vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

08/07/2009 - Resultaten Politieke Poll in Affligem: de N-VA

Tijdens de maanden april en mei liet ik een poll uitvoeren in Affligem. Via de telefoon kregen 200 kiezers deze vraag: "Indien het nu gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn, voor welke partij zou u dan stemmen?". (28% van de ondervraagden had overigens geen idee, wat meteen aangeeft dat er met een campagne veel, zoniet alles kan bijgestuurd worden.) Daarna mochten ze reageren op de namen van de kopmannen van elke fractie uit de gemeenteraad. Per naam konden ze kiezen uit "ja, daar zou ik op stemmen", "neen, daar stem ik zeker niet op", "misschien stem ik daar wel voor" en "wie? die ken ik niet." De komende weken overloop ik hier de resultaten van die poll, a rato van 1 partij per keer.

We beginnen de reeks met de grote winnaar van de recente Vlaamse verkiezingen, de N-VA.

Die haalt in de poll bij 200 willekeurig gekozen kiezers 7% van de stemmen.

Wat betekent die 7% nu voor de N-VA, in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006? Gezien N-VA toen niet apart op de kiesbrief stond en in kartel met CD&V, SPA en Groen samen 36,38% behaalde, is er wat cijferwerk aan te pas gekomen om uit die score eerst de 28% onbeslisten van onze poll te zuiveren en dan de opsplitsing te maken per partij van het kartel. Voor de N-VA komen we dan uit op een score van 6,33% in 2006.

De N-VA zou volgens mijn poll met 7% dus een bescheiden winst boeken, mocht ze nu in Affligem op eigen kracht naar de kiezer gaan.

Kopman van N-VA in Affligem is Guy Utterprot. Toen zijn naam aan de 200 kiezers werd voorgelegd, wist 71% onder hen niet wie hij was. 14% kent hem wel, maar wil niet voor hem stemmen. 6% kent Guy wel en zou zeker het bolletje achter zijn naam kleuren. Da's een mooie score maar er is nog meer goed nieuws voor Guy: 9% van de kiezers overweegt voor hem te stemmen. Guy kan electoraal dus nog groeien.

N-VA is in Affligem deel van de meerderheid en drager van een sterke merknaam. De grote doorbraak zou er echter in Affligem niet inzitten. Waaraan dat ligt is niet zeker. Feit is dat N-VA in Affligem zware concurrentie heeft van andere erfgenamen van de destijds sterke VU, die intussen op andere lijsten terechtgekomen zijn. Daarnaast kampt N-VA toch wel wat met gebrek aan jonge en bekende "gezichten". Haar bevoorrechte relatie met CD&V levert schijnbaar geen voor- of nadeel op.
http://affligem.n-va.be/
 

29/06/2009 - Hoofddoeken en het recht op religie en vrije meningsuiting

Het is tegenwoordig weer van dattum: de moslima’s gaan weer te keer tegen het verbod om op school een hoofddoek te dragen. Een verbod, kortom, zoals dat ook in bijvoorbeeld Turkije gebruikelijk is.

Ik begrijp die aanhoudende controverse rond het dragen van de hoofddoek in de klas niet. Ik zie namelijk geen verschil met andere hoofddeksels zoals daar zijn: een bolhoed, een kloeke Stetson ter grootte van Vaticaanstad of een purperen rasta-pruik, drie hoofddeksels die in het modale klaslokaal ook niet licht zullen worden getolereerd.

Onderwijs wordt nu eenmaal blootshoofds genoten, dat hebben we lang geleden afgesproken. En kom alstublieft niet aanzetten met het argument dat hier de vrijheid van godsdienst in het gedrang komt. Waar haalt men eigenlijk het idee vandaan dat God, Allah, Boedha, Krishna, Groucho Marx (vul aub zelf uw opperwezen naar keuze in) zo hevig in des mensens kruin is geïnteresseerd? Het is een beetje hoovaardig te denken dat uw favoriet opperwezen, tussen het managen van het heelal in, nog de tijd heeft om zich druk te maken over uw onbedekte scalp. De Schepper als overbezorgde bomma: "En doet uw muts aan, het is koud in de kosmos!"

En vanwaar komt eigenlijk die op oude, versleten gedachten gebaseerde eerbied voor iemands religieuze overtuiging? Het is immers mààr een overtuiging. Het spreekt voor zich dat iedereen het recht heeft om te geloven in een hoop (on)zin naar eigen keuze. Maar waarom is iemand die gelooft in ontvoeringen door buitenaardse wezens die allerlei medische onderzoeken op de ontvoerde aardbewoners uitvoeren een labiele idioot die dringend moet worden nagekeken en is iemand die gelooft dat een man met een baard je een overvloed aan gewillige maagden bezorgt als je jezelf laat ontploffen een godvruchtig persoon wiens overtuiging moet gerespecteerd worden? De ene denkt dat het geheim van het heelal zich wel eens in zijn reet zou kunnen bevinden. Want zie: technologisch heel geavanceerde aliens die het universum doorkruisen ontvoeren mensen om ze een rectaal onderzoek te geven! De andere is ervan overtuigd dat de wereld amper 23.000 jaar oud is en dat een almachtig wezen dinosauriërsbotten in de grond heeft gestopt om het geloof te testen van de, euh...gelovigen.

Waarom moeten wij eigenlijk de hoofddoek “respecteren”? Ik, als Marxist, bid alle dagen tot de heilige Groucho Marx maar als ik morgen met viltstift zo'n enorme Groucho-snor op mijn gezicht teken zoals mijn heiland er een had en ik eis van mijn medeburgers “respect” daarvoor, dan zal het niet lang duren of iemand belt terstond de witjassen. Er is maar één weg om al die uit de periferie van de condition humaine ontsproten waanideeën en onnozele middeleeuwse overtuigingen een krachtig halt toe te roepen: onderwijs.

En dat zal, zoals gezegd, blootshoofds genoten worden. (naar pdw)
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/g/groucho_marx.html