vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

14/12/2012 - Wissel van de wacht in de gemeenteraad

De laatste zitting van een legislatuur is altijd wat speciaal. De volgende raad zal zo maar eventjes 14 nieuwe raadsleden tellen!

Op 11 december zaten er al een paar van die toekomstige raadsleden tussen het publiek, gretig zoals dat hoort.

Tegelijk werd er afscheid genomen van een aantal mensen waarmee ik 6 jaar lang samengewerkt heb. Soms eerder tegengewerkt dan samengewerkt, maar toch: zelfs dat schept een band.

Ik ga daar niet flauw over doen - ik zie de ene al met wat meer spijt in het hart vertrekken dan de andere, maar toch wil ik oprecht gemeend mijn respect uitdrukken voor de collega's waar we nu afscheid van namen in de gemeenteraad.

Ze hebben allemaal, zonder uitzondering, hun nek uitgestoken. In de actieve politiek stappen is immers niet evident meer, tegenwoordig, als je ziet en hoort wat Jan Modaal over de politiek denkt. Maar toch wilden ze meedoen.

Ik neem het woord idealisme niet vaak in de mond omdat het uitgehold is door taalinflatie, maar toch meen ik het wanneer ik zeg dat ze waarschijnlijk vooral door idealisme gedreven werden. En hoewel het op die laatste zitting een -wie weet zelfs tijdelijk- afscheid is, hoop ik dat ze nooit vergeten dat een groot deel van de bevolking van Affligem hen ooit heeft aangeduid om 6 jaar lang op de winkel te passen. Dat maakt dat ze tot een select kransje van mensen toetreden en dat ze daar altijd fier op zullen mogen blijven.

Als er één raadslid is dat ik zal missen is het mijn trouwe kompaan Chris Troch.

Chris, hoewel ik je eigenlijk pas echt heb leren kennen in 1999, toen de politiek ons door omstandigheden tot collega's maakte in de de gemeenteraad, mag ik nu wel zeggen dat we vrienden zijn.

Je spontane, ja soms uitbundige enthousiasme en je groot vertrouwen in de goedheid van de mensen om je heen, deden je al snel opvallen tussen alle andere politici. Je geweldige avontuur met je eenmanslijst die nationaal nieuws werd, bracht ons voor het eerst samen als zielsverwanten. Iemand die aan zoiets begint, moet moed hebben en kan al snel op mijn sympathie en steun rekenen. Ik was dan ook heel blij toen we de campagne in 2005 samen voerden en een klinkende overwinning behaalden.

Het was de start van 6 boeiende jaren, die niet altijd even makkelijk zijn geweest, maar waarin ik telkens weer bij jou terecht kon voor een luisterend oor en advies. Ik denk dat je 't wel weet dat ik dat sterk geapprecieerd heb, maar ik wilde je daar hier nog eens expliciet voor bedanken.
Bij jou had ik altijd het gevoel te praten met iemand die oprecht het beste wenst en nooit met een verborgen agenda werkt. Een uitzondering in de politiek maar toch, bij jou heb ik dat gevonden.
We hebben 6 jaar oppositie gevoerd zoals we dat graag wilden doen: kritisch en opbouwend, streng maar rechtvaardig, ik soms wat meer gebeten, jij met wat meer decibels :-)

Met deze laatste gemeenteraad van 2012 nemen we afscheid als collega raadsleden maar we hebben al ervaren dat niets ooit definitiefs is. Dus wie weet.

Daarom: Chris, kijk alvast op deze 6 jaar terug met trots. Je hebt een verschil gemaakt. Voor mij, maar ook voor alle kiezers die je hier een mandaat gaven.

't Is mooi geweest. Bedankt!
 

flyer Tim v4.pdf

11/10/2012 - een laatste woordje ...

Beste dorpsgenoot,

Dezer dagen proberen politici van niet minder dan 6 partijen u te overtuigen van hun grote gelijk.

De realiteit is natuurlijk dat geen enkele van hen de waarheid in pacht heeft. Het enige waar Affligem en u echt baat bij hebben, is een bestuur dat zich laat leiden door idealen en dossierkennis, niet door dictaten vanuit een partijhoofdkwartier in Brussel; een bestuur dat het beste voorheeft met heel Affligem en niet enkel met de eigen aanhang. Kortom: een betrokken en bekwaam bestuur.

Ik heb zoals u allicht weet mijn keuze gemaakt en wil vanop de lijst Affligem.nu naar uw stem vragen, als lijsttrekker van de 2e kolom. Voor de bijgelovigen: dat is op plaats n° 13.

Het grote verschil tussen Affigem.nu en de anderen, is dat wij geen enkele band hebben met een nationale partij. De verkiezingen in Affligem dienen over de Dorpsstraat te gaan en niet over de Wetstraat! We kunnen, met andere woorden, telkens de beste keuze maken voor Affligem, op maat van de inwoners – met u als uitgangspunt.

Wie me kent, weet dat die vrijheid van denken en handelen me aantrekken maar toegegeven, ook de goede sfeer en het geloof in onze ploeg hebben me doen besluiten om via Affligem.nu onze gemeente nog beter te besturen.

Het voornaamste dat ik u hier wil beloven is dat mijn engagement onveranderd blijft : met dossierkennis en hard werken van Affligem een dorp maken waar we allemaal trots kunnen op zijn!

Dat kan ik echter enkel en alleen met uw steun.

Daarom: uw sympathie alleen volstaat niet. Alleen met uw stem kan u op 14 oktober een verschil maken!

Mag ik op u rekenen ?

Tim t’ Kint
gemeenteraadslid

http://www.affligem.nu