vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

02/03/2009 - Uw geld en wat daar zoal mee gebeurt (deel2)

De meerderheidspartijen van de Affligemse gemeenteraad (CD&V, N-VA, Visie, OLA, LDD) keurden in december het budget (de begroting) van 2009 goed. Heel dat budget aframmelen zou wat dwaas zijn maar een aantal weetjes serveer ik u met plezier in een reeks van een paar stukjes. Hapklare brokjes feiten en cijfers. Aan u om er het uwe van te denken.

Deze maand een aantal kosten die gemaakt worden op het gemeentehuis zelf, zoals bijvoorbeeld de kosten voor het gemeentepersoneel. Om je een idee te geven: in 2007 gaf de meerderheid € 827.000 uit aan lonen van het personeel. In 2008 was dat al € 894.000 en voor dit jaar voorzien ze € 955.000.

De bedenking die we ons daarbij kunnen maken is dat ons personeelsbestand op korte tijd een flink pak duurder is geworden. Het is natuurlijk leuk om met aanwervingen en promoties Sinterklaas te spelen, maar van alle kosten die een gemeente kan maken is die van personeel de gevaarlijkste. Immers, als je bv veel geld uitgeeft aan recepties (doen ze ook, maar daarover later meer), dan kan je dat op een zeker moment gewoon afschaffen of inperken. Een personeelslid dat benoemd is zit in principe vast tot aan zijn/haar pensioen. En wat blijkt? Er staan nog een aantal aanwerving op het "to do" lijstje van deze meerderheid.

Met deze gevaarlijke stijging van VolTijds Equivalent van het personeelsbestand hypothekeert de huidige meerderheid dan ook de werking van heel Affligem de komende decennia.

Er mag dan nu wel behoorlijk wat geld in kas zijn, maar dat ligt grotendeels aan een paar éénmalige meevallers van hogerhand die zich gegarandeerd niet meer zullen herhalen.
Bijgevolg, als deze meerderheid tegen het einde van legislatuur haar eigen reservefonds zoals voorzien opgesoupeerd heeft en de personeelskosten op deze manier blijven toenemen, dan gaan we tegen het einde van de legislatuur over de 1.1 miljoen euro aan vaste personeelskosten zitten.

Zijn we dan wel goed bezig, vraag ik me af ? En is dat wel goed bestuur ?
 

02/02/2009 - Agenda gemeenteraad 10 februari

Mevrouw de voorzitter (eerste oproeping) de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis te vergaderen op : dinsdag 10 februari 2009 om 20.00 uur.

Openbare zitting
PUNT 1 : onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling van een opvolger als titelvoerend gemeenteraadslid
PUNT 2 : mededelingen
PUNT 3 : mededelingen door de burgemeester inzake zijn politionele bevoegdheden
PUNT 4 : bekrachtigingen besluiten van de burgemeester met betrekking tot dringende verkeermaatregelen
PUNT 5 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot transitverbod zwaar vervoer – grondgebied Affligem
PUNT 6 : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot transitverbod zwaar vervoer – afslagverbod op de op- en afritten E40 (afrit 19a) en N9
PUNT 7 : ocmw-budget 2009 en meerjarenplanning 2009-2011 PUNT 8 : ocmw-budget 2008 – wijziging
PUNT 9 : kerkfabriek Sint-Michiel Hekelgem – budgetwijziging 2008
PUNT 10 : afschaffing jaarlijks lidgeld bibliotheek
PUNT 11 : aanleg bufferbekken in de Vogelzangstraat – voorlopige goedkeuring onteigeningsplan en onteigeningstabel
PUNT 12 : aanleg parking aan voetbalterrein “De Leeuwkens” – voorlopige goedkeuring onteigeningsplan en onteigeningstabel
PUNT 13 : uitbreiding gemeentelijke site “Bellekouter” – voorlopige goedkeuring onteigeningsplan en onteigeningstabel
PUNT 14 : eindafrekening aanleg voetpaden Kerkstraat/deel PUNT 15 : goedkeuring gratis grondafstand met betrekking tot een verkavelingsaanvraag Stuikberg
PUNT 16 : wijziging vaststelling van de bevorderingsvoorwaarden van stedenbouwkundige A1a-A2a-A3a
PUNT 17 : wijziging vaststelling van de bevorderingsvoorwaarden van diensthoofd openbare werken A1a-A2a-A3a
PUNT 18 : verlenen van een “in-house” opdracht aan Haviland Intercommunale igsv voor de “uitbreidingswerken administratief centrum Bellekouter” – goedkeuring van de voorwaarden in de overeenkomst “recht van opstal” tussen de gemeente Affligem en Haviland – goedkeuring van onroerende projectfinanciering via een driepartijenovereenkomst tussen de gemeente Affligem, Haviland en KBC Lease.