vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

19/06/2008 - Interpellatie werken Aquafin - Bleregem

Bij de werken aan de riolering achter Bleregem, aan ’t einde van de Veldekenslos, werd een mooi stukje van waterwerken gerealiseerd door Aquafin. Tien meter verder dan de werken echter, loopt alles weer vast in volledig verwaarloosde grachten.
Concreet gaat het hem om de grachten die aan ’t einde van de Veldekenslos links én rechts aansluiten op de werken. Beide grachten liggen op openbaar domein en zijn géén privé eigendom, en dus de verantwoordelijkheid van de gemeente. Mijn vraag is dan ook heel concreet of de gemeente plannen heeft om de grachten die op deze nieuwe werken aansluiten, nog eens te ruimen ? Zo neen, waarom niet en zo ja, wanneer ?
Antwoord volgt op de volgende gemeenteraad.

 

19/06/2008 - Interpellatie gemeentelijk infoblad

In het gemeentelijk infoblad van juni 2008 werd een lijst opgenomen van zelfstandigen/vrije beroepen. Die lijst was echter niet compleet. Niet alle bedrijven die hun infofiche hadden doorgestuurd, waren opgenomen in de lijst. Vandaar volgende vragen: Zijn alle bedrijven die hun infofiche doorgegeven hebben, ook opgenomen in de lijst ? Indien niet, wat is het selectiecriterium geweest ? Indien wel, kunnen we de doorgegeven lijst dan vergelijken met wat is verschenen ? Als er verschil op zit, dan heeft de drukker een fout gemaakt en lijkt het me niet meer dan normaal dat een correctie wordt opgenomen, volgende keer. Mocht er geen verschil opzitten, dan is er iets misgelopen met het samenstellen van de lijst en ook dan moet er een correctie gepubliceerd worden, deze keer op kosten van de gemeente.
Te bespreken op de volgende gemeenteraad.