vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

11/03/2009 - Kopstukken Affligemse schepencollege overtreden de wet!

Ook in 2008 publiceerde het Belgische Staatsblad de lijst met mandaten, ambten en beroepen van politici, alsook hun vermogensaangifte. Met dat laatste hebben we (terecht) geen zaken, met de rest wel. Vandaar de publicatie in het Staatsblad, de manier waarop België zaken openbaar maakt.
Gezien de openbaarheid van deze gegevens, leek het me interessant om eens te gaan zien wie in onze gemeenteraad welke mandaten cumuleert en hoeveel men langs de kassa passeert. Onderstaand overzicht geeft enkel de politici die in 2007 in de gemeenteraad zaten. Van de rest, voormalige senator Annemie Vandecasteele of Vlaamse Parlementslid Dominique Guns bijvoorbeeld, heb ik dus niet opgenomen. Wat dan weer niet betekent dat ze niet in de lijst staan. Als de nieuwsgierigheid te groot wordt, moet je zelf maar op zoek gaan. Via de onderstaande link kan dat héél gemakkelijk.

Laten we beginnen, zoals het protocol dat vraagt, met de voorzitter van de gemeenteraad, Stijn Stassijns. Diens betaalde mandaten en beroepen waren in 2007 voorzitter gemeenteraad (is intussen schepen geworden) en bestuurder bij de intercommunale havicrem, daarnaast bediende bij Internationale Nederlanden Groep, beter bekend als de bank ING. Onbetaalde mandaten: geen.

Staat ook in dit overzicht wegens nog actief als waarnemend burgemeester tot maart 2007: Leo Guns. De man was toen al gepensioneerd, dus een beroep vinden we niet terug. De betaalde mandaten waren deze: burgemeester (tot maart 2007), bestuurder bij Ethias en gemeenschapscommissaris bij de kleine landeigendommen VHM. Leo deed ook onbetaald werk als voorzitter van de politiezone TARL (tot maart 2007), voorzitter VLD Vlaams Brabant en bestuurder VLD Affligem.

Walter De Donder gaf amper 1 mandaat en 1 beroep door: schepen in Affligem en zaakvoerder van bvba cartouche. Geheel pro bono werkt hij zich daarnaast nog uit de naad als voorzitter van de raad van bestuur van de cultuurzaal te Affligem.

Een heel kort lijstje, dat kan wijzen op een algehele toewijding aan hun taak als schepen, vinden we bij Rik Verhavert en Willy Teirlinck. Volgens hun eigen mededeling hebben ze enkel hun inkomen als schepen te Affligem. Of dat 100% waar is, is natuurlijk een andere zaak.

Een onverwachte stille cumulard is dan weer Wiske Bosteels. Die passeert aan de kassa als schepen, bestuurder van Intergem, lid van het regionaal comité van Intergem en als leraar. Onbetaald werken deed ze in 2007 niet.

Paul Geeraerts vermeldt op zijn lijstje van beroepen en mandaten dat hij schepen is in Affligem, tot april 2007 bestuurder bij Haviland, tot eind 2007 bestuurder bij Ethias en daarnaast ook nog eens bestuurder bij Aquario en lid van de directie van de TMVW. Paul klust ook gratis bij als bestuurder van twee vzw's: Okaaihof en CDA. Daarmee is hij waarschijnlijk de grootste cumulard van de Affligemse gemeenteraad.

Ik zeg wel degelijk "waarschijnlijk" want twee leden van het schepencollege hebben de wet flagrant overtreden en dienden doelbewust geen lijst mee. Het zijn nochtans niet de minsten: zowel de voorzitter van het Affligemse OCMW, Els Van Nieuwenhove, als de burgemeester Yvan T'Kint, overtraden hier duidelijk de wet.

Waarom ze de wet niet respecteerden weet ik niet, maar volgens mij kan het in alle geval deontologisch niet. Of hun collega's in de meerderheid hiervan op de hoogte waren, weet ik ook niet, maar sinds ik hen daar op de gemeenteraad van op de hoogte bracht, is dat alvast geregeld.

De burgemeester beweerde ter zitting overigens dat het om een misverstand ging en dat alles besproken werd met de griffie en hij garantie had gekregen dat hij niet vervolgd zou worden. Gezien schepen Van Nieuwenhove niet aanwezig was, kon ik haar argumentatie niet vernemen. De vraag zal haar gesteld worden, een antwoord is me beloofd voor volgende gemeenteraad. Misschien krijg ik dan ook te horen wat de meerderheid zelf hiervan denkt.
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2008/08/14_1.pdf#Page2
 

04/03/2009 - Financieel fiasco in de maak!

Ergens begin dit jaar kreeg de pers naar goede gewoonte alweer de primeur van schepen van cultuur De Donder dat er een nieuwe bibliotheek zou komen. Dat het dossier nog naar de gemeenteraad moest, was voor deze democraat (respéct, was dat geen verkiezingsslogan van hem?) van geen belang. Bon, een mens neemt daar acte van ...
Vorige maand dan, kwam het dossier voor de bibliotheek eindelijk naar de gemeenteraad. Nadat Walter herhaald had wat hij al aan de kranten had gemeld, kreeg ik de eindelijk de kans eens te polsen naar hoe concreet die plannen nu wel waren.
Walter mag me dan wel 4 keer onderbroken hebben voor de voorzitter van de gemeenteraad tussenkwam en hem vroeg me te laten uitspreken zoals ik dat met hem had gedaan (respect, nog eens), ik kreeg uiteindelijk wel een goed idee van de stand van zaken.
Die komt hier op neer: er is nog geen bouwvergunning afgeleverd, daar heeft Walter enkel een mondelinge toezegging over en het nieuwe gebouw zal volgens de normen van de Vlaamse overheid amper groot genoeg en in feite zelfs nu al te klein zijn en houdt geen rekening met een groei van de bib.
Daarnaast is er de toch niet onbelangrijke financiële factor. Wat dat betreft liet ik Walter reageren op een nota die we bij de oppositie in handen hadden gekregen. Een nota van onze eigen financiële dienst maakt zwart op wit duidelijk dat als we met dit project doorgaan in deze vorm, dat er dan geen sprake meer kan zijn van een nieuw rustoord, toch de speerpunt van de verkiezingscampagne van CD&V in 2006. De nota, waar ik de hand op kon leggen, verwittigt voor niets minder dan een negatief saldo in 2013. En dan werd er nog geen rekening gehouden met de aanwervingstrein die de meerderheid op sporen heeft gezet en die op termijn ook handenvol geld zal kosten.

Nu is Walter er de man niet naar om zich door concrete en ernstige bezwaren te laten tegenhouden en dus duwde de meerderheid door. Hoe graag ik ook een nieuwe bibliotheek wil, ik heb, net als de rest van de oppositie, tegen gestemd. Ik wil niet meewerken aan een megalomaan prestigeproject waar nog niets van in orde is behalve de zekerheid dat het ons veel meer gaat kosten dan we in kas hebben. Dit kan beter en goedkoper.

CD&V en consoorten lopen als lemmingen naar de financiële afgrond en zullen de Affligemse belastingsbetaler meesleuren. Daar kan en wil ik niet aan meewerken.