vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

04/03/2009 - Mijn toegevoegd punt voor de gemeenteraad: vrijwilligers voor stembureau's

Gezien er binnenkort verkiezingen georganiseerd zullen worden voor het Vlaams en Europees parlement,
gezien dat betekent dat er weer flink wat mensen zullen ingezet moeten worden om de stembureau's te bemannen,
gezien dat voor vele betrokkenen zeer ongelegen komt en men voor deze belangrijke handelingen in een democratie er naar moet streven om met zoveel mogelijk gemotiveerde mensen te werken,
gezien er waarschijnlijk vrij veel mensen zijn die net grààg die dag zouden werken als lid van een stembureau,
leg ik volgend punt ter stemming voor:

Inzetten van vrijwilligers in de stembureau's voor de verkiezingen.

1) De gemeenteraad geeft de mogelijkheid aan geïnteresseerde vrijwilligers om zich te melden voor dienst in een stembureau bij de eerstkomende verkiezingen.
2) Kandidaten moeten kiesgerechtigde inwoners van Affligem zijn en hoeven verder aan geen andere voorwaarden te voldoen.
3) Met deze kandidaten zal gepoogd worden om de stembureau's te voorzien van alle nodige personeel gedurende de verkiezingsdag. Indien er onvoldoende vrijwilligers zijn, zal overgegaan worden tot aanduiding van extra mensen zoals dat voorheen altijd al gebeurde.
4) Aan de vrijwilligers zal een zelfde onkostenvergoeding betaald worden als aan de opgeroepenen; ze zullen op dezelfde manier verzekerd zijn die dag.
5) Dit besluit zal zo snel mogelijk kenbaar worden gemaakt aan de bevolking via de webstek van de gemeente en het gemeentelijk informatieblad.
 

04/03/2009 - Mijn toegevoegd punt op de gemeenteraad: herstel van de Veldekenslos

Al van in augustus 2008 vraag ik dat het wegdek van de Veldekenslos zou worden hersteld. Al van in september 2008 vraagt ook de technische dienst dat. Maar nog steeds weigert het schepencollege de werken te laten uitvoeren. Omdat ik dit zo stillekesaan spuugzat ben, ga ik voor de grove middelen en laat ik er over stemmen op de gemeenteraad. Eens zien wie het dan nog durft tegenhouden en waarom.
Meer achtergrond bij deze zaak, kan je op onderstaande link lezen, onderaan de pagina bij de tekst "wereldrecord nadenken over een evidente zaak".

Dit is de tekst zoals ik hem ga voorleggen aan de gemeenteraad :
Gezien alle zijstraten van Bleregem, op de Veldekenslos na, zijn voorzien van een nieuw wegdek,
gezien de werken van Aquafin, waarvoor de Veldekenslos werd gebruikt als toegangsweg, zijn afgelopen sedert maanden,
gezien de staat van het wegdek, dat al voor die werken verzakkingen vertoonde, intussen diepere verzakkingen kent alsook verschillende kuilen in het asfalt en gebroken wegboorden,
gezien de technische dienst op mijn verzoek de straat is komen bekijken en al in september 2008 het advies uitbracht om de herstelling van het straatje op te nemen in de planning van heraanleg van het wegdek van verschillende straten,
gezien de Veldekenslos de drukst bewoonde zijstraat van Bleregem is,
gezien de Veldekenslos ook veelvuldig gebruikt wordt door landbouwvoertuigen,
gezien de inwoners van de Veldekenlos destijds nog een verhaalbelasting hebben betaald voor de aanleg van de straat en ze bijgevold in feite medeeigenaar van die straat zijn, gezien ze net als iedereen belastingen betalen en dus recht hebben op een degelijk onderhoud,
gezien ik hier vorige maand al melding van maakte en er nog steeds geen reactie is gekomen,
stel ik voor dat de voltallige gemeenteraad ingrijpt.

Daarom leg ik het volgende punt voor ter stemming:

Affligem herstelt het wegdek van de Veldekenslos

1) Het herstel van het wegdek en de verzakkingen in de fundering van de Veldekenslos worden opgenomen in de planning van herstellingen aan straten in Affligem, zoals die opgemaakt wordt door de technische dienst.
2) Die planning zal geen uitstel dulden, langer dan 6 maanden na deze gemeenteraad en zo een nieuwe winter met slecht wegdek voorkomen.
http://www.tim.vu/nl/?pg=banaan