vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

10/04/2009 - agenda gemeenteraad 21 april

Op dinsdag 21 april 2009 om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad. Dit zijn de punten die de meerderheid wil bespreken. Die van mij worden deze week nog toegevoegd.

Openbare zitting
PUNT 1 : mededelingen
PUNT 2 : mededelingen door de burgemeester inzake zijn politionele bevoegdheden
PUNT 3 : bekrachtigingen besluiten van de burgemeester houdende tijdelijke verkeersmaatregelen
PUNT 4 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot Bellestraat –
doodlopend gedeelte recht tegenover Geertruidebaan
PUNT 5 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot
Geertruidebaan
PUNT 6 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot Mazitsstraat
PUNT 7 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot Bremtstraat
– parkeerverbod
PUNT 8 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot Boekhoutstraat – parkeerplaats minder-validen
PUNT 9 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot Guchtveld - gedeelte tussen de Guchtweg en de Kruisstraat
PUNT 10 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot Guchtweg
PUNT 11 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Leenweg - gedeelte tussen de Guchtweg en de Brusselbaan
PUNT 12 : belasting op het ophalen van gewoon en grof huisvuil – dienstjaar 2009 – wijziging
PUNT 13 : contante belasting op de inzameling van het huishoudelijk restafval – aanslagjaren 2009-2010 – wijziging
PUNT 14 : vaststellen van het tarief met betrekking tot de verkoop van pmd- en gft-zakken – dienstjaren 2009-2010 – wijziging
PUNT 15 : kerkfabriek Sint-Michiel Hekelgem – meerjarenplan 2008-2013 – wijziging – goedkeuring
PUNT 16 : kerkfabriek Sint-Michiel Hekelgem – budget 2009 – akteneming
PUNT 17 : ondergronds brengen van het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet in de Stationsstraat
PUNT 18 : ondergronds brengen van het openbaar verlichtingsnet in de Bellestraat ter hoogte van de fietsersbrug
PUNT 19 : goedkeuring gratis grondafstand met betrekking tot een verkavelingsaanvraag in de Potaardestraat
PUNT 20 : goedkeuring gratis grondafstand met betrekking tot een verkavelingsaanvraag in de Portugeesstraat
PUNT 21 : samenwerkingsovereenkomst met Vlaamse Gewest, nv. Aquafin en de Tmvw voor de herinrichting gewestweg N9 – Brusselbaan
PUNT 22 : wijziging statuten sportraad
PUNT 23 : toetreding tot de regionale VVV Toerisme Brabantse Kouters Vzw – bekrachtiging
collegebeslissing van 24 maart 2009
PUNT 24 : Tmvw – goedkeuring statutenwijziging
PUNT 25 : Haviland IGSV – goedkeuring agenda statutaire buitengewone algemene vergadering van 25 juni 2009
PUNT 26 : Haviland IGSV – aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de statutaire buitengewone algemene vergadering van 25 juni 2009
PUNT 27 : Affligem op weg naar FairTradeGemeente – resolutie ter ondersteuning van eerlijke wereldhandel
 

03/04/2009 - Aanpassingswerken Cultureel Centrum Bellekouter betaalbaar?

Het Cultureel Centrum aan de Bellekouter, zeg maar de zaal "Sanderus" in het baantje van het containerpark, is een zaal die druk gebruikt wordt door veel verenigingen van Affligem en daarbuiten. Onder het motto "alles kan beter", heeft de de meerderheid eind maart een blik ideeën opengetrokken en voorgelegd ter discussie aan de Raad van Beheer, waarin ook Leefbaar Affligem met Mark De Backer een vertegenwoordiger heeft.

Het plan dat besproken werd en dat -voor alle duidelijkheid- nog niet definitief is en opnieuw zal bekeken worden op een volgende vergadering, voor de zomer, bestaat uit twee grote luiken.

Enerzijds zou de keuken heringericht worden en dat na opmerkingen van gebruikers dat ze zeer slecht ingedeeld zou zijn om er het kookwerk te organiseren (de koude en warme keuken bevinden zich in dezelfde ruimte, wat voor voedingshygiëne gelijk staat aan vloeken in de kerk). Ook de keukentoestellen voldoen niet zodat alle traiteurs die er komen koken elders toestellen huren en die meebrengen.

Daarnaast zou de cafetaria van de zaal verdwijnen wegens toch te klein en daardoor quasi onbruikbaar. De toog zou opschuiven richting zaal en daar komen waar nu de gang is tussen het café en de zaal en uitgeven op precies de grote zaal.
Die toog zou dan middels een rolluik of of iets dergelijks kunnen afgesloten worden.

Over de onderhandelingen die gevoerd worden met de brouwerij ivm een nieuwe concessie bleef de schepen van cultuur vaag. Hij liet uitschijnen dat voornoemde werken mogelijk door de brouwerij zouden worden gefinancierd, of toch misschien de aanpassing van de toog. In ruil zou het drankverbruik van 80 naar minimum 100 hectoliter zou moeten stijgen.

Dat ze binnen de meerderheid niet sterk zijn in rekenen wisten we al en met deze redenering wordt dat nog maar eens bewezen. 100 hectoliter komt overeen met zo'n 192 liter op weekbasis. Da's wel héél weinig, me dunkt. De kans dat een brouwerij daarvoor uit zijn kot komt dus ook. Wat meteen een verklaring kan zijn voor de wollige vaagheid van de schepen over de financiering van zijn plannen.

Tiens ... heb ik nu geen déjà vu ?