vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

23/05/2014 - 35 vragen aan de 5 Affligemse kandidaten - deel 3

15. Mogen de kerncentrales open blijven?

Piet: Uiteraard neen (een kort antwoord, maar lees het standpunt van Groen over Klimaat en Energie voor een volledig antwoord).
Jill & Tim: Voor onze economie en bijgevolg onze welvaart is het essentieel dat te allen tijde er voldoende stroomvoorziening is. Als we naar Fall-outs moeten gaan van elektriciteit dan zouden er catastrofale verliezen zijn voor onze economie.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

16. Zou je een voorstel tot rekeningrijden steunen?

Piet: Groen pleit voor een slimme kilometerheffing (maar ook hier weer, doe mij een lol en lees het Groenprogramma over mobiliteit, onder meer over woon-werkverkeer, openbaar vervoer, voetgangers en fietsers als nieuwe maatstaf, biobrandstoffen ...
Jill & Tim: Dit is voor ons zeker bespreekbaar als het geen én én verhaal wordt. Als men andere verkeersbelastingen gaat vervangen door rekeningrijden en men kan hierdoor het verkeer meer over de dag gaan spreiden en de mobiliteit verbeteren, waarom niet. Duurdere heffingen tijdens de spits kunnen niet noodzakelijke verplaatsingen gaan verschuiven. De overweging waard.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

17. Vind je dat de fiscale voordelen voor firmawagens behouden moeten blijven?

Piet: neen
Jill & Tim: Deze maatregel is volgens ons wel voor bijsturing vatbaar, nu blijkt dat hij door verschuivingen in het wagenpark toch maar de heflt heeft opgebracht van het beooge bedrag. Evenwel moet dit volgens ons worden bekeken in een grote fiscale hervorming. Zaken moeten eenvoudiger, minder uitzonderingen.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

18. Moeten de hoogste inkomens een extra inspanning leveren qua belastingen?

Piet: ja
Jill & Tim: Belastingen betalen we voor diensten die de overheid levert, dat hierbij een zekere solidariteit bestaat en hogere inkomens meer worden belast is niet abnormaal. Alleen zijn in ons land de zogenaamde marginale tarieven te hoog. Alleenstaanden zonder kinderen ervaren in ons land de hoogste belastingsdruk van de wereld. Dit kan niet langer en dient aangepast te worden.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

19. Moet de index aangepast worden of moet die blijven bestaan zoals hij nu is?

Piet: De index behouden én versterken.
Jill & Tim: Ons land moet werk maken van haar concurrentiekracht. Dit is essentieel voor de toekomst van onze welvaart. Een aanpassing van de index moet bespreekbaar zijn, maar we mogen toch ook de koopkracht van onze binnenlandse markt hierdoor niet gaan afremmen. Het wordt een moeilijke denkoefening, maar het werk zal moeten gebeuren. Maar hard snijden met een botte bijl lijkt niet de oplossing, we kunnen ruimte zoeken in kostenbesparingen bij de overheid.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

20. Moeten mensen nog op brugpensioen kunnen gaan of moet dat onmogelijk gemaakt worden?

Piet: Het dossier 'brugpensioen' verdient een genuanceerd antwoord. Ik pleit er ook voor om de sociale partners (werkgevers en werknemers) hierin maximaal te betrekken. De leeftijdsgrens voor brugpensioen bij herstructureringen wordt momenteel meer en meer opgetrokken. Groen koppelt 'langer werken' ook aan een aantal andere dossiers (kwaliteitsvol werk, een eerlijk loon dat rekening houdt met de loopbaan), werken op maat van de werknemer en zijn omgeving) en onderstreept het groot belang van jobs voor jongeren.
Jill & Tim: Het systeem van het brugpensioen dient herbekeken te worden. In onze maatschappij waar mensen steeds ouder worden, moeten we ook langer actief blijven.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

21. Moet openbaar vervoer gratis zijn?

Piet: Het 'gratis' verhaal is geen prioriteit. Wel de verbetering van het openbaar vervoer (als alternatief voor koning auto) in al zijn aspecten : transparante en betaalbare tarieven rekening houdend met de draagkracht van de gebruiker en het regelmatig gebruik, afstemmen op mekaar van de verschillende vormen van openbaar vervoer, maximale toegankelijkheid en comfortabele infrastructuur, werkomstandigheden en -voorwaarden van het personeel ...
Jill & Tim: Neen, want niets is echt gratis. Er moet een gedeeltelijke bijdrage blijven van de gebruiker.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne
 

23/05/2014 - 35 vragen aan de 5 Affligemse kandidaten - deel 4

22. Het rookverbod in de horeca: behouden of versoepelen?
Piet: behouden

Jill & Tim: Dit is jammergenoeg een Europese regelgeving die ons land moet implementeren. Wij weten niet of een versoepeling haalbare kaart is, wij merken wel dat vele horeca-uitbaters creatieve oplossingen zochten met aparte rookruimten.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

23. Winkels moeten ook op zondag kunnen openen. Akkoord of niet?

Piet: 'Zondagsrust is niet alleen een individueel recht, maar ook een collectief goed' zo staat in het programma van Groen. De wettelijk voorgeschreven zondagsrust moet dus maximaal worden beschermd. Er is een grens aan de steeds toenemende commerciële druk.
Jill & Tim: Akkoord, wij vinden dat handelaars hier volledige vrijheid moeten hebben en dat zij zelf kunnen beslissen of zij open en beschikbaar willen zijn of niet.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

24. Een werkloosheidsvergoeding moet eindig zijn en na enige jaren op nul terugvallen. Akkoord of niet?

Piet: Niet akkoord : 'de bestaande opvolging en controle van werkzoekenden is ruim voldoende om waar nodig bij te sturen en misbruik te sanctioneren'.
Jill & Tim: De werkloosheid mag voor ons als liberalen geen permanent statuut worden. Mensen moeten terug aan de slag kunnen en de overheid moet dit gaan stimuleren. Het koudweg mensen dwingen tot de verkoop van hun huis om nog een uitkering te krijgen is voor ons een brug te ver.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

25. Gaat er voldoende, te weinig of te veel geld naar ontwikkelingshulp?

Piet: te weinig
Jill & Tim: Het budget voor ontwikkelingssamenwerking is redelijk beperkt, maar in de huidige budgettaire tijden lijkt een verhoging van dit budget niet voor morgen.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

26. Moet de overheid mensen aan een woning helpen door sociale woningen bij te bouwen of door hen te helpen een eigen woning te verwerven?

Piet: De overheid moet beide doelstellingen nastreven. Wel moet er een inhaalbeweging gebeuren wat betreft sociale woningsbouw.
Jill & Tim: Als liberalen zijn wij voorstanders om mensen te helpen bij het verwerven van een eigen woning. Als we vandaag zien dat niet altijd zij die echt nood hebben aan een sociale woning deze verkrijgen, dan denk ik dat we beter inzetten op het zelf verwerven van een woning. Dit is vaak een mooie spaarpot voor de latere levensfase.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne