vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

16/09/2008 - Oppositie roept Affligemse gemeenteraad bijeen

Tot grote verbazing van alle oppositieleden werd de gemeenteraad in september niet bijeengeroepen. De meerderheid beweerde dat ze niet voldoende punten hadden om te bespreken. Wat dat zegt over hun werk de afgelopen zomermaanden (waarin ze wel degelijk gewoon doorbetaald worden voor hun werk als schepen) laat ik aan uw verbeelding over, maar wij in de oppositie hadden wel degelijk een paar punten klaar om te bespreken.
Daarom nam ik het initiatief om de gemeenteraad laten bijeenroepen op initiatief van alle oppositieleden. Op de agenda staan dus voorlopig enkel de punten die we er zelf hebben opgezet. Misschien voegt de meerderheid nog iets toe, maar misschien ook niet. In dat geval zal ’t niet écht lang duren en weten we meteen ook zeker dat we de afgelopen weken evengoed géén schepencollege hadden kunnen hebben/betalen in Affligem.

Dit is de (voorlopige) agenda van de zitting die we zelf bijeen hebben geroepen op 23 september :

PUNT 1 : vaststellen van de dagen waarop de gemeenteraad zal vergaderen (voorstel van alle oppositieraadsleden)
De meerderheid houdt zich maar niet aan haar eerder gemaakte engagement om te vergaderen op iedere 2e dinsdag van de maand. Daarom gaan we nu zelf een kalender nemen en nominatief aanduiden wanneer we gaan vergaderen.

PUNT 2 : veiligheid gemeentenaren op het containerpark en verzekering (voorstel van mezelf)
Bezoekers van het containerpark mogen zelf hun restafval of groenafval in de vuilnispers of de hakselmachine gooien. Maar mag dat echt ? Is dat niet gevaarlijk en indien er een ongeluk van komt, wie is aansprakelijk ? Is er een verzekering ? Ik weet het niet, en volgens mij velen, ook op het containerpark, ook niet. Dit is een poging om een lacune te vullen die het schepencollege laat bestaan.

PUNT 3 : efficiënter omgaan met communicatie door het gemeentebestuur (voorstel van mezelf)
Al maanden klaag ik samen met andere raadsleden over het feit dat we telkens te laat of zelfs niet uitgenodigd worden op vergaderingen en dergelijke. Vermits het foutieve adressenbestand daar meestal als excuus voor wordt aangehaald, heb ik een concreet voorstel uitgewerkt om een databank op te stellen zodat dàt excuus alvast niet meer geldig is.

PUNT 4 : vast agendapunt bij begin iedere gemeenteraad in verband met op te volgen projecten (voorstel van mezelf)
Te dikwijls belooft de meerderheid om punten van de oppositie op te volgen zonder dat dit gebeurt. Met dit voorstel wil ik aan ’t begin van iedere gemeenteraad een “to do” lijstje overlopen om zo te voorkomen dat dingen vergeten worden of erger, bewust worden achtergehouden puur omdat het een idee van de oppositie is.

PUNT 5 : weghalen van de Belgische vlag aan alle gemeentelijke diensten (voorstel van mezelf)
Gezien de staatshervorming vastloopt en de huidige gemoedsgesteldheid niet van die aard is dat bijvoorbeeld BHV snel gesplitst wordt, zou ik voorstellen om het voorbeeld van de gemeente Lennik te volgen en zo enerzijds deze actie van de Lennikse gemeenteraad te steunen en anderzijds een teken te geven dat het Belgisch model in zijn huidige vorm geen meerwaarde meer schijnt te bieden. We kunnen dat doen door de Belgische vlaggen weg te halen op alle officiële gebouwen en ze enkel terug te hangen op de dagen dat de ministeriële omzendbrief ons daartoe verplicht

PUNT 6 : proefproject camerabewaking kerkhof Essene (voorstel van Chris Troch)
Ingevolge de grafschennis op het kerkhof te Essene, herneemt Chris de vraag die ik eerder dit jaar al stelde om ter plekke met een proefproject camerabeveiliging te testen.

PUNT 7 : Borstkankerpreventie voor mannen (voorstel van Johny Vermoesen)
Voorstel om meer aandacht te schenken aan de sensibilisering van borstkankerpreventie bij mannen

PUNT 8 : Sterretjesweide op kerkhoven voorzien (voorstel van Johny Vemoesen)
Voorstel om op onze kerkhoven een plaats te voorzien voor doodgeboren foetussen

Na dit punt mogen de raadsleden mondelinge vragen stellen, wat ook zal gebeuren.
 

14/09/2008 - Leefbaar Affligem herhaalt eis camerabewaking kerkhof Essene

Naar aanleiding van de recente gevallen van vandalisme en grafschennis aan het kerkhof te Essene, vraagt lokaal raadslid Chris Troch (Leefbaar Affligem) dat er op de volgende gemeenteraad opnieuw gepraat wordt over een voorstel dat zijn collega raadslid Tim t' Kint van Leefbaar Affligem eerder dit jaar maakte rond beveiliging van het kerkhof van Essene.

Chris Troch: "In het voorjaar was er tijdens de gemeenteraad een debat over een aantal zogenaamde zwarte punten in Affligem. Dat zijn plaatsen die door de politie worden omschreven als gevaarlijk voor vandalisme of misdaad en waar extra controle door bijvoorbeeld meer patrouilles nodig is. Nu weten we allemaal dat die extra patrouilles in praktijk weinig tot niets voorstellen en daarom lanceerde Tim een voorstel om net op het kerkhof van Essene een proefproject op te zetten met camerabewaking."

Tim verduidelijkt: "Ja, dat klopt. Het voorstel bestond er uit om aan het kerkhof een camera te plaatsen die vanop een hoge paal, zoals een verlichtingspaal bijvoorbeeld, zowel het kerkhof als de kapel in de buurt kan in 't oog houden. Daardoor heb je dus constante bewaking, met andere woorden beter dan een occasionele patrouille én ontlast je de politie wat zodat die elders beter werk kan leveren. Zo'n camera heeft naast een bewakingsfunctie natuurlijk ook en misschien zelfs vooral een ontradende functie. Als je wéét dat je gefilmd wordt, zal je twee keer nadenken eer je bijvoorbeeld een paar zerken gaat vandaliseren."

"Helaas en zoals we al meermaals hebben moeten ervaren, werd ook dit voorstel meteen afgeketst als weinig zinvol door de meerderheid", vult Chris aan. "Had men toen dit voorstel een kans gegeven dan had de camera er nu al gestaan en was veel mensen, zowel slachtoffers als de familie van de daders, veel leed bespaard gebleven. Waarom weigert deze meerderheid in te zien dat een voorstel niet noodzakelijk slecht is omdat het van de oppositie komt ?"

Troch zal bij de volgende gemeenteraad dan ook terug komen op dit vroegere voorstel van t' Kint en het opnieuw voorleggen ter stemming in de hoop dat er nu wél camerabewaking komt aan het Essense kerkhof.