vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

27/06/2009 - Hoe zou het nog met de wielerpiste zijn?

Hoe zou het nog met die wielerpiste zijn, die de meerderheid wil bouwen?

Laat me eerst uw geheugen wat opfrissen: LDD levert hier in Affligem momenteel 2 schepenen (bij de verkiezingen verkozen voor VLD), het gevolg van de koehandel die nodig was om deze meerderheid te been te brengen. Beide schepenen zijn echter eind volgend jaar schepen af. Met die datum stilaan in het visier, besefte LDD dat het in 2012, bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, toch iéts moest kunnen voorleggen als verwezenlijking. De bekendste kop van LDD in Affligem is tot nader order nog altijd schepen Willy Teirlinck. Aan hem werd kennelijk de taak toevertrouwd LDD met een realisatie op de kaart te zetten. Een project waarmee LDD tegemoetkomt aan een nood in de gemeente. En waarmee kwam de voormalige prof renner op de proppen? Inderdaad: een wielerpiste.

De andere partijen van de meerderheid, CD&V op kop, moest eens slikken toen ze ’t hoorden: "Een wielerpiste? Hebben we dat nu echt nodig? Wat gaan de mensen er van denken als we dààr geld in pompen? We hebben nu al niet genoeg in kas om die nieuwe bibliotheek te bouwen zoals we beloofd hadden en daarnaast ook nog eens een nieuw rustoord. En dàt was toch het speerpunt van onze campagne?"

Nu is LDD in Affligem niet bepaald trouw aan het programma van LDD nationaal (hun stemgedrag in de gemeenteraad bewijst dat geregeld) maar deze keer bakken ze het wel erg bruin. In plaats van de overheid te ontvetten en de subsidies terug te draaien zoals hun programma voorstaat, steunt dit megalomane wielerpiste-project op enerzijds investeringen van de overheid (de gemeente Affligem geeft een volledig uitgerust voetbalveld op, betaalt het ontwerp en de realisaties en draait na de oplevering op voor onderhoud en personeelskosten) en anderzijds op subsidies (een aantal gemeentes zou meestappen in het project en geld ophoesten, net als de provincie Vlaams Brabant, waar men (dixit LDD schepen Teirlinck) van oordeel is dat we in de provincie best nog een extra wielerpiste zouden kunnen gebruiken).

Maar dat is niet het enige dat me in dit dossier het voorhoofd doet fronsen. Immers, het loopt zelfs met de subsidies en de investeringen van Affligem al flink mis.

Eerst de subsidies: daar is voorlopig nog niets definitief toegezegd. De provincie wacht nog af en zou “mogelijk” (sic) tot 150.000 euro willen subsidiëren. De oproep aan de buurgemeentes leverde buiten belofte van Ternat en Roosdaal om daar eens over te praten, tot op heden nog nougabollen op. Verder dan wat brieven, telefoontjes en een gezellige lunch (op kosten van de gemeente waarschijnlijk) in restaurant “Mie Katoen” staat LDD dus nog niet. Maar het wordt nog erger ...

De investeringen van Affligem zelf swingen nu al stevig uit de pan, nog voor we goed en wel vertrokken zijn. Ondanks de budgettaire crisis waarin de meerderheid ons met een sneltreinvaart heeft ingestort, wilde men nog eens 25.000 euro van uw geld (ja, dat van u – belastingsgeld nietwaar) ophoesten om een studie te maken over dit Affligems equivalent van de Inga-stuwdammen in de Kongo.

En toen werd het stil. Heel stil. Meer dan een maand lang hoorden we niets meer van dit project. Het was dat soort stilte dat in normale omstandigheden betekent dat men iets stil wil houden. En ’t waren normale omstandigheden, zo bleek toen ik tijdens de gemeenteraad vroeg hoe het nu zat met die aanbestedingen.

Bleek dat er 2 bedrijven een prijs hadden ingediend volgens het lastenboek dat de gemeente had opgesteld. Schepen Teirlinck en zijn collega Geeraerts mompelden wat verlegen door mekaar en weigerden te vertellen wat de prijzen waren die binnengelopen waren. Geeraerts probeerde nog met “ik mag dat nu nog niet zeggen omwille van de procedure” maar dat was natuurlijk gezever.

Ik heb het dossier dan maar zelf eens ingekeken en de vond al snel waarover men ’t liever niet wilde hebben. De studies, waarvoor we 25.000 euro zouden ophoesten, gaan ons tussen de 45.000 en de 66000 euro kosten! En dan is er nog geen spade in de grond gestoken of een steen op een andere gemetseld. De wielerpiste is dus nu al, voor er nog maar één euro inkomsten is toegezegd, meer dan verdubbeld in kostprijs. Dat belooft, vooral wetende dat we eigenlijk al de oorspronkelijke 25.000 euro niet in kas hadden.

Dit dossier rammelde van bij ’t concept, ging nadien nog wat bergaf en verzuipt nu in onkunde en oplopende kosten.

Voor de rest: een prachtig dossier om mee uit te pakken ...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barrages_d%27Inga
 

25/06/2009 - Agenda gemeenteraad 30 juni

De gemeenteraadsleden van Affligem verzamelen een laatste keer voor de zomervakantie en dat op
dinsdag 30 juni 2009 om 20.00 uur. Hieronder de agenda, met het venijn in de staart.
Punt 14 werd in extremis toegevoegd door de voorzitter van de raad, een hoogst ongewone manier van werken die enige argwaan oproept.

Openbare zitting

PUNT 1 : mededelingen

PUNT 2 : mededelingen door de burgemeester inzake zijn politionele bevoegdheden

PUNT 3 : bekrachtigingen besluiten van de burgemeester houdende tijdelijke verkeersmaatregelen

PUNT 4 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de Eugeen Bosteelsstraat – verboden te parkeren ter hoogte van woning nr. 12

PUNT 5 : vaststellen van de jaarrekening – dienstjaar 2008

PUNT 6 : vaststellen van de nieuwe personeelsformatie

PUNT 7 : vaststellen van de aanwervingsvoorwaarden van voltijds jeugdconsulent in statutair verband

PUNT 8 : wijze en voorwaarden herstellen verschillende wegen

PUNT 9 : herinrichting gewestweg N9 – Brusselbaan – goedkeuring deelontwerp ten laste van de gemeente Affligem

PUNT 10 : Toerisme Vlaams-Brabant vzw – aanduiding vertegenwoordiger in de algemene vergadering

PUNT 11 : Toerisme Brabantse Kouters vzw – aanduiding vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de raad van bestuur

PUNT 12 : vergoedingen monitoren speelpleinwerking 2009

PUNT 13 : wijziging raad van beheer gemeentelijke sporthal

Punt 14 : aanpassing samenwerkingsovereenkomst met Vlaamse Gewest, nv Aquafin en de Tmvw voor de herinrichting gewestweg N9 Brusselbaan.