vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

03/08/2009 - Resultaten Politieke Poll in Affligem: de Open VLD

Tijdens de maanden april en mei liet ik een poll uitvoeren in Affligem. Via de telefoon kregen 200 kiezers deze vraag: "Indien het nu gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn, voor welke partij zou u dan stemmen?". (28% van de ondervraagden had overigens geen idee, wat meteen aangeeft dat er met een campagne veel, zoniet alles kan bijgestuurd worden.) Daarna mochten ze reageren op de namen van de kopmannen van elke fractie uit de gemeenteraad. Per naam konden ze kiezen uit "ja, daar zou ik op stemmen", "neen, daar stem ik zeker niet op", "misschien stem ik daar wel voor" en "wie? die ken ik niet." De komende weken overloop ik hier de resultaten van die poll, a rato van 1 partij per keer.

Deze week bekijken we de score van de Open VLD, tot voor kort de grote "incontournable" van de Affligemse politiek.

De Open VLD haalt in de poll bij 200 willekeurig gekozen kiezers 19% van de stemmen.

Wat betekent die 19% nu voor de Open VLD, in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006? Da's geen evidente vraag gezien Open VLD toen in kartel met de locale lijst Visie naar de kiezer is getrokken. Samen met Visie haalde de toenmalige VLD 43,26% van de stemmen. Na de verkiezingen echter, verlieten zowel de twee gekozenen van Visie als drie VLD-ers (tegenwoordig onder dak bij LDD en OLA) hun partij/kartelpartner om de CD&V te vervoegen en zo een meerderheid te vormen. Als we die 5 gekozenen van VLD-Visie én de 28% onbeslisten van deze poll uit het resultaat van 2006 filteren, komen we op een score van 21,30% voor VLD in 2006.

Vergeken met die "netto" score van 2006 zou Open VLD dus 2,3% verder afzakken indien ze nu alleen naar de kiezer zou gaan.

Kopman van de Open VLD in de Affligemse gemeenteraad is Tim Herzeel. Toen zijn naam aan de 200 kiezers werd voorgelegd, wist 73% onder hen niet wie hij was; een normale score. Tim is dan wel notaris maar ook nog vrij jong en kreeg voordien nooit een mandaat als schepen van zijn partij. 12,5% kent hem wel, maar wil niet voor hem stemmen. 9% kent mijn voornaamgenoot wel en zou zeker het bolletje achter zijn naam kleuren. Da's een mooie score maar er is nog meer goed nieuws voor Tim: 5,5% van de kiezers overweegt voor hem te stemmen. Tim kan electoraal dus nog groeien, zij het niet echt veel meer in vergelijking met andere fractieleiders.

Een conclusie uit deze cijfers trekken is niet makkelijk. Dat de Open VLD een flinke dreun incasseert na het vertrek van een paar van zijn subtoppers, het afhaken van zijn vroegere kopman (voormalig burgemeester Leo Guns die wel herkozen werd maar verkoos om niet te zetelen als oppositieraadslid) en de breuk met kartelpartner Visie zal niemand verbazen. Maar aan zo'n afgang had niemand durven denken. Misschien valt het beter mee voor Open VLD als blijkt dat de oude kartelpartner en de overgelopen partijgenoten uiteindelijk minder stemmen zullen halen op eigen kracht dan toen ze op een VLD-lijst stonden. Ook de terugkeer van de familie Guns aan het hoofd van de partij kan ook een verschil maken. Afhankelijk van met welke VLD-er je praat zou dat een steun of een zware handicap betekenen. En daar ligt het pijnpunt bij de Affligemse liberalen. Een deel (zo ongeveer de helft) schijnt het verlies van de macht nog niet te hebben verteerd en lijkt zich op revanche te richten. De andere helft wil komaf maken met het oude imago en resoluut voor een nieuwe VLD gaan. Het is allicht geen toeval dat zo ongeveer de helft van de VLD-kiezers ook voor Tim Herzeel zouden kiezen. Inderdaad: de helft.
VLD heeft nog even om orde op zaken te krijgen, maar 't wordt stilaan dringend. Anders is de kans groot dat het aantal raadsleden dat de partij nu heeft een accuraat beeld geeft van wat ze in Affligem nog waard is.
http://affligem.openvld.be/
 

27/07/2009 - Resultaten Politieke Poll Affligem : OLA

Tijdens de maanden april en mei liet ik een poll uitvoeren in Affligem. Via de telefoon kregen 200 kiezers deze vraag: "Indien het nu gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn, voor welke partij zou u dan stemmen?". (28% van de ondervraagden had overigens geen idee, wat meteen aangeeft dat er met een campagne veel, zoniet alles kan bijgestuurd worden.) Daarna mochten ze reageren op de namen van de kopmannen van elke fractie uit de gemeenteraad. Per naam konden ze kiezen uit "ja, daar zou ik op stemmen", "neen, daar stem ik zeker niet op", "misschien stem ik daar wel voor" en "wie? die ken ik niet." De komende weken overloop ik hier de resultaten van die poll, a rato van 1 partij per keer.

Deze week bekijken we de resultaten van OLA, het vehikel waarmee drie VLD-ers hun partij verlieten, meteen na de verkiezingen van 2006, om zo een meerderheid met de CD&V en N-VA te vormen. OLA staat voor Onafhankelijke Liberalen Affligem en verloor in 2008 2 van zijn 3 raadsleden toen ex-VLD-ers Bosteels en Teirlinck van OLA overstapten naar LDD. OLA telt nu nog één raadslid, maar geen onbelangrijk. OLA's raadslid is namelijk Yvan T'Kint, de burgemeester van Affligem. Als beloning voor de "oversteek" van 5 van de 9 VLD-ers na de verkiezingen, een operatie die hij (mee) organiseerde, kreeg Yvan de burgemeesterssjerp voor 4 jaar. Eind volgend jaar wordt hij opgevolgd door Walter De Donder en blijft Yvan gewoon schepen tot eind 2012. Voorwaar niet slecht voor iemand die volgens de costuimen van de VLD op geen enkel mandaat recht zou hebben gehad.

OLA haalt in de poll bij 200 willekeurig gekozen kiezers een precies 1 (één) % van de stemmen.

Wat betekent die 1% nu voor OLA, in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006? Gezien OLA toen niet eens bestond, is er wat cijferwerk aan te pas gekomen om uit die score eerst de 28% onbeslisten van onze poll te zuiveren en dan de opsplitsing te maken tussen de echte VLD-ers en 3 van de vijf die onder de vlag van OLA overliepen naar de meerderheid. Voor OLA komen we dan uit op een score van 1.1 % in 2006.

OLA zou volgens mijn poll met 1% dus nog dieper zakken dan in 2006, mocht het nu in Affligem op eigen kracht naar de kiezer gaan.

Enig lid en dus kopman van OLA is Yvan T'Kint. Toen zijn naam aan de 200 kiezers werd voorgelegd, wist 77% onder hen niet wie hij was. 17% van de kiezers kent Yvan wel, maar denkt er niet aan voor hem stemmen. Da's een flinke score waarmee Yvan op de nummer drie staat in de lijst van niet-geliefde politici. Maar er is nog meer slecht nieuws voor Yvan: gezien de score die lijst OLA zou halen mag het niet verbazen dat amper 1% van de kiezers die Yvan kennen ook voor hem zouden stemmen.

Yvan is nu al bijna 3 jaar burgemeester maar heeft daar kennelijk nog niet van kunnen profiteren om zich wat geliefder te maken. De blauwe kiezers (en dat waren er heel wat in 2006) schijnen hem nog niet te hebben vergeven terwijl de CD&V-ers hem duidelijk ook (nog) niet in hun hart hebben gesloten. Dat 2 van de 3 OLA's nu onder dak zitten bij LDD is OLA ook niet ten goede gekomen. De kans dat OLA in 2012 op een kiesbrief te vinden is, lijkt me dan ook zeer klein. Yvan zelf beweert dan met politiek te zullen stoppen, maar ervaring leert dat er in tussentijd nog veel kan gebeuren.