.

(vrij naar K. Meulenaere)
http://www.deredactie.be/permalink/1.798871