vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

27/03/2009 - Leefbaar Affligem lanceert voorstel voor beter georganiseerde kinderopvang

Chris Troch, mijn collega-gemeenteraadslid voor Leefbaar Affligem, informeerde laatst op de de gemeenteraad al eens naar de stand van zaken omtrent de werking van de kinderopvang in de scholen, nadat verschillende klachten van de ouders hem aan de oren waren gekomen: "Ouders met kinderen in Affligemse scholen zijn kennelijk maar matig tot niet tevreden over de manier van werken van Breugelkind, de vzw die er instaat voor de voor- en naschoolse opvang. Voor alle duidelijkheid: deze scholen zijn géén gemeentescholen meer; toch blijft de gemeente Affligem betrokken partij doordat ze instaat voor een deel van de financiering van deze voor- en naschoolse opvang. Het was ten andere het gemeentebestuur zelf dat is komen aanzetten met Breugelkind als partner voor de opvang."

Het probleem situeert zich op twee vlakken: de ouders die gebruik maken van de diensten van Breugelkind zijn niet tevreden over de manier waarop hun rekeningen worden gemaakt én ze zijn niet tevreden op de manier waarop met hun klachten hieromtrent wordt omgegaan.

Chris Troch: "De kost voor de buitenschoolse opvang van de kinderen is 0.75 euro per half uur en om de twee weken wordt een totaal opgemaakt dat door de ouders dient betaald te worden. Wat zoveel ouders nu boos maakt is de manier waarop die berekening van de facturen gebeurt. Wanneer je je kind gaat halen en je doet dat binnen de 30 minuten na het stoppen van de lessen, dan betaal je 0.75 euro. Je moet echter betalen per begonnen half uur en dat vinden we bij Leefbaar Affligem bijzonder onrechtvaardig. Iemand die 29 minuten na het stoppen der lessen binnenwandelt betaalt dus de helft van iemand die zijn kind 31 minuten na het stoppen van de lessen komt ophalen. Immers, na minuut 30 begint een nieuw half uur. Dat is het principe dat ook de gsm operatoren destijds gebruikten: iedere begonnen minuut moest je toen ook volledig betalen. Tot Europa tussenbeide kwam en dat veroordeelde als onterecht. Sindsdien wordt er voor een gsm-gesprek gerekend per gebelde seconde. En da's in feite het principe waar we met de kinderopvang ook naartoe willen. Je begrijpt dat het noteren van de aankomsttijd van veel ouders al tot een woordenwisseling heeft geleid."

Concreet stelt Leefbaar Affligem voor dat men bij Breugelkind nog steeds gewoon noteert wanneer de kinderen zijn opgehaald, maar dat na twee weken enkel rekening wordt gehouden met het totaal van alle minuten en niet het totaal van "begonnen halve uren". Dat gaat heel wat schelen.

Een voorbeeld toont aan hoe ons voorstel rechtvaardiger is. Stel, je komt je kind dagelijks ophalen, 35 minuten na het stoppen der lessen. Na 20 dagen (of één maand) zou je in het huidige systeem 30 euro betalen. Immers: 20 (dagen) x 2 (halve uren die volledig worden aangerekend) x 0.75 euro per half uur = 30 euro. Met het systeem dat wij voorstellen kom je op amper 17.50 euro. Immers: 35 minuten x 20 (dagen) = 700 minuten = 11.67 uur x 1.50 euro voor een uur.

Het lijkt een ingewikkelde berekening, maar in feite is wat wij voorstellen véél eenvoudiger, véél goedkoper voor de ouders maar vooral veel rechtvaardiger. Ons systeem zou ook veel minder conflicten veroorzaken. In ons systeem is het immers niet zo heel belangrijk of je nu 29 of 32 minuten na het stoppen der lessen binnengewandeld bent. In het huidige systeem wel, want het kan je rekening met 100% doen toenemen.

Een tweede probleem dat Chris Troch opmerkte is de manier waarop met de opmerkingen van de ouders wordt omgegaan. Er zit véél te veel tijd tussen de overlegmomenten van organisatie en gebruikers van dit systeem. Zo kon de meerderheid in Affligem, hoewel ze aanwezig was bij de laatste overlegvergadering, eigenlijk geen concreet antwoord geven op de vragen van Troch tijdens de gemeenteraad: "Ik heb geen andere keuze dan de zaak verder op te volgen, te overleggen met de gebruikers van dit systeem en te zien of de zaak evolueert. Indien niet, dan zal ik niet aarzelen het op de volgende gemeenteraad opnieuw op de agenda te plaatsen.
 

26/03/2009 - Slaap gerust, Affligem en omgeving is misdaad-vrij!

Onlangs reed ik in een heuse terreinwagen met groene garagisten-nummerplaat. Géén suv die al problemen krijgt als er eens bladeren op de oprit liggen maar een échte jeep die het zware werk in pakweg de woestijn of het bos aankan. Ik reed met die wagen omdat mijn auto binnen was in de garage voor een kleine herstelling en ik intussen toch érgens mee moest rijden om de boodschappen te doen. Een uurtje later was ik al op de terugweg om mijn wagen weer op te halen en stond ik aan te schuiven voor de lichten toen achter me een "zwaantje" opdook. Een politieagent, met andere woorden, op zo'n motor en met een fluo-oranje helm op het hoofd. Ik zag hoe hij naar de wagen keek en me vervolgens aan kant deed gaan voor iets meer dan een babbel. Al een stuk kleiner nu hij niet meer op zijn motor zat en voorzien van het soort snor dat vroeger enkel voor goed opgeleide en beleefde rijkswachters voorbehouden was, wandelde hij naar mijn tijdelijk vervoersmiddel en vroeg me of dit mijn auto was. Waarop ik, goedmenend burger als ik ben, negatief antwoordde. De wagen was van de garage. Ahà, riep hij net niet triomfantelijk uit, waarop hij de zaak wilde afmaken met de vraag of ik dan een vennoot van de garage was. Ook hier zag ik geen reden om te liegen; ik was enkel klant bij de garage. Zijn lach werd nog groter bij deze bekentenis en hij vertelde me dat ik dan niét met groene garagistenplaten mocht rijden. Ik was, met andere woorden, in overtreding. Nu had snorremans pech. Ik ben namelijk ietwat meer op de hoogte van de wetgeving rond nummerplaten dan Jan Modaal, waardoor ik hem van repliek kon dienen. In 't geval dat je wagen in reparatie is, kan je als klant van de garage wél effe met zo'n groene nummerplaat rondrijden. De sinds de politiehervormingen meer dan goed betaalde arm der wet leek wat ineen te krimpen onder zijn grote helm en gooide dan zijn laatste wapen in de strijd, hét bewijs dat hij goed had opgelet in de les, toen het over de nummerplaten ging. Mijn verhaal klopte maar ik moest dan wel een document van de garagist bijhebben waarin dat bevestigd werd. Of het van woede of schaamte was, weet ik niet, maar toen ik hem breed glimlachend ook dàt document toonde, liep hij ietwat rood aan. De discussie werd gestaakt en Lul De Behanger wist niets anders meer te verzinnen dan dat de nummerplaat achteraan niet reglementair was opgehangen.
Dàt, antwoordde ik hem, was een zaak tussen hem en de eigenaar van de wagen en daar had ik dus niets mee te maken. Maar misschien wilde hij me volgen naar de garage en de zaak met de garagist bespreken?
Neen, laat maar, was het antwoord ... en weg reed meneer.
Wat heb ik nu onthouden uit deze zaak? Wel, dat heel onze streek niets anders dan een oase zijn van peis & vree moet zijn. Geen enkele onopgeloste inbraak, geen enkele gestolen auto of fiets meer geboekt, geen enkele zakkenroller of inbreker meer op pad en allicht heeft ook de laatste drugdealer zijn laatste zakje poeder over de haag gesmeten. Anders kan ik het me niet inbeelden dat een politieagent, die door de overheid (wij met z'n allen dus) goed betaald wordt, een speciale opleiding kreeg om met een vuurwapen rond te lopen en met een zware motorfiets rond te rijden, een kwartier van zijn tijd uittrekt om een nagelnieuwe terreinwagen met groene nummerplaat op ongeveer 500 meter van een toch vrij gekende garage aan te houden om in discussie te gaan met de chauffeur over de wetgeving rond garagistennummerplaten en het uiteindelijk houdt op een zwaar delict, namelijk dat de nummerplaat niet reglementair is opgehangen.
De zekerheid dat hij dan nog vervelender zou gaan doen dan hij al was, belette me om hem ter plekke te zeggen dat ik zijn gedrag een verspilling vond van politionele tijd en mankracht maar ik wens hem alsnog bij deze en gezien zijn beroep een flinke tros aambeien toe.
Dit soort gedrag verpest immers het imago dat de politie zijn legitimiteit geeft. Daarenboven is het een verspilling van tijd en geld van de politie en dat is onaanvaardbaar gezien de hoge aantallen inbraken en andere criminele toestanden en het excuus dat er niet genoeg politieagenten zouden zijn.
Ik wéét dat de meeste politiemensen niét zo zijn en daarom hoop ik dat alvast zij dit lezen. Al was het maar opdat ze hun collega's die zich wel graag met dit soort gezever bezighouden ipv écht te werken, op de vingers zouden tikken. Of in 't geval van dat ene zwaantje: op de aambeien.