vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

15/07/2009 - stand van zaken werken Brusselbaan

Vorige gemeenteraad stonden de grote openbare werken aan de Brusselbaan op de agenda. De meerderheid wilde duidelijk komaf maken met opmerkingen van de oppositie in dit dossier en beslissen. Een paar dagen voordien was op het gemeentehuis immers een petitie afgegeven met een goeie 2000 handtekeningen van mensen die zich ongerust maakten over het verdwijnen van de parkeerplaatsen in 't centrum van Hekelgem, daar waar de meeste winkels gevestigd zijn.

In overleg met alle oppositiepartijen, stelde ik ter zitting voor om de stemming over dit dossier nog even uit te stellen en zo, over de partijgrenzen heen, nog even de tijd te nemen om dat probleem van de parkeerplaatsen in detail te bespreken en mogelijke oplossingen te bekijken.

Mijn voorstel om pas in september te stemmen werd geweigerd omdat we dan te laat zouden zijn om alles nog rond te krijgen in dit dossier en we zo tot 2 jaar zouden kunnen verliezen. Een redenering van de meerderheid die steek hield. Maar wat hun redenering ook duidelijk maakte, was dat we nog tijd hadden tot midden juli om te beslissen. Daarom stelde ik voor om dan te wachten met stemmen tot midden juli en de twee weken uitstel te gebruiken voor overleg en te zoeken naar oplossingen voor die te verwachten parkeerproblemen. Helaas werd ook dat uitstel geweigerd door de meerderheid.

Die argumenteerde nadien, bij monde van de burgemeester, nog eens dat het een schandaal was dat "men" zo'n verkeerde informatie over de werken aan de Brusselbaan verspreidde, waarop hij een kwartier lang de techniciteiten van het dossier aanhaalde.

Die argumentatie sloeg natuurlijk nergens op en de burgemeester probeerde gewoon de vis te verdrinken. Immers: nièmand in de oppositie is tegen de werken aan de Brusselbaan. Die zal er immers na de werken veel beter uit zien, met mooiere fietspaden, groen, stiller asfalt, betere verlichting én (zeker niet onbelangrijk) betere riolering, die er voor zal zorgen dat een flink deel van het lager gelegen Hekelgem minder wateroverlast zal kennen. Mijn vraag (en die van de hele oppositie) om uitstel heeft dus niéts te maken met het verhinderen van deze werken.

Waar het wel om gaat, en de burgemeester had het in zijn bijzonder lange argumentatie over zowat alles wat hij er kon bijsleuren behàlve dat, is het probleem van parkeerplaatsten. De afgewerkte Brusselbaan zal in centrum Hekelgem minder parkeerplaatsen tellen dan nu. En er is nu al een probleem met parkeren voor wie er boodschappen wil doen bij de locale middenstand.

Daarom wilden wij, samen met de meerderheid, toch nog eens samenzitten om creatief na te denken wat er kan gedaan worden om ofwel meer plaatsen te voorzien, ofwel duidelijk uit te leggen aan iedereen (dus ook die 2000 petitie-tekenaars) waarom het echt niet anders kan. Maar dat kon dus ook niet.

Ook niet voor Wiske Bosteels (LDD), toch schepen van middenstand, die in de hele discussie niet eens tussenkwam. Behalve op 't einde, als de stemming zou volgen, en ze een blad papier nam en begon af te lezen. Dat zoiets een gevaarlijke techniek is, bleek toen ze eerst een argument aanhaalde dat in onze discussie al aan bod was gekomen en afgevoerd ("we kunnen vrije bouwgronden kopen om er een parkeerplaats te maken" ... jaja, en waar mag mevrouw de schepen die bouwgronden dan wel zien liggen hebben in 't centrum; alles is daar volgens mij flink volgebouwd) en ze vervolgens opriep om onze ideeën te delen met de meerderheid. Toen kon ik me niet meer inhouden. Wij vragen 14 dagen uitstel om onze voorstellen te bespreken, zij stelt nadien voor dat we dat doen en vervolgens stemt ze met de meerderheid mee die ons voorstel tot praten verwerpt ... kortom: alweer een bizarre houding van LDD die menig voorhoofd deed fronsen bij oppositie én meerderheid.

Dat het voorstel van de oppositie voor een laatste overleg werd afgewezen, is overigens niet alleen te danken aan de kadaverdiscipline binnen de meerderheid. Doordat letterlijk geen énkele van de betrokken middenstanders naar de zitting van de gemeenteraad gekomen was, kon de meerderheid het zich ook permitteren ons te vertellen wat ze wilden over de onderhandelingen met de middenstanders. Er was toch niemand die hen kon tegenspreken. Zoveel moeite doen om een petitie op te starten en dan niet komen opdagen op het forum waar de beslissing valt ... het deed me wat denken aan iemand die een ei probeert te barbecueën of iemand die met bloot bovenlijf, ingesmeerd met vleesjus en met bloederige steaks in iedere hand een leeuwenkooi binnenstapt. Dom is het woord dat ik zoek.

De werken aan de Brusselbaan zullen dus uitgevoerd worden zoals de meerderheid ze heeft uitgetekend en daarmee basta. En zoals gezegd, ik kan daar voor een heel groot stuk mee leven. Die werken zullen voor een groot deel goéd zijn. Maar die parkeerplaatsen, ja ... daar heb ik grote twijfels bij in 't geval van iedereen die niet rijdt met een Smart (of zo'n heerlijke BMW Isetta of een Messerschmidt)

Van zodra de exacte planning van de werken beschikbaar is (data en plannen), verneem je er hier meer over.
 

13/07/2009 - Resultaten Politieke Poll in Affligem: de CD&V

Tijdens de maanden april en mei liet ik een poll uitvoeren in Affligem. Via de telefoon kregen 200 kiezers deze vraag: "Indien het nu gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn, voor welke partij zou u dan stemmen?". (28% van de ondervraagden had overigens geen idee, wat meteen aangeeft dat er met een campagne veel, zoniet alles kan bijgestuurd worden.) Daarna mochten ze reageren op de namen van de kopmannen van elke fractie uit de gemeenteraad. Per naam konden ze kiezen uit "ja, daar zou ik op stemmen", "neen, daar stem ik zeker niet op", "misschien stem ik daar wel voor" en "wie? die ken ik niet." De komende weken overloop ik hier de resultaten van die poll, a rato van 1 partij per keer.

Deze week bekijken we de resultaten van de CD&V, de grootste partij in de huidige meerderheid én leverancier van de volgende burgemeester van onze gemeente.

De CD&V haalt in de poll bij 200 willekeurig gekozen kiezers een stevige 22% van de stemmen.

Wat betekent die 22% nu voor de CD&V, in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006? Gezien CD&V toen niet apart op de kiesbrief stond en in kartel met N-VA, SPA en Groen samen 36,38% behaalde, is er wat cijferwerk aan te pas gekomen om uit die score eerst de 28% onbeslisten van onze poll te zuiveren en dan de opsplitsing te maken per partij van het kartel. Voor de CD&V komen we dan uit op een score van 19,87% in 2006.

De CD&V zou volgens mijn poll met 22% dus een mooie winst boeken, mocht ze nu in Affligem op eigen kracht naar de kiezer gaan.

Kopman van CD&V in Affligem (én de volgende burgemeester) is Walter De Donder. Toen zijn naam aan de 200 kiezers werd voorgelegd, wist 60% onder hen niet wie hij was. Dat is, voor alle duidelijkheid, een zeer goed resultaat. Walter is dan ook al jaren actief in een paar Affligemse verenigingen én natuurlijk prominent aanwezig op tv en in "de boekskes". 14% van de kiezers kent Walter wel, maar denkt er niet aan voor hem stemmen. Da's amper meer dan de 13% die hem wel kennen en hun stem wél aan Walter zouden schenken. Daarmee bevestigt Walter zijn reputatie van electoraal goudhaantje van de CD&V. Leuk voor Walter én CD&V is daarbij de groeimarge die Walter nog schijnt te hebben: nog eens 13% van de Affligemse kiezer zou zichzelf ooit wel eens voor Walter kunnen zien stemmen.

CD&V bewijst hiermee een aantal zaken. Ten eerste dat ze ook zonder het kartel sterk staan. Meer nog: ze zouden het nu alleen beter doen dan toen ze in kartel naar de kiezer trokken. Ten tweede: de switch van de meerderheid met VLD, het "overtuigen" van VLD-ers om hen te vervoegen en zo een meerderheid zonder VLD te vormen wordt door de Affligemse kiezer niet bestraft.

De CD&V mag dan wel in goeie doen zijn maar slaagt er vooralsnog niet in om zo groot te worden dat ze "incontournable" is. Ik kan dan ook vermoeden dat ze uitkijken naar de scores van de andere partijen in deze poll.

Die volgen hier de komende weken.

http://affligem.cdenv.be/