vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

05/05/2009 - Uw geld en wat daar zoal mee gebeurt (4)

De meerderheidspartijen van de Affligemse gemeenteraad (CD&V, N-VA, Visie, OLA, LDD) keurden in december het budget (de begroting) van 2009 goed. Heel dat budget aframmelen zou wat dwaas zijn maar een aantal weetjes serveer ik u met plezier in een reeks van een paar stukjes. Hapklare brokjes feiten en cijfers. Aan u om er het uwe van te denken.

In de vijver van de pastorij van Hekelgem zit vis. Veel vis. Rond die vijver zitten dikwijls vissers. Véél vissers. Eén en ander maakt dat het vissenbestand aan de Hekelgemse pastorij jaarlijks flinke klappen krijgt maar dat is naar men me vertelt geheel normaal. Daarom koopt Affligem jaarlijks een paar vaten vis. Levende vis die dus in vaten wordt aangevoerd en in die vijver wordt gekapt. Uitgezet, is het juiste woord, denk ik. Dat kostte ons in 2007 evenveel als we dit jaar willen uitgeven aan vis: amper € 2.000.

Dat kan een paar dingen betekenen: ofwel is de aanvoer van levende vis zowat het enige dat de afgelopen jaren niet duurder is geworden, ofwel wordt er minder vis gevangen (maar dat denk ik niet; er zit volgens mij minder vis in die vijver dan er vissers rondzitten) ofwel hebben de vissers tegenwoordig minder tegoed van de meerderheid. Vooral dat laatste zou jammer zijn. Vissers zijn dan wel stillekes als ze hun sport uitoefenen, ze verzamelen zich in de natuur rond vijvers en niet in stadia maar ze zijn wél met veel in Affligem.

De vissport afdoen met een habbekrats is dus jammer en niet geheel verantwoord. Om één en ander in een juist perspectief te plaatsen: in 2009 zal Affligem € 10.000 meer uitgeven aan het onderhoud van sportvelden; € 25.000 in totaal. Daarmee kan je vast meer vis kopen dan er in de vijver kan, maar toch ...

Zijn we dan wel goed bezig, vraag ik me af ? En is dat wel goed bestuur ?
 

04/05/2009 - Agenda gemeenteraad 12 mei

Op dinsdag 12 mei om 20u vergadert de gemeenteraad opnieuw. Dit is de voorlopige agenda, waaraan eventueel nog punten kunnen worden toegevoegd door individuele raadsleden.

Openbare zitting
PUNT 1 : mededelingen door de burgemeester inzake zijn politionele bevoegdheden
PUNT 2 : bekrachtigingen besluiten van de burgemeester met betrekking tot tijdelijke verkeermaatregelen
PUNT 3 : ontslag uit de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de RSZPPO en toetreding
tot de Vzw Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen – akkoord
PUNT 4 : eindafrekening heraanleg voetweg nr. 51 in de deelgemeente Hekelgem
PUNT 5 : eindafrekening asfalteringswerken Steenpoelweg
PUNT 6 : eindafrekening asfalteringswerken in de Oudebaan/deel
PUNT 7 : eindafrekening asfalteringswerken wijk Bellekouter en Ternatsestraat
PUNT 8 : onderhandse verkoop van een grondoverschotten aan de Bellestraat – Affligem
1ste afdeling – sectie D – deel van nr. 302/2 – loten 1,2,3 en 4
PUNT 9 : onderhandse verkoop van een grondoverschot aan de Bellestraat – Affllgem 1ste
afdeling – sectie D – deel van nr. 302/2 – lot 5
PUNT 10 : aanleg bufferbekken in de Vogelzangstraat – definitieve goedkeuring onteigeningsplan en onteigeningstabel
PUNT 11 : aanleg parking aan voetbalterrein “De Leeuwkens” – definitieve goedkeuring onteigeningsplan en onteigeningstabel
PUNT 12 : uitbreiding gemeentelijke site “Bellekouter” – definitieve goedkeuring onteigeningsplan en onteigeningstabel
PUNT 13 : samenwerkingsovereenkomst met Vlaamse Gewest, nv. Aquafin en de Tmvw voor de herinrichting gewestweg N9 – Brusselbaan
PUNT 14 : rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel – wijziging.