vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

30/09/2008 - Vlaamse vredesweek

Deze week werd ik gevraagd om op de foto te gaan voor een fotocampagne die VOS (Vlaamse Oudstrijders – Vlaamse Vredesbeweging) opzet ter ondersteuning van de Vlaamse Vredesweek, iets wat ik met veel plezier deed.

Voor wie de VOS niet kent, hierbij wat uitleg. De basis voor VOS, "Vlaamse Oud-Strijders", werd gelegd in de Frontbeweging aan het IJzerfront, door Vlaamse soldaten die komaf wilden maken met het militarisme en de achterstelling van de Vlamingen in België. Na de Eerste Wereldoorlog richtten zij het Verbond VOS op, met als doelen de verdediging van de Vlaamse zaak, antimilitarisme en de behartiging van oudstrijdersbelangen.

Ondanks de ook in de Frontpartij levende antimilitaristische overtuiging werden veel leden in de jaren dertig toch meegesleept door het radicale Vlaams-nationalisme van het Verdinaso en in grotere mate van het VNV en DeVlag. Na de Duitse inval werd de VOS gepaaid door het Duitse miltaire bewind en door VNV-leider Staf De Clercq zich in te schakelen voor een welvarend en vredelievend Vlaanderen dat zich een plek zocht in het Germaanse Groot-Duitsland. Aan VOS werd concreet gevraagd bewakingstaken op zich te nemen teneinde aanslagen door het verzet te voorkomen. In het begin werd daar grootschalig gehoor aan gegeven, maar toen het Duitse bewind vanaf de inval in de Sovjet-Unie zich veeleisender ging opstellen en om actievere collaboratie verzochten haakte de VOS onofficieel af en liet na actief medewerking te verlenen. Daarop werd als alternatief de Vlaamsche Wacht opgericht en de VOS officieel opgeheven.

In 1946 werd de draad weer opgepakt. Om duidelijk komaf te maken met de collaboratie werd de naam gewijzigd van "Vlaamse Oud-Strijders" in VOS-Vlaamse Vredesvereniging.

Als oudste Vlaamse vredesorganisatie biedt VOS een discussieplatform, een open raam op de wereld, met als ultiem doel het realiseren van wereldvrede door progressieve en totale ontwapening. VOS ijvert voor de uitvoering van de drie pijlers van het IJzertestament: 'Nooit Meer Oorlog', 'Zelfbestuur' en 'Godsvrede'. Gelijkwaardig komen Vlaamse, pacifistische en sociale thema’s aan bod tijdens studiedagen, plechtigheden, de VOS-poëziewedstrijd, enzovoort.

Eind mei 2000 werd VOS door het toenmalige ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkend als vereniging voor volksontwikkelingswerk. Deze blijk van waardering betekent een extra stimulans en een uitdaging voor de toekomst.
VOS steunt in eerste instantie op zijn talrijke plaatselijke afdelingen, die provinciaal zijn gegroepeerd, maar neemt ook initiatieven op Vlaams niveau. Ze werken daarbij graag samen met iedereen die de drie pijlers van het IJzertestament wil onderschrijven en ondersteunen. Zo werkt VOS bijvoorbeeld mee aan de organisatie van de IJzerbedevaart, de Vlaamse Vredesweek en de Vlaamse Vredesdag.
http://www.vosnet.org/
 

23/09/2008 - Werken Langestraat : de feiten & cijfers

- Kostprijs van het hele project : € 2,8 miljoen
- Aandeel van de gemeentelijke kas in dit project : € 195000 (amper 7% van het totale bedrag); de rest wordt betaald door subsidies allerhande van de Vlaamse overheid
- Start werken : 15 september
- Duur werken : 150 werkdagen (dat zijn dus de dagen dat er gewerkt kan worden – als ’t slecht weer is stopt de teller dus)
- Geschatte einde van de werken : oktober 2009
- Fase 1 = september 2008 – februari 2009 (Boekhout – Mattein)
- Fase 2 = februari 2009 – mei 2009 (Boekhout – ergens tussen Bosstraat en Mazitsstraat)
- Fase 3 = mei 2009 – oktober 2009 (rest tot grens met Erembodegem)
- Tijdens elke fase zal ieder huis of iedere oprit slechts heel kort onbereikbaar zijn
- Gescheiden leidingen voor afvalwater en regenwater
- Huizen kunnen afwatering dus nu al opsplitsen
- Bovengrondse nutsleidingen worden onder de grond gebracht
- Leidingen worden gelegd langs beide kanten van de straat; opbreken bij nieuwbouw of verbouwingen is dus niet meer nodig
- Riolering zal lager liggen dan momenteel, dus nergens problemen met aansluiting voor bestaande aflopen die nu ook al kunnen lozen zonder oppompen.
- Om grote regenvlagen op te vangen, zullen er 7 overstorten gebouwd worden
- Breedte blijft zoals vandaag (4.6 meter)
- Kasseien worden vervangen door asfalt
- Er komen geen extra verkeersdrempels of bloembakken
- De verkeersdrempel aan de Bosstraat blijft bestaan
- De kiss & go strook aan het schooltje wordt ietwat uitgebreid