vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

03/03/2009 - Gelezen: Reizigers door de Grote oorlog

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd in Parijs een Belgische gevechtseenheid gevormd, het ACM – les Autos-Canons-Mitrailleuses, die opereerde met pantserauto’s. Dat was toen een heel nieuw wapen en een heel nieuwe manier van oorlog voeren. In de eerste dagen van WO1 bestonden er officieel immers nog geen pantsereenheden maar er zijn wel gevallen bekend van rijke, voornamelijk adelijke, officieren die hun eigen auto's van metalen platen lieten voorzien en zo in groepjes van twee of drie, soms in het gezelschap van cyclisten (soldaten per fiets) door de linies der oprukkende Duitse troepen reden om er verkenningsopdrachten uit te voeren en verwarring te stichten.

Eén zo'n patrouille waagde zich trouwens in september 1914 tot in Affligem, waar ze tegen de grens met Asse zwaar onder vuur kwam te liggen van de Duitse invallers.

De eenheid van de ACM was een eerste poging om met de ervaring van die eerste oorlogsdagen een heuse gevechtseenheid te vormen. Toen alles op punt stond en de hele pantsereenheid eindelijk klaar was voor actie, was de oorlog echter volledig vastgelopen in de modder van de loopgrachten en leek de rol van een mobiele gevechtseenheid al uitgespeeld voor ze echt begonnen was. Tot koning Albert I dit elitekorps aan de Russische tsaar aanbood om er te opereren aan het uitgestrekte Russisch-Oostenrijkse front dat veel beweeglijker was.

400 Belgische oorlogsvrijwilligers vertrokken daarop naar Rusland. Ze kregen er gevaarlijke gevechtssituaties en nadien de chaos van de Russische revolutie over zich heen én werden gedwongen tot een moeizame tocht huiswaarts alover Siberië, China en de VS.

Het boek is geschreven als een journalistiek verslag, eerder dan een puur geschiedkundig werk, wat het vlot leesbaar maakt. In snel tempo wisselen bronnen en getuigenisssen zich af. Ongewoon is daarbij de veel voorkomende en behoorlijk shockerende anti-semitische uitspraken van alle betrokkenen, een tegenwoordig meestal weggemoffeld bewijs dat Jodenhaat ook bij ons in het eerste deel van de vorige eeuw als heel normaal werd beschouwd.

Een leuke ontdekking tenslotte, is dat één van de 400 avonturiers de jonge Julien Lahaut was. Hij werd later bekend als voorman van de communistische partij die kort na de eedaflegging van koning Boudewijn werd vermoord omdat hij degene zou zijn geweest die "vive la république" had geroepen. Of Lahaut in Rusland zijn kommunistische sympathie heeft opgedaan, ga 'k niet verklappen. Dat mag de lezer zelf ontdekken.

Reizigers door de grote oorlog leest als een jongensboek en dat is een compliment!
 

02/03/2009 - Agenda gemeenteraad 10 maart

Op dinsdag 10 maart 2009 om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad. Hieronder de agenda:
Openbare zitting
PUNT 1 : onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling van een opvolger als titelvoerend gemeenteraadslid
PUNT 2 : mededelingen
PUNT 3 : mededelingen door de burgemeester inzake zijn politionele bevoegdheden
PUNT 4 : bekrachtigingen besluiten van de burgemeester met betrekking tot tijdelijke maatregelen
PUNT 5 : rekening van de kerkfabriek Sint-Michiel Hekelgem over het dienstjaar 2008
PUNT 6 : samenstelling van de veiligheidscel in het kader van het nood- en interventieplan (NIP)
PUNT 7 : vaststelling functiebeschrijving van financieel beheerder
PUNT 8 : vaststelling van de aanwervingsvoorwaarden van financieel beheerder
PUNT 9 : bekendmaking van het aanwervingsexamen van financieel beheerder
PUNT 10 : samenstelling van de examencommissie voor het aanwervingsexamen van financieel beheerder
PUNT 11 : eindrekening van de heer gemeenteontvanger Paul Rollier
PUNT 12 : goedkeuring erkenning sportverenigingen Affligem 2009
PUNT 13 : ondergronds brengen van het laagspannings- en openbaar verlichtingsnet in de Lombeekstraat
PUNT 14 : goedkeuring van de voorwaarden voor de opmaak van energieprestatiecertificaten (EPC) openbare gebouwen

Aan de openbare zitting kunnen nog punten toegevoegd worden door raadsleden van de oppositie. Zelf zal ik dat allicht deze keer ook doen met een paar voorstellen; meer daarover eerstdaags op deze webstek.

Na de openbare zitting hebben raadsleden de kans om vragen te stellen. Ik heb alvast een lijstje voorbereid!

Besloten zitting
PUNT 15 : aanstelling van een waarnemend gemeentesecretaris – wijziging
PUNT 16 : aanstelling van een waarnemend financieel beheerder
PUNT 17 : stand van zaken juridische dossiers waarin de gemeente betrokken is (dit punt is een reactie op een vraag die ik in januari aan de burgemeester stelde)