vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

23/05/2014 - 35 vragen aan de 5 Affligemse kandidaten - deel 5

27. Er moet minder Europees geld naar landbouw gaan. Akkoord of niet?

Piet: Groen pleit voor een resoluut ander landbouwbeleid (momenteel ontvangen Europees 20% van de landbouwbedrijven 80% van de subsidies) : kwaliteit primeert op kwantiteit, investeren in kleinschaligheid en duurzaamheid, aan banden leggen van de GGO's (Genetisch Gemodificeerde gewassen versterken de macht van de agrochemische concerns en bedreigen hierdoor de agro-diversiteit en de soevereiniteit van de boeren, een sociaal en klimaatvriendelijk landbouw- en voedselbeleid, internationale fair-trade ...
Jill & Tim: Akkoord, Europa zou nog meer moeten inzetten op innovatie en wetenschap, want hier kan Europa toch nog een rol blijven spelen in onze mondiale economie.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

28. Moet Turkije lid kunnen worden van de EU?

Piet: Ja, voor toetreding van Turkije en de landen van de Westelijke Balkan zodra zij aan de toetredingsvoorwaarden (onder meer democratisering en mensenrechten). Voor Turkije wordt een vredevolle oplossing voor de Koerdische bevolking gevraagd en voor het Cypriotische vraagstuk.
Jill & Tim: Voor ons kan men enkel lid worden van de Europese Unie als men het Europese democratische gedachtengoed en onze morele waarden respecteert. Vandaag doet Turkije dit nog steeds niet!
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

29. Moeten we meer migranten toelaten van buiten de EU?

Piet: Ook hier genuanceerd, want een dossier met veel aspecten (asiel, arbeidsmigratie, gezinshereniging...) dat in deze geglobaliseerde wereld niet gebaat is met een populistisch antwoord. Belangrijk zijn duidelijke regels en procedures, rekening houdend met rechtszekerheid en mensenrechten. Arbeidsmigratie (1/5 van de totale migratie) belandt dikwijls in het grijze of zwarte circuit. Het programma van Groen spreekt over een getrapte aanpak : de eerste trap is aanspreken van eigen arbeidsreserves, twee de intra-Europese arbeidsmobiliteit en drie het aanspreken van arbeidsmigranten buiten de EU. Deze aanpak moet een beter integratie bewerkstelligen tussen arbeidsmigratiebeleid en arbeidsmarktbeleid.
Jill & Tim: Voor ons is economische immigratie enkel bespreekbaar voor knelpuntberoepen. De deur volledig dicht houden zou voor onze economie op termijn nefast zijn.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne
 

23/05/2014 - 35 vragen aan de 5 Affligemse kandidaten - deel 6

30. Mag een ambtenaar een hoofddoek dragen?

Piet: ja
Jill & Tim: Neen een ambtenaar moet steeds neutraal zijn in de uitoefening van zijn ambt. Geloof is iets dat tot de private sfeer hoort.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

31. Moet de overheid haar aandelen in Belgacom verkopen?

Piet: neen
Jill & Tim: Ja, een overheid moet geen aandeelhouder zijn in geprivatiseerde ondernemingen.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

32. Is het een goed idee om te investeren in de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen?

Piet: Grote aarzeling voor deze investering. Kan enkel in kader van een takenverdeling en samenwerking tussen de Europese landen (en er is momenteel geen tekort aan Europese jachtbommenwerpers). Er zijn beperkte financiële middelen en ook andere onderdelen (onder meer mijnenjagers en fregatten) zijn noodzakelijk aan vervanging toe.
Jill & Tim: Voor ons zou er wat defensie betreft nog meer samenwerking moeten zijn op Europees niveau. Maar uitsluiten dat er nooit investeringen dienen te gebeuren op het budget defensie is niet realistisch.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

33. Moet softdrugs gelegaliseerd worden?

Piet: De richting inslaan van de criminalisering is niet aangewezen. Sofdrugs kadert in een totaal verslavingsbeleid (zie ook tabak, alcohol, overdadig medicijngebruik). Informatie en duiding van de gevaren zijn belangrijk. Klemtoon op begeleiding en hulpverlening.
Jill & Tim: Neen, wat zou hiervan de meerwaarde zijn voor onze maatschappij.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

34. Moet een veroordeelde moet zijn volledige straf uitzitten?
Piet: Groen stelt geen verstrenging voor van de huidige wetgeving. Wel voor een betere justitiële werking (hervorming en modernisering), rechtsstatuut van het slachtoffer, oplossingen voor de gerechterlijke achterstand en overbevolking van de gevangenissen, efficiënte aanpak van jeugdcriminaliteit ...
Jill & Tim: Dit is een vraag die een genuanceerd antwoord vraagt en geen populistisch betoog. Natuurlijk zijn er criminelen die we voor altijd uit onze maatschappij willen verwijderen. Aan de andere kant moet ons strafrecht ook een zekere re-integratie van de veroordeelde op termijn beogen.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne

35. Freedom of speech. Iedereen mag zeggen wat hij wil, ook al zijn sommigen daardoor beledigd. Akkoord of niet?

Piet: De vrije meningsuiting is essentiëel. Als men over de schreef gaat (racisme, antisemitisme) is bestraffing wenselijk. Daar verricht het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismbestrijding goed werk. Groen vindt echter een andere klemtoon even belangrijk : een warme en solidaire samenleving. Mensen en groepen leven niet naast mekaar, worden niet tegen mekaar opgezet maar bouwen samen aan een beter samenleven. Middenveld en actieve burgerinitiatieven spelen daarin een onvervangbare rol.
Jill & Tim: Vrijheid is onbegrensd voor zover ze de vrijheid van een ander niet gaan inperken. Dus voor ons dit zeer duidelijk de freedom of speech is een essentieel gegeven voor onze democratie, maar het kan niet zijn dat men hierdoor op de vrijheid van iemand anders gaat inharken. Er moet een fundamenteel respect blijven voor de andere.
Walter: besliste om geen antwoord op deze vraag te geven
Guy: liet weten dat individuele kandidaten op verzoek van NVA nationaal geen eigen standpunten gebruiken in de campagne