vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

24/08/2009 - Resultaten Politieke Poll : het Vlaams Belang

Tijdens de maanden april en mei liet ik een poll uitvoeren in Affligem. Via de telefoon kregen 200 kiezers deze vraag: "Indien het nu gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn, voor welke partij zou u dan stemmen?". (28% van de ondervraagden had overigens geen idee, wat meteen aangeeft dat er met een campagne veel, zoniet alles kan bijgestuurd worden.) Daarna mochten ze reageren op de namen van de kopmannen van elke fractie uit de gemeenteraad. Per naam konden ze kiezen uit "ja, daar zou ik op stemmen", "neen, daar stem ik zeker niet op", "misschien stem ik daar wel voor" en "wie? die ken ik niet." De komende weken overloop ik hier de resultaten van die poll, a rato van 1 partij per keer.

In dit hoofdstukje bekijken we de resultaten van het Vlaams Belang.

Het VB haalt in de poll bij 200 willekeurig gekozen kiezers 8% van de stemmen.

Wat betekent die 8% nu voor 't Vlaams Belang, in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006? Gezien Vlaams Belang zich toen aan de kiezer presenteerde samen met kandidaten van Leefbaar Affligem en zo 20,36% behaalde (een resultaat dat nationaal nieuws was), is er wat cijferwerk aan te pas gekomen om uit die score eerst de 28% onbeslisten van onze poll te zuiveren en dan de opsplitsing te maken per partij van het kartel. Voor Vlaams Belang komen we dan uit op een score van 7,83% in 2006.

Het Vlaams Belang zou volgens mijn poll met 8% dus een bescheiden winst boeken, mocht het nu in Affligem op eigen kracht naar de kiezer gaan.

Kopman van VB in Affligem is Johny Vermoesen, tevens voorzitter van de partij . Toen zijn naam aan de 200 kiezers werd voorgelegd, wist 78% onder hen niet wie hij was. 16% kent hem wel, maar wil niet voor hem stemmen. Daarmee bewijst Affligems VB-voorzitter Vermoesen dat hij belange niet zo slecht ligt bij de bevolking als sommige politici graag verkondigen. Twee andere Affligemse politici uit deze poll halen immers meer "neen"-stemmers. 3% kent Johny wél en zou zijn/haar stem aan hem geven. Da's dan weer een tegenvaller, vermoed ik. Enkel huidig burgemeester Yvan T'Kint kan op nog minder uitgesproken persoonlijke aanhangers rekenen. Nog een keer 3% overweegt wel om voor Johny te stemmen. Er is dus nog groeipotentieel, maar kennelijk wel beperkt.

Het Vlaams Belang duikt af en toe op in de Affligemse politiek en verdween ook al een paar keer. Zo trok het Vlaams Blok (huidige naam = Vlaams Belang) in 1982 naar de kiezer, samen met de toenmalige PVV (huidige naam = Open VLD) onder de naam CTL (centrumlijst) en scoorde meteen 9 van de 21 zetels. CTL ging toen samen met de CVP (nu: CD&V) in coalitie onder burgemeester Leo Guns. Na een winterslaap dook Vlaams Blok in 1994 weer op om op eigen kracht naar de kiezer te trekken en scoorde de partij amper 3,7% waardoor het geen raadsleden verkozen had en opnieuw in de anonimiteit verdween. Tot er in 2006 een formule kwam met Leefbaar Affligen en Vlaams Belang 2 van de 21 raadsleden leverde. Wat in 1982 geen probleem was, leek nu onoverkomelijk door het intussen door Agalev (huidige naam = Groen!) bedachte "cordon sanitaire". Zowel CD&V als VLD durfden geen coalitie vormen met VB-LA, met als gevolg de instabiele maanden na de verkiezingen, 5 raadsleden die hun lijst verlieten en meer partijen in de gemeenteraad dan ooit tervoren. Ook Vlaams Belang en Leefbaar Affligem hielden het niet lang uit samen en gingen al in 2007 hun eigen weg. Geen van beide lijkt in deze poll overigens door deze splitsing zwaar aangeslagen. Feit blijft wel dat Vlaams Belang kreunt onder het cordon sanitaire, een zeer ondemocratische maatregel die in de loop der jaren een uiterst nuttig instrument is gebleken voor de andere partijen om het VB in het verdomhoekje te houden én om hun eigen kansen tot deelname aan een meerderheid flink te vergroten. Dit gezegd zijnde heeft het VB in Affligem volgens mij een existentieel probleem. Met 8% van de stemmen is de kans immers bestaande dat ze volgende keer net onder de theoretische kiesdrempel van 9 à 10% vallen en dus al hun raadsleden kwijt raken. Het goede nieuws voor VB is dat ondanks hun minder populaire koppen, hun "merknaam" ijzersterk blijft en dat ze daardoor en zelfs zonder grote stemmenkanonnen toch al dicht bij de kiesdrempel komen. Een goeie campagne en het aantrekken van nieuw bloed kan hen dan ook vrij makkelijk naar hun huidig aantal raadsleden brengen. Het is een dubbeltje op zijn kant, maar wel ééntje dat door heel veel politici, ook buiten VB, met argusogen gevolgd zal worden. De zetels van het VB zijn in Affligem immers waarschijnlijk ook volgende keer, cruciaal in het berekenen van een meerderheid. Of er nu 2 raadsleden van VB zitten, of net niet, maakt voor die berekeningen een wereld van verschil. Of hoe het VB ondanks alles toch nog zwaar op de Affligemse politiek weegt.
http://www.vlaamsbelangaffligem.be/
 

14/08/2009 - Resultaten Politieke Poll in Affligem: Leefbaar Affligem

Tijdens de maanden april en mei liet ik een poll uitvoeren in Affligem. Via de telefoon kregen 200 kiezers deze vraag: "Indien het nu gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn, voor welke partij zou u dan stemmen?". (28% van de ondervraagden had overigens geen idee, wat meteen aangeeft dat er met een campagne veel, zoniet alles kan bijgestuurd worden.) Daarna mochten ze reageren op de namen van de kopmannen van elke fractie uit de gemeenteraad. Per naam konden ze kiezen uit "ja, daar zou ik op stemmen", "neen, daar stem ik zeker niet op", "misschien stem ik daar wel voor" en "wie? die ken ik niet." De komende weken overloop ik hier de resultaten van die poll, a rato van 1 partij per keer.

Deze week bekijken we de score van mijn eigen fractie: Leefbaar Affligem.

Leefbaar Affligem haalt in de poll bij 200 willekeurig gekozen kiezers 7% van de stemmen.

Wat betekent die 7% nu voor Leefbaar Affligem, in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006? Da's geen evidente vraag gezien Leefbaar Affligem toen in kartel met het Vlaams Belang naar de kiezer is getrokken. Samen met het VB haalde Leefbaar Affligem toen 20,36% van de stemmen. Een jaar na de verkiezingen echter, kwam het tot een formele breuk tussen de voormalige kartelpartners en gingen beide partijen verder als tweemansfracties. Om te becijferen wat Leefbaar Affligem waard was in 2006 is er dus wat cijferwerk aan te pas gekomen om uit die toenmalige score eerst de 28% onbeslisten van onze poll te zuiveren en dan de opsplitsing te maken per partij van het kartel. Voor Leefbaar Affligem komen we dan uit op een score van 6,85% in 2006.

Vergeken met die "netto" score van 2006 zou Leefbaar Affligem dus een héél klein beetje groter worden indien het nu alleen naar de kiezer zou gaan.

Fractieleider van Leefbaar Affligem ben ik zelf ... 't is dus met enige schroom dat ik over mijn eigen resultaten moet berichten in deze poll. Toen mijn naam aan de 200 kiezers werd voorgelegd, wist 67% onder hen niet wie ik was; da's een resultaat waar ik best blij mee ben. 13% kent me wel, maar wil niet voor mij stemmen. Ook hier ben ik zeer tevreden mee. Uit de resultaten van mijn poll blijkt immers dat ondanks wat sommige politici graag rondstrooien, slechts één fractieleider uit de gemeenteraad nog minder afkeer opwekt bij het publiek. 8% van de kiezers kent me wel en zou zeker voor me stemmen mochten er nu verkiezingen zijn. Da's mooi maar volgens diezelfde poll is er nog ruimte om te groeien: niet minder dan 12% van de kiezers ziet zichzelf wel voor me stemmen. Dat is, alweer op één Affligems kopstuk na, de hoogste score.

Een conclusie voor jezelf maken uit dit soort cijfers vind ik, om het met een woordspeling te zeggen, wat kies. Toch doe ik een poging. De breuk tussen Leefbaar Affligem en Vlaams Belang schijnt ons geen pijn te doen. We houden ongeveer ons electoraal gewicht vast; eigenlijk stijgen we zelfs een ietsiepietsie. Afgaande op mijn eigen score, die raar genoeg wat hoger ligt dan die van Leefbaar Affligem zelf, kan ik vermoeden dat onze partijnaam niet genoeg gekend is bij het grote publiek. Een andere vaststelling is dat we met die 7 à 8% flirten met de kiesdrempel die er de facto is in Affligem. Voor je eerste zetel in de gemeenteraad heb je ongeveer 8% van de stemmen nodig. In een versnipperd politiek landschap als dat van Affligem ben je met een score van 7 à 8% dus ofwel verdwenen uit de gemeenteraad, ofwel "kingmaker" indien er een aantal coalities mogelijk zijn. De komende maanden zullen we er dus eens goed over moeten nadenken wat we doen: alleen naar de kiezer trekken in 2012 en nu werken aan onze naamsbekendheid en voor een paar zetels gaan of samenwerken met een andere partij en zo meer zekerheid proberen te krijgen om op het beleid te kunnen wegen. Van zodra we daar zélf uitzijn bij LA, zal u het hier lezen!