vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

07/01/2010 - in memoriam Jan Van Goethem

Op 18 december 2009 is Jan Van Goethem overleden, voormalig kopstuk en gemeenteraadslid van de Volksunie in Affligem. Jan werd geboren op 28 juli 1923 te Merchtem en kreeg als jongeman al meteen de 2e wereldoorlog over zich heen, waarin hij actief betrokken raakte als Belgisch oorlogsvrijwilliger. Enige jaren later huwde hij Delphine, met wie hij drie kinderen kreeg. Naast zijn gezin maakte Jan ook tijd voor zijn sociaal engagement. Als hij mensen raad kon geven, stond hij paraat. Zijn idealistische inzet voor het Vlaamse volk, het belangeloze helpen van mensen met hun adminstratie, het dààr zijn waar hij kon helpen, daar was Jan in het hele dorp bekend voor. In dat kader besloot hij ook om geheel volgens zijn idealen mee de Volksunie uit de grond te stampen. In tijden dat "Vlaamsgezind zijn" nog werd verketterd vanop de preekstoel, was Jan bij de eersten om, met zijn oudstrijderskaart op zak, in dialoog te gaan met geïnteresseerden en de Vlaamse ontvoogding aan te kaarten. De gestage aangroei van leden, de lange reeks verkiezingsoverwinningen maar vooral zijn tomeloze inzet, maakten van Jan een populair gemeenteraadslid voor de Volksunie.
Toen ik zelf toetrad tot de Volksunie, was Jan één van de oude wijzen bij wie ik in alle stilte al eens te rade ging toen de naijver rond de nakende implosie de kop begon op te steken. Jan stak me toen op een paar cruciale momenten een hart onder de riem, iets waarvoor ik hem altijd dankbaar ben gebleven. Ook nadat hij zich niet meer verkiesbaar had gesteld, bleef Jan actief achter de schermen en bezocht hij zijn vele vrienden met de fiets. Jan die voorbijfietst en zijn hand opsteekt, het zal voor velen een gekend beeld zijn. Ook vanop afstand bleef hij de politiek volgen en genoot hij van de heropstanding van de N-VA, waarin hij de erfgenaam van zijn Volksunie zag.
De laatste jaren ging het wat minder met de gezondheid en werd zijn leefwereld kleiner. Tot hij stil zijn laatste strijd leverde en afscheid nam.

Jan, met jou is de Affligemse politiek en de Vlaamse beweging een ware idealist verloren en velen een goeie vriend. We zullen je missen. Adieu.
 

01/01/2010 - Gelukkig Nieuwjaar!

Beste Bezoeker,

Sta me toe je langs deze weg het beste te wensen voor een succesvol (of indien je een concurrent-politicus bent: een redelijk succesvol), gelukkig, plezant maar bovenal gezond 2010 toe te wensen.

Wat betreft deze webstek: die deed het (volgens de cijfers van het Amerikaanse Liquidweb) voor de zesde keer op rij beter dan het jaar daarvoor. Dit jaar werd de kaap van de 36000 bezoekers (nipt) gerond. Samen bekeken ze een goeie 105000 pagina's op de webstek waardoor die met een straatlengte voorsprong het meest gelezen/geconsulteerde forum voor Affligemse politiek blijft.

Ook in 2010 hoop ik jullie te blijven boeien met technische artikels zoals bv de veel gesmaakte reeks uit 2009 over de gemeentelijke financien, met de voorstellen die ik lanceer op de gemeenteraad (zoals bijvoorbeeld het aangenomen voorstel om subsidies te geven aan ieder die zonnepanelen plaatst), met algemene artikels over wat me zelf interesseert (dat gaat nogal eens over geschiedenis), trivia over de familie Van Saxen Coburg Gotha uit Laken en natuurlijk de stilaan wereldberoemde en door velen gevreesde "banaan van de maand", de trofee voor de grootste blunder van de maand.

Tot een volgende keer!

Tim