vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

10/04/2010 - Langestraat: lijst problemen en toch feestje bouwen ...

Zondag 11 april is ’t zover: de inwoners van de Langestraat mogen klinken op de afloop van de werken aldaar.

Zo’n dikke 2 jaar geleden werd deze straat opengebroken en van nieuwe riolering, voetpaden en tenslotte ook van een laagje asfalt voorzien. Een flinke verbetering voor de bewoners die voorheen als geen ander wisten hoe auto’s kunnen rammelen en hoe het ruikt als rioolwater in je toilet of bad omhoog spuit of je living binnenloopt.

20% van alle Affligemse gemeenteraadsleden mag dan al in de Langestraat en directe omgeving wonen (25% zelfs als we het domicilieadres van de burgemeester meetellen), geen van hen heeft écht iets te zeggen wegens lid van de oppositie of wegens hooguit getolereerd in de meerderheid. Dat mag blijken uit het feit dat de inhuldiging überhaupt doorgaat. Met zo’n drink viert de buurt immers de definitieve oplevering van een straat. Of om het in normale taal te zeggen: dat de werken eindelijk gedaan zijn.

En dàt is in het geval van de Langestraat nog bij lange na niet het geval. In tegendeel … de kans is vrij groot dat we voor nog een paar jaar miserie vertrokken zijn.

1) De voetpaden verzakken.
Nadat de oppositie, gewapend met een stevig dossier, op de gemeenteraad had aangetoond dat de funderingen van de voetpaden niet bestonden uit het materiaal dat besteld was, werden er stalen genomen die ons vermoeden bevestigden. De funderingen bestaan uit “schraal beton”, geleverd door de firma De Dijcker. De kwaliteit van dat “schraal beton” voldoet niet en het is onvoldoende aangedamd om de nodige stabiliteit te geven. Gevolg: de voetpaden zijn hier en daar nu al aan ’t verzakken en zullen de komende jaren nog veel meer verzakken. Om dat te verhelpen, is er in feite maar één oplossing: alle voetpaden opnieuw openbreken, de fundering eruit halen en dan opnieuw beginnen. Fijn … Ook de aannemer van de werken in de Langestraat kan er niet mee lachen. Die wil hoogstens herstellen wat nu al verzakt is en komen herstellen wat tussen nu en 2014 nog verzakt. Nadien moeten we ons plan trekken. Een tegemoetkoming, me dunkt, die al even schraal is als het beton dat onder de voetpaden ligt. Als het schepencollege het advies van het studiebureau volgt moeten de voetpaden er dus weer uit. Alleen heeft de aannemer nu al gezegd dat hij dat niet wil doen en dat we dus op een rechtzaak afstevenen. En wie ooit al eens in aanraking is gekomen met die politiek benoemde slow-motion-mummies die “ons gerecht” vormen, weet dat we dan voor jàààren vertrokken zijn om alleen nog maar tot een beslissing erover te komen. Pas dàn kan aan de eigenlijke herstellingen begonnen worden. En dan mag er onderweg nog niemand failliet gaan …

2) Problemen met het wegdek.
Aan de rand van het wegdek is het asfalt op vele plaatsen afgebrokkeld. Volgens kenners overigens niet noodzakelijk de fout van de aannemer, maar mogelijks een gevolg van de strenge vorst van de vorige maanden. Dit probleem zal allicht aangepakt worden door het weghalen van een strookje asfalt aan de rand van de weg en dat te vervangen door een nieuwe soort asfalt. Een gelijkaardig geval doet zich voor rond de betonnen rioleringskamer aan het kruispunt met de Mazitsstraat. Ook dat zal hersteld moeten worden. Op sommige plaatsen is het asfalt overigens al verkruimeld en zijn er nu al (amper enkele maanden nadat het asfalt werd gelegd) serieuze putten. Ook hier zal de aannemer de verkruimelde stukken vervangen door nieuw asfalt. Zelfs al herstelt de aannemer alle opgesomde problemen met het wegdek, dan nog geeft dit weinig vertrouwen voor de komende jaren. Hoe zal de Langestraat er uit zien in pakweg 2020? De aannemer is hiervoor slechts 2 jaar aansprakelijk …

3) Problemen met de betonnen straatranden.
Deze “goten” zijn op sommige plaatsen zo slecht gelegd, dat het water er bij regen gewoon blijft instaan ipv het naar een rioolputje te loodsen. Na regen verschijnen daardoor lange plassen waarvan het water tegen de gevels van de huizen spat telkens er auto’s passeren. Ook dat zal de aannemer nog regelen.

4) Problemen met rioleringskamers.
Onder de straat zitten een aantal betonnen bakken als verbinding tussen rioleringsbuizen die ook dienen als opslagcapaciteit tijdens hevige regens. Minstens één van die kamers is nu al stuk. Het bovenste stuk van de betonnen doos, het “dak”, zo je wil, waarop het wegdek ligt, is gebarsten. De aannemer stuurde al een gespecialiseerd bedrijf die de schade zal proberen op te lappen en verklaarde geen idee te hebben waar de barst vandaan komt. Een mogelijkheid, alweer volgens de specialist, is dat het om een constructiefout gaat, waarbij de betonnen prefab-bakken te snel geplaatst zijn en dus niet voldoende uitgedroogd en -gehard waren toen ze de grond ingingen. Als dat het geval is, mogen we ons dus aan nog gescheurde rioleringskamers verwachten.

5) De grondafvoer ligt stil.
Bij werken eindigt men altijd met grondoverschot. In het geval van de Langestraat werd die opgehoopt op een weide voor de deur van uw dienaar. Hoewel die grond moest afgevoerd zijn voor december 2009, ligt er nog altijd zoveel grond voor mijn deur dat ik me sterk maak dat het hoogste punt van de gemeente momenteel nog altijd in de Langestraat ligt. Alle zwaar verkeer om de grond af te voeren moet dus ook nog eens door onze straat - wat overigens geen goed zal doen aan die barstende ondergrondse kamers ...

Ondanks deze problemen, ondanks het feit dat àls de aannemer alles oplost het nog lang zal duren eer de miserie achter de rug is, ondanks het feit dat we eerder op een juridisch conflict afstevenen met als inzet het proces-verbaal van “niet-oplevering” en de ingehouden betalingen en waarborg (twv een paar 10.0000 euries), ondanks het feit dat de borden “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en “werken” er nog altijd staan en ondanks het feit dat niemand nog weet wat er nu met alle omgeleid verkeer moet gebeuren als de Brusselbaan openligt en men in de Langestraat ook nog eens herstellingswerken gaat uitvoeren, vonden CD&V, N-VA, Visie en LDD dat het moment daar was om de straatbewoners een frisse pint te trakteren op de goeie afloop van de werken.

Naar gewoonte maakten ze die beslissing eerst bekend op de webstek van de CD&V om ze vervolgens aan de buurtbewoners te melden. Of toch een deel van de buurtbewoners. Een deel, waaronder ook ik, kregen (toevallig?) geen uitnodiging in de bus.

Voor alle duidelijkheid: ik schuif al deze problemen niet in de schoenen van de meerderheid. Wat ik wél verwacht, is dat ze die problemen ernstig nemen en kiezen voor de beste oplossing op lange termijn, ook al is dat niet de gemakkelijkste weg.

Het aankondigen van een prematuur straatfeest lijkt me daarbij géén stap in de goeie richting …
 

25/03/2010 - Nieuw onthaal op 't gemeentehuis en complimenten voor de meerderheid

In 1995 zat ik voor ’t eerst in de gemeenteraad en bij mijn eerste begrotingsdebat pleitte ik voor een hervorming van de geboortepremie die we in Affligem toen kenden. Iedere gezin dat er een kindje bij kreeg, ontving voor die gelegenheid een slordige 1000 frank. Dat was best veel, toen die premie een kleine halve eeuw geleden ingevoerd werd, maar gezien ze sindsdien nooit werd aangepast kon je al in 1995 niet echt meer spreken van een mooi cadeau of een aanmoediging om kikinnekes te maken.

Vandaar dus dat ik jarenlang was blijven herhalen om die premie op te trekken tot een deftig bedrag of ze desnoods af te schaffen. Het duurde zoals dikwijls bijzonder lang om de geesten te laten rijpen, maar een tijdje geleden was het dan zover: de meerderheid zou mijn gedachtengang volgen en besloot de premies dan maar af te schaffen. De administratieve opvolging van de premies kostte immers meer dan de premie zelf bedroeg. OK, ik kon daar mee leven, als was hun oplossing “the next best thing”. Tweede keuze dus. Persoonlijk had ik ze nog liever opgetrokken gezien maar men kan 't niet allemaal hebben in 't leven.

Maar zie na een slordige 15 jaar, kreeg ik dan toch gelijk op de vorige gemeenteraad (waar ik – oh ironie – niet bij kon zijn). De gemeenteraad heeft beslist om een alternatief voor de geboortepremie in te voeren en ouders van pasgeboren kindjes 25 extra huisvuilstickers bezorgen. Goed idee en leuk gekoppeld aan die verdwenen geboortepremie. Ik wil maar zeggen, als de meerderheid iets goeds doet, ben ik niet te beroerd om hen daarvoor te feliciteren.

Ook de geboorteboom, een initiatief dat ik destijds vanuit de milieuraad mee lanceerde, blijft overigens bestaan. Zo blijft Affligem jaarlijks voor iedere boreling een boom planten, een verwezenlijking waar ik best wel trots op blijf.

En nu ik toch met bloempjes aan 't gooien ben: de meerderheid heeft in een luciede moment ingezien dat je het onthaal van een bedrijf (of een gemeentehuis) best niet wegstopt op 't eerste verdiep, maar toch beter op zijn traditionele plek inplant: aan de ingang. Sinds deze week staat onze nieuwe gemeentelijke onthaalbalie dan ook te blinken aan de ingang van het gemeentehuis en in tegenstelling tot wat je zou kunnen verwachten als je ziet welke draken van gebouwen er de vorige jaren zijn gebouwd door de gemeente, is 't zelfs mooi geworden.

Jaja, leden van de meerderheid, u leest het goed: ik geef nog een compliment! Dat gaat niet blijven duren, dat weten we allemaal, maar toch. Geniet er van. Het weze u gegund.