vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

28/08/2009 - Resultaten Politieke Poll: Visie

Tijdens de maanden april en mei liet ik een poll uitvoeren in Affligem. Via de telefoon kregen 200 kiezers deze vraag: "Indien het nu gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn, voor welke partij zou u dan stemmen?". (28% van de ondervraagden had overigens geen idee, wat meteen aangeeft dat er met een campagne veel, zoniet alles kan bijgestuurd worden.) Daarna mochten ze reageren op de namen van de kopmannen van elke fractie uit de gemeenteraad. Per naam konden ze kiezen uit "ja, daar zou ik op stemmen", "neen, daar stem ik zeker niet op", "misschien stem ik daar wel voor" en "wie? die ken ik niet."

Als laatste in de rij krijg je hier de resultaten van Visie.

Die haalt in de poll bij 200 willekeurig gekozen kiezers 2% van de stemmen.

Wat betekent die 2% nu voor Visie, in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006? Gezien Visie toen naar de kiezer trok in kartel met de VLD en samen met hen 43,26% van de stemmen haalde, is er wat cijferwerk aan te pas gekomen om uit die score eerst de 28% onbeslisten van onze poll te zuiveren en de score van Visie te distileren uit het resultaat. Die berekening geeft voor Visie een score van 2,21% in 2006.

Visie zou volgens mijn poll met 2% dus een bescheiden verlies boeken, mocht het nu in Affligem op eigen kracht naar de kiezer gaan.

Kopman van Visie is Stijn Stassijns. Toen zijn naam aan de 200 kiezers werd voorgelegd, wist 70% onder hen niet wie hij was. 19% kent hem wel, maar wil niet voor hem stemmen. 4% kent hem wél en zou zeker het bolletje achter zijn naam kleuren. Da's niet super maar er is groeipotentieel: 7% wil wel overwegen hem ooit eens zijn/haar stem te geven.

De twee raadsleden van Visie maakten deel uit van de groep van 5 die de samenwerking met de VLD opbliezen meteen na de vorige verkiezingen en met CD&V en consoorten een nieuwe meerderheid vormden. De spreekwoordelijke 40 zilverlingen voor Visie bestonden uit 2 (gedeelde) schepenmandaten en het (gedeelde) voorzitterschap van de gemeenteraad. Net als LDD lijkt ook Visie te worstelen met een imagoprobleem; naast de in de oppositie achtergebleven VLD-ers schijnen nogal wat kiezers de perfect wettelijke overstap naar de CD&V te percipiëren als overloperij en zoals altijd, is het de perceptie die telt. Vandaar, vermoed ik, de 18% die Stijn wel kennen maar hem nooit hun stem willen geven. Ook te concluderen uit deze resultaten: Visie is als merknaam niet bekend. Stijn Stassijns mag dan wel dubbel zo gekend zijn als zijn partij, hij blijft toch ook steken op 4% wat betekent dat Visie als partij op einge krachten allicht geen overlevingskans heeft. Ik vermoed dat Stijn dat ook weet, want er wordt duidelijk niet gewerkt aan het uitbouwen van een partij. De logische conclusie is dan ook dat Visie ofwel zal opgaan in een andere partij, ofwel opnieuw in een kartelformule naar de kiezer zal trekken samen met een andere partij.
Gezien Visie tot aan het einde van deze legislatuur deel uitmaakt van de ploeg met daarin CD&V, LDD, OLA en N-VA, lijkt het logisch te denken dat Visie dààr aansluiting zal zoeken. Visie worstelt daarbij met hetzelfde imagoprobleem als LDD (N-VA en CD&V zullen absoluut willen voorkomen dat de volgende campagne over geloofwaardigheid en overloperij gaat) maar heeft wel het voordeel niet uit het schepencollege te verdwijnen in het jaar dat de posities voor de volgende verkiezingen ingenomen worden. Een samenwerking met een partij die nu in de oppositie zit is door die aanwezigheid in het schepencollege dan weer een stuk moeilijker voor Visie dan voor pakweg LDD dat in 2011 en 2012 enkel nog raadsleden in de meerderheid heeft en geen schepenen. Maar onmogelijk is het zeker niet. In Affligem kan, zoals ik al eerder vertelde, immers véél en zowat alle politici beseffen dat de versnippering nu té groot is waardoor Visie meer overlevingskansen heeft dan je op 't eerste zicht zou zeggen. Visie heeft daarenboven nog een stille maar invloedrijke bondgenoot. Achter de schermen denkt Annemie Van De Casteele immers mee. Annemie was ten tijde van de Volksunie een Affligems stemmenkanon, zat een tijdlang in het parlement voor de VU, Spirit en tenslotte de VLD maar stond destijds haar zitje in de gemeenteraad af opdat haar zoon, Stijn Stassijns, zou kunnen zetelen. Sindsdien is Annemie gestopt met politiek in de schijnwerpers, maar gebruikt ze haar netwerk en invloed om Stijn (en dus Visie) te helpen. Visie mag dan stilaan afgeschreven zijn, de 2 raadsleden van Visie zijn dat in geen geval.
 

28/08/2009 - Resultaten Politieke Poll: LDD

Tijdens de maanden april en mei liet ik een poll uitvoeren in Affligem. Via de telefoon kregen 200 kiezers deze vraag: "Indien het nu gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn, voor welke partij zou u dan stemmen?". (28% van de ondervraagden had overigens geen idee, wat meteen aangeeft dat er met een campagne veel, zoniet alles kan bijgestuurd worden.) Daarna mochten ze reageren op de namen van de kopmannen van elke fractie uit de gemeenteraad. Per naam konden ze kiezen uit "ja, daar zou ik op stemmen", "neen, daar stem ik zeker niet op", "misschien stem ik daar wel voor" en "wie? die ken ik niet."

De voorlaatste partij uit de Affligemse gemeenteraad van wie je hier de resultaten krijgt is de LDD.

Die haalt in de poll bij 200 willekeurig gekozen kiezers 6% van de stemmen.

Wat betekent die 6% nu voor de LDD, in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006? Gezien LDD toen niet eens bestond (werd op Vlaams niveau pas opgericht in januari 2007; Affligem volgde een tijdje later) en de huidige LDD-ers als VLD-ers met de lijst VLD-Visie kandideerden en een score van 43,26% haalden, is er wat cijferwerk aan te pas gekomen om uit die score eerst de 28% onbeslisten van onze poll te zuiveren en dan de opsplitsing te maken per afscheuring van de toenmalige lijst VLD-Visie. Voor de LDD komen we dan uit op een score van 6,68% in 2006.

De LDD zou volgens mijn poll met 6% dus een bescheiden verlies boeken, mocht ze nu in Affligem op eigen kracht naar de kiezer gaan.

Kopman van LDD in de Affligemse gemeenteraad is Willy Teirlinck. Toen zijn naam aan de 200 kiezers werd voorgelegd, wist 71% onder hen niet wie hij was. 20% kent hem wel, maar wil niet voor hem stemmen. Daarmee heeft Willy de trieste eer aan de kop te staan in het klassement van minst geliefde Affligemse politicus. Toch is er een lichtpuntje voor Willy: 7% kent hem wél en zou zeker het bolletje achter zijn naam kleuren. Da's niet slecht maar ook hier staat er een domper op de feestvreugde. Slechts 2 % van de ondervraagden kan zich immers inbeelden ooit voor Willy te stemmen. Ook dat is een Affligems record. Niemand van alle kopstukken heeft minder groeipotentieel.

De twee raadsleden van LDD in Affligem mogen dan wel naam hebben gemaakt als de eerste schepenen van hun partij ooit, ze dragen helaas een stigma mee bij de kiezer. Dat de VLD-ers van ons dorp hen niet hebben vergeven dat ze de VLD in de steek lieten na de verkiezingen om in de nieuwe meerderheid een schepenmandaat te vangen, is - laat ons eerlijk zijn - vrij logisch. Ondanks de vrij gebrekkige communicatie daarrond van de VLD schijnt de Affligemnaar daardoor een perceptie van Willy en Wiske te hebben die hen zuur opbreekt. Dat ze zich in de jaren die volgden op hun overstap niet echt hebben laten opmerken door dossierkennis of geslaagde projecten, lijkt door te wegen. De recente score van Willy tijdens de verkiezingen van het Vlaamse parlement, waar hij toch zonder concurrentie van zeteldende Affligemse parlementairen de arena mocht betreden, viel dan ook lelijk tegen. Zelfs de Affligemse LDD-voorzitter, toch geheel nieuw in de politiek, haalde knap meer stemmen.
Willy en Wiske blijven - ingevolgde de deal bij hun overstap van VLD - nog tot eind volgend jaar schepenen en beseffen allicht dat ze tot dan nog hebben om iets te realiseren waarmee ze in 2012 kunnen uitpakken als er gemeenteraadsverkiezingen zijn. Ze kozen er voor om zich te profileren met een geriskeerd dossier, namelijk de bouw van dure sportinfrastructuur in tijden van gemeentelijke financiële problemen en dat voor sportliefhebbers van binnen maar vooral van buiten de gemeente waarbij ook nog eens een stuk van de voetbalinfrastructuur opgeofferd zal moeten worden. Of dat een gelukkige keuze is geweest, zal de toekomst uitwijzen. In alle geval is 't zeker dat met de score uit deze poll LDD gewoon verdwijnt uit de gemeenteraad. LDD moet dus iets doen om zijn voortbestaan te verzekeren. Als dàt lukt, liggen de kansen weer open en kan LDD zich aanbieden als een interessante partner om een coalitie mee te vormen. Wetende dat een coalitie met VLD allicht een brug te ver is, zal LDD zich waarschijnlijk vooral richten naar CD&V. Hoewel ... als we één ding kunnen leren uit de recente geschiedenis van politiek Affligem, is het wel dat hier àlles kan.