vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

19/06/2008 - Interpellatie speelpleinwerking

Hoe zit het met de start van de speelpleinwerking ? Is men klaar ? Zijn er genoeg monitoren ? Zijn die allemaal voldoende opgeleid ? Bij wie kunnen ze terecht voor hulp of advies indien nodig ? Wie zal de dagelijkse leiding in handen hebben ? Hoeveel kinderen verwachten we ? Hoeveel daarvan denken we dat er van buiten Affligem zullen komen ? Is er voldoende budget om alles te organiseren voor zo’n aantal kinderen ? Hoeveel bedraagt de prijs per dag per kind ? Wat is in die prijs inbegrepen ? Wordt van de kinderen een basiskennis Nederlands gevraagd ? Zo ja, hoe wordt die gecontroleerd ? Zo neen, hoe voorkomen jullie dat er gevaarlijke situaties ontstaan als kinderen de monitoren niet verstaan ? Mogen die dan Frans praten ?
Ik verwacht hier een antwoord op tijdens de volgende gemeenteraad.
http://www.speelpleinaffligem.be
 

19/06/2008 - Interpellatie ivm ophaling huisvuil

Ik heb vernomen dat de meerderheid zinnens is om het systeem zoals we dat nu kennen en waarbij de gemeente zelf instaat voor de ophaling van het huisvuil, af te schaffen en de dienst uit te besteden. Klopt dat ? Waarom is men veranderd van gedachten ? Amper een jaar geleden, toen een gelijkaardige suggestie werd gemaakt vanop de oppositiebanken ter gelegenheid van de aankoop van een vuilniswagen, werd deze optie immers als veel te duur afgedaan én werd er zelfs beweerd dat het verschil zo duidelijk zou zijn qua prijs en dienstverlening, dat men zelfs niet eens een offerte had willen vragen aan een paar firma’s.
Op de volgende gemeenteraad verwacht ik een antwoord op deze vragen.