vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

28/01/2009 - Uw geld en wat daar zoal mee gebeurt (deel I)

De meerderheidspartijen van de Affligemse gemeenteraad (CD&V, N-VA, Visie, OLA, LDD) keurden in december het budget (de begroting) van 2009 goed. Heel dat budget aframmelen zou wat dwaas zijn maar een aantal weetjes serveer ik u met plezier in een reeks van een paar stukjes. Hapklare brokjes feiten en cijfers.

Aan u om er het uwe van te denken.

Deze maand nemen we de kosten van het gemeentebestuur onder de loupe, de burgemeester en schepenen dus. Of om het wat plattekes te zeggen: die kastaars die beweren dat het onverantwoord is als oppositie om een extra gemeenteraad bijeen te roepen, omdat je dan de gewone gemeenteraadsleden een extra zitpenning moet betalen. Over hun verloning gaat het hier.

De lonen van burgemeester en schepenen kosten in 2009 € 222.000. Voor hun verlofgeld is een aparte post voorzien van € 16.000, net als voor de bijdrage aan de RSZ, namelijk € 4.000.

Daarnaast is er een nog een belangrijke uitgavenpost voor de burgemeester en zijn schepenen. Ze krijgen tegenwoordig immers ook een pensioen uitbetaald dat aardig aantikt. Voor 2009 kost dat aan de Affligemse belastingsbetaler een dikke € 78.000. Voor de goede orde: dit zijn niet de exacte bedragen. Ze zijn allemaal naar benéden toe afgerond.

In totaal kosten burgemeester en schepenen ons dus dit jaar meer dan 320.000 euro. (Ter vergelijking: alle raadsleden samen kosten in 2009 € 28.000.)

Deze kost voor burgemeester en schepenen, en dan vooral de pensioenskost, zal de komende jaren enorm toenemen, gezien een flink aantal mandatarissen de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Het advies van de Vlaamse overheid (en van mezelf op de gemeenteraad) om dààr een provisie voor aan te leggen, legde de meerderheid naast zich neer. Da's dus een probleem voor de volgende generaties.

Zijn we dan wel goed bezig, vraag ik me af ?
En is dat wel goed bestuur ?
 

27/01/2009 - U bent hier in groot en goed gezelschap !

Het onderhoud van een webstek als deze kost toch aardig wat tijd en moeite, waardoor de jaarlijkse telling van de lezers een spannend moment voor me is. Het heeft immers geen zin om te publiceren als je geen lezers hebt. De cijfers voor 2008 waren gelukkig opnieuw bijzonder goed. Voor de zoveelste keer steeg het aantal bezoekers in vergelijking met het jaar daarvoor.
Dat ik daar heel blij mee ben heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat ik in de oppositie zit. Als oppositieraadslid kan je immers niet uitpakken met grootse projecten en kan je enkel terugvallen op het bestuderen van dossiers, het aankaarten van problemen en het aan de kaak stellen van wantoestanden. Dat u dit in grote getale blijft opvolgen, stemt me dan ook bijzonder tevreden.
Om er cijfer op te plakken: als ik de unieke bezoekers per maand optel, kom ik aan het enorme aantal van 33.830! Allemaal samen lazen jullie 112.108 artikels! Daarom: heel erg bedankt voor jullie interesse. Ik kan daar enkel nog aan toevoegen dat ik ook in 2009 trouw mijn werk als opbouwend kritisch raadlid zal verderzetten en daar hier over zal blijven berichten.