vorige - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [overzicht] - volgende

01/05/2008 - interessant weetje over 1 mei

Als je zin hebt in een geannimeerde discussie met iemand die voor een vakbond werkt (ik maak hier wel degelijk het onderscheid tussen een werknemer en een lid van een vakbond), dan moet je hem of haar eens vragen waar 1 mei voor het eerst werd ingevoerd als betaalde feestdag voor de arbeiders.

Het eerste land waar de gewone werkmens mocht genieten van een betaalde vrije dag op 1 mei, was Duitsland. Al in 1933 riep de regering van toenmalig kanselier Adolf Hitler 1 mei uit tot “Feiertag der nationalen Arbeit”.
Eerlijkheid gebiedt te vertellen dat kort daarop de vakbonden buiten de wet werden gesteld en dat herr Hitler dan misschien wel een volkssocialist wilde zijn, maar zeker geen syndicalist.

Wat ik hiermee wil aantonen is dat je toch moet oppassen met clichés van wie goed en fout zit in de strijd voor het welzijn en de welvaart van Jan Modaal. En dat het zeker niet goed is om mensen uit te sluiten omwille van hun ideeën.
Helaas doen de vakbonden dat dezer dagen volop. Ieder lid van het ACV en het ABVV dat lid is van bijvoorbeeld het Vlaams Belang, wordt uit de vakbond gestoten. Dat soort houding is niet alleen verwerpelijk tegenover degenen die zich soms jarenlang hebben ingezet voor hun collega’s op de werkvloer, het is ook een aanfluiting van het recht op vrije meningsuiting. Daarenboven durft geen enkele vakbond het aan om deze maatregel te toetsen aan een referendum bij hun eigen leden. Ze weten immers dat de meeste vakbondsleden niet zover willen gaan. De vakbondstop echter, die nog maar zeer zelden op de werkvloer te zien is en vooral de eigen priviléges in stand wil houden, blijft almachtig en gaat door met de ideologische zuivering.

Ook Affligem telt verschillende slachtoffers van deze praktijken. Als je dus echt wil weten of de kandidaten, die zich aan je komen voorstellen voor de komende sociale verkiezingen, het ernstig menen met hun sociaal engagement, spreek hen daar dan eens over aan.
 

24/04/2008 - Oost West, Asbest in Teralfene !

In de omgeving van de Teralfense voetbalclub "De Leeuwkens" rommelt het al enige maanden tussen het clubbestuur en de omwonenden van het voetbalveld. Aan de basis liggen de plannen van het bestuur om een oud gebouw aan de rand van het veld te vervangen door een grote nieuwbouw met daarin de infrastructuur om het gebouw uit te baten als feestzaal. De mensen die op zo'n 4 meter van deze nieuwbouw wonen en dus ook slapen (Teralfene telt nogal wat zeer smalle straten) zien zo'n potentiële feestzaal niet echt zitten. Daarbij kwamen nog de plannen van schepen De Donder om zich in Teralfene te profileren door er een extra voetbalveld aan te leggen voor de Leeuwkens. Dat is voorzien (zei het, dixit kabouter Schop, enkel "in zijn hoofd" en dus niet op het plan dat hij niet gemaakt heeft en ook al niet op zijn bureau ligt en hij dus niet aan al een pak mensen heeft laten zien) precies achter de huizen van de mensen die de feestzaal voor hun slaapkamerraam nog niet verteerd hebben.

De buurtbewoners hebben er een vzw opgericht om zich te verweren tegen een dreigende omsingeling door voetbalinfrastructuur : "vzw BOM". Ik wil maar zeggen, de situatie is daar toch ietwat explosief te noemen.

In dat licht is het dan ook straf dat het volgende kon gebeuren, midden april. De werken om het oude gebouw aan het voetbalveld te slopen, zijn van start gegaan. Men is er begonnen met het afvoeren van het dak naar open containers die wat verderop stonden, op een parking. Ik herhaal: er zijn nogal wat straten in Teralfene die te smal zijn om containers te plaatsen en de mensen toch nog door te laten.

Op zich niets bizars, ware het niet dat enige buurtbewoners zagen dat de werken uitgevoerd werden door werklui die je eerder met ruimtewandelingen associeert: gehuld in witte pakken die hermetisch afgesloten zijn en zelfs het gezicht afschermen. De werklui zelf bleken trouwens al even verbaasd dat de overburen (voor de laatste keer, die staan dus hooguit 4 meter verder) rustig stonden te kijken, daarbij de ramen opzettend om de kamers te luchten.

Wat bleek, bij navraag ? De werklui van de voetbalclub waren de golfplaten aan 't weghalen. In die golfplaten zit asbest en die komt vrij als je die platen wegsleurt, breekt, doorboort, kortom, als je ze afbreekt. Daarom droegen ze die pakjes. Geen zin in longvlieskanker (dat krijg je van asbest - zie link onderaan). Niemand had er aan gedacht om de buren te verwittigen dat de ochtendlijke frisse neus wel eens een slecht idee kon zijn. Niemand die er had aan gedacht om de buren te vragen om ramen en deuren dicht te houden die dag. Helemaal verbazend is dat niet. De containers die klaarstonden, waren ook al niet afgedekt.

U begrijpt dat dit niet van die aard is dat de buurtbewoners het clubbestuur nu een warmer hart toedragen. Het gemeentebestuur, bij monde van schepen Geeraerts, wist van niks. Wie weet was er dan wel een afbraakvergunning ... In alle geval, in deze context de buren nog eens opzadelen met een lekkere wolk asbest is als een kok die een omelet wil maken op een BBQ-rooster of een leeuwentemmer die de kooi binnenwandelt met in iedere hand een bloederig stuk vlees en de bast heeft ingewreven met een lekkere saus. Dom is het woord dat ik zocht ...
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=4203